Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

DYŻURY PSYCHOLOGA PORADNI TELEFONICZNEJ W JĘZYKU UKRAIŃSKIM, ROSYJSKIM, ORAZ BIAŁORUSKIM

Data publikacji: 2022-05-11

W ramach Poradni Telefonicznej „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia oferowana jest pomoc psychologiczna w języku ukraińskim, białoruskim i rosyjskim.

Dyżury psychologa w powyższych językach odbywają się w środy

w godz. 10.00-16.00  .

Kontakt telefoniczny : 22 668 70 00

Poradnia Telefoniczna skierowana jest do wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Źródło : Niebieska Linia

napis na tle flagi ukraińskiej: telefoniczna linia wsparcia.

ZDAJEMY EGZAMIN Z POMOCY

Data publikacji: 2022-05-04

Sekretarz stanu Stanisław Szwed wziął udział w panelu dyskusyjnym „Ukraińcy w Polsce”, który odbył się drugiego dnia XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Od początku wojny na Ukrainie do Polski przybyło już niemal 3 mln uchodźców. Bez mocnego zaangażowania instytucji rządowych, samorządowych, osób fizycznych, wolontariatu, NGO nie bylibyśmy w stanie pomóc w takim zakresie, jak pomagamy – mówił wiceminister Szwed. Przypomniał zaangażowanie nie tylko rządu, który szybko wprowadził specustawę, ale także Straży Granicznej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Państwowej Straży Pożarnej, Polskich Kolei Państwowych czy licznych organizacji pozarządowych.

Czytaj całość publikacji "ZDAJEMY EGZAMIN Z POMOCY"

Panel dyskusyjny „Ukraińcy w Polsce”, który odbył się drugiego dnia XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Na zdjęciu widać 6 osób siedzących przy stolikach. Jedna z osób trzyma mikrofon i przemawia do niego.

PRZYPOMINAMY INFORMACJĘ DLA OSÓB, KTÓRE GOSZCZĄ OBYWATELI UKRAINY

Data publikacji: 2022-05-02

  Świadczenie pieniężne dla osób, które zapewnią na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy  przysługuje za okres nie dłuższy niż 60 dni. (planowana jest zmiana przepisów wydłużająca ten okres)

Świadczenie wynosi 40 zł za osobę dziennie i jest wypłacane na wniosek osoby u której zamieszkują obywatele Ukrainy.

Zgodnie z obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi, gmina w sytuacjach budzących wątpliwości  może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Dodatkowo weryfikacja ta może obejmować sprawdzenie daty przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP.

Należy pamiętać ,że świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu  ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

1

RYNEK PRACY - POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

Data publikacji: 2022-04-29

Poszukujący zatrudnienia obywatele Ukrainy mogą skorzystać m.in. z dostępnej w ich języku Centralnej Bazy Ofert Pracy, portalu Zielona Linia oraz infolinii 19524. I nie tylko. Mogą także zarejestrować się w urzędzie pracy. Przedstawiamy najważniejsze informacje, a także przypominamy, o czym warto pamiętać, by nie dać się oszukać.

Dzisiaj obywatele Ukrainy mają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy. W praktyce oznacza to, że do podjęcia pracy nie potrzebują już żadnych zezwoleń ani oświadczeń. Jedyny wymóg formalny zgłoszenia faktu zatrudnienia obywatela Ukrainy leży po stronie pracodawcy. Ma na to 14 dni.

Czytaj całość publikacji "RYNEK PRACY - POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY"

Napis: Rynek Pracy Pomoc dla Obywateli Ukrainy

POMOC PFRON DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Data publikacji: 2022-04-27

W związku z bezprecedensową w powojennej historii Europy napaścią rosyjską na Ukrainę i ucieczką uchodźców z terytorium tego państwa do Polski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami”.

Na realizację tego programu Fundusz przeznaczył 130 mln złotych.

Czytaj całość publikacji "POMOC PFRON DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCHODŹCÓW Z UKRAINY"

1

PROPOZYCJA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ - DLA DZIECI Z UKRAINY

Data publikacji: 2022-04-22

Szanowni Państwo,
Z okazji przypadającego z końcem kwietnia Międzynarodowego Dnia Tańca ,zapraszamy dzieci na stylizowane, czyli "koncertowe" wersje tańców w wykonaniu klasycznego tria fortepianowego, czyli kameralnego zespołu składającego się ze skrzypiec, wiolonczeli i fortepianu.

To świetna okazja by poznać lub przypomnieć sobie pięć polskich tańców narodowych, a także wybrać się do pięknej i gorącej Andaluzji czy na przedmieścia Buenos Aires, na spotkanie z piękną i sprytną córką wodza Beduinów Anitrą lub usłyszeć ognistego czardasza w jednej z jego najbardziej znanych stylizacji autorstwa Johannesa Brahmsa (Taniec węgierski nr 5).

Czytaj całość publikacji "PROPOZYCJA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ - DLA DZIECI Z UKRAINY"

11

UCHODŹCY Z UKRAINY - SŁUŻYMY POMOCĄ

Data publikacji: 2022-04-14

 

Przypominamy, że na terenie naszej gminy udzielaniem  wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy , zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 • W siedzibie Ośrodka obywatele Ukrainy mogą  składać wnioski o przyznanie świadczenia jednorazowego w wys. 300 zł .
 •  
 • Osoby uprawnione mogą korzystać również z pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych  oraz  świadczeń z pomocy społecznej – każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.
 •  
 • GOPS realizuje również  pomoc finansową (40 zł dziennie od 1 osoby) dla mieszkańców gminy , którzy przyjęli pod swój dach obywateli Ukrainy uciekających przed wojną.

Szczegółowe informacje związane z pomocą dla obywateli Ukrainy  można uzyskać

 

 pod nr. tel: 12 387 11 10, 12 387 1171

  oraz osobiście w godzinach pracy Ośrodka:

- poniedziałek  - od 9.00 do 18.00

-wtorek, środa , czwartek – od 7.00 do 15.00

-piątek od 7.00 do 14.00 

 

1

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBYWATELI UKRAINY

Data publikacji: 2022-04-13

Znajomość języka polskiego przyda się obywatelom Ukrainy nie tylko w codziennym życiu w naszym kraju, ale przede wszystkim w pracy.

Jakie możliwości nauki języka mają nasi sąsiedzi?

Na co może liczyć pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy?

Do Polski przybyły już przeszło dwa miliony uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Wielu z nich zostanie z nami na dłużej, będzie chciało podjąć zatrudnienie. Znajomość języka polskiego będzie dla nich dużym ułatwieniem w codziennym życiu. Jakie są możliwości?

Znajomość języka polskiego przyda się obywatelom Ukrainy nie tylko w codziennym życiu w naszym kraju, ale przede wszystkim w pracy.

Jakie możliwości nauki języka mają nasi sąsiedzi?

Na co może liczyć pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy?

Do Polski przybyły już przeszło dwa miliony uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Wielu z nich zostanie z nami na dłużej, będzie chciało podjąć zatrudnienie. Znajomość języka polskiego będzie dla nich dużym ułatwieniem w codziennym życiu. Jakie są możliwości?

 

Czytaj całość publikacji "NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBYWATELI UKRAINY"

1

UWAGA OBYWATELE UKRAINY ! INFORMACJA IZBY GOSPODARCZEJ „WODOCIĄGI POLSKIE”

Data publikacji: 2022-04-06

Szanowni Państwo,

Na stronie Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" www.igwp.org.pl, uruchamiamy giełdę pracy dla uchodźców. Specjalną platformę, na której będziemy zamieszczać oferty pracy płynące z branży wod.-kan. dedykowane branżowcom z Ukrainy.

Zachęcamy do przesyłania ofert pracy w języku polskim. Będziemy je tłumaczyć na język ukraiński i na bieżąco uaktualniać.

Prosimy o przesyłanie ofert na adres e-mail: praca@igwp.org.pl

Prosimy o nadsyłanie ofert pracy wg poniższego schematu:

 • Pracodawca: nazwa firmy, miejscowość, województwo
 • Oferta pracy: treść Państwa autorstwa (do 500 znaków ze spacjami)
 • Kontakt:  e-mail i tel.
 • Adres strony www
logo; IZBY GOSPODARCZEJ WODOCIĄGÓW POLSKICH

WAŻNE INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM PRACY W POLSCE

Data publikacji: 2022-03-30

Obywatel Ukrainy może rozpocząć pracę w Polsce bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl.

 • W związku z napływem wielu obywateli Ukrainy do Polski mogą pojawić się osoby czy też firmy, które będą chciały wykorzystać trudne położenie oraz nieznajomość języka i polskich przepisów – na przykład wymagając nieistniejących opłat lub dokumentów.

Pamiętaj, że wszystkie usługi powiatowych urzędów pracy są bezpłatne.

Czytaj całość publikacji "WAŻNE INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM PRACY W POLSCE"

napis na tle flagi Ukraińskiej i Polskiej: WAŻNE INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM PRACY W POLSCE

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW APELUJE O ROZWAGĘ PRZY WYKONYWANIU ZAKUPÓW

Data publikacji: 2022-03-28

UOKIK, solidaryzując się w Ukrainą, zaapelował do polskich przedsiębiorców i konsumentów o solidarne zachowania w związku z atakiem Rosji i Białorusi na Ukrainę.

Jak podnosi w swoim apelu Prezes UOKIK: „Zachęcamy do akcji niekupowania produktów i usług od firm z Rosji i Białorusi. Doceniamy sieci handlowe wycofujące takie produkty ze swojej oferty.

„Bądźmy solidarni z Ukrainą, sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji wojskowej”.

Przypominamy:

Produkty wyprodukowane w Federacji Rosyjskiej w kodzie kreskowym zaczynają się cyframi 46, natomiast produkty z Białorusi mają kody z początkiem 481.

Źródło: UOKiK

1

WSPARCIE DLA OSÓB, KTÓRE UDZIELIŁY GOŚCINY UCIEKAJĄCYM PRZED WOJNĄ MIESZKAŃCOM UKRAINY

Data publikacji: 2022-03-23

Art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa, że każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który

  ZAPEWNI  ZAKWATEROWANIE  I  WYŻYWIENIE

obywatelom Ukrainy, może być przyznana na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 60 dni.

Czytaj całość publikacji "WSPARCIE DLA OSÓB, KTÓRE UDZIELIŁY GOŚCINY UCIEKAJĄCYM PRZED WOJNĄ MIESZKAŃCOM UKRAINY"

Załączniki:

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (plik doc 40KB)
 2. Załącznik do wniosku (plik pdf 170KB)

JEDNORAZOWA POMOC W WYSOKOŚCI 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY

Data publikacji: 2022-03-22

Obywatelowi Ukrainy , którego pobyt jest w Polsce legalny ( ma nadany numer PESEL ) przysługuje jednorazowa pomoc w wysokości 300 zł na utrzymanie – w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież , obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Czytaj całość publikacji "JEDNORAZOWA POMOC W WYSOKOŚCI 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY"

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe 300 zł (plik docx 25KB)

UWAGA OSOBY POMAGAJĄCE MIESZKAŃCOM UKRAINY

Data publikacji: 2022-03-11

Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców w Krakowie są dostępne ukraińsko-polskie rozmówki dla uchodźców z Ukrainy. Można je odebrać w punkcie przy ul. Daszyńskiego 22 oraz pobrać w wersji elektronicznej tutaj.

Українсько-польські розмовники, створені працівниками Інформаційного бюро, можна забрати за адресою Daszyńskiego 22. Ви також можете звернутися до Пункту, якщо комусь потрібно більше. Словники також можна завантажити у PDF-версії.

Flaga Ukrainy.

POMOC DLA UKRAINY

Data publikacji: 2022-03-10

Jesteś uchodźcą z Ukrainy ?

Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy

Gdzie uzyskasz pomoc?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek) obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

Czytaj całość publikacji "POMOC DLA UKRAINY"

flaga Ukrainy

RUSZA DZIECIĘCY TELETON ZAUFANIA Z DYŻUREM PSYCHOLOFGA MÓWIĄCEGO PO UKRAIŃSKU

Data publikacji: 2022-03-09

Dla wszystkich dzieci, młodzieży, ale i rodziców, którzy potrzebują pomocy w tym strasznym wojennym czasie, a nie znają języka polskiego, od  od środy 2 marca przy darmowym Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim"

Wsparcie będzie też można uzyskać w języku rosyjskim.

Psycholodzy ze znajomością tych języków będą dyżurować w godzinach 15.00-22.00 w  czwartek 10 marca, poniedziałek 14 marca, wtorek 15 marca, środę 16 marca, poniedziałek 21 marca, wtorek 22 marca, środę 23 marca, czwartek 24 marca i środę 30 marca.

Z kolei w godzinach 22.00-6.00  dyżurni będą dostępni w piątek 11 marca i w sobotę 26 marca.

Źródło: RPD

napis: telefon zaufania nr 800 12 12 12

WAŻNE INFORMACJE DLA UCHODŹCÓW

Data publikacji: 2022-03-08

1.PO PRZEKROCZENIU GRANICY

 

Jeżeli nie potrzebujesz pilnej pomocy i masz gdzie spać, to nie musisz rejestrować się  w Punkcie Recepcyjnym ani nigdzie indziej.

Możesz od razu jechać do swojego miejsca docelowego w całej Polsce.

Nie obowiązuje kwarantanna z powodu COVID-19.

 

2.LEGALIZACJA  POBYTU

Jeśli nie masz własnego miejsca noclegu, jesteś głodny, potrzebujesz pomocy medycznej, to zaraz po przekroczeniu  granicy – udaj się do Punktu Recepcyjnego.

Tam uzyskasz pomoc w zakresie:

- tymczasowego zakwaterowania,

- posiłku,

- podstawowej pomocy medycznej.

Informacja: 47 721 75 75 – porozmawiasz tu po ukraińsku i rosyjsku.

Czytaj całość publikacji "WAŻNE INFORMACJE DLA UCHODŹCÓW"

JAK ROZMAWIAĆ Z RODZINAMI Z UKRAINY, KTÓRE GOŚCISZ U SIEBIE

Data publikacji: 2022-03-07

Jak rozmawiać  z rodzinami z Ukrainy, które gościsz u siebie. 

ULOTKA pt. Jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy, które gościsz u siebie ?

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY UKRAINIE

Data publikacji: 2022-03-07

Informujemy, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała specjalną stronę internetową w związku z sytuacją panującą na Ukrainie.

Strona przeznaczona jest dla Obywateli Ukrainy potrzebujących pomocy, jak również dla osób i instytucji chętnych do udzielenia pomocy.

Strona zawiera szereg linków i przygotowana została w trzech wersjach językowych (polski, ukraiński, angielski).

https://pomagamukrainie.gov.pl

#PomagamUkrainie

Flaga ukrainy.

ORGANIZUJEMY KOLEJNĄ, GMINNĄ ZBIÓRKĘ RZECZY DLA UCHODŹCÓW.

Data publikacji: 2022-03-03

Organizujemy kolejną, gminną zbiórkę rzeczy dla uchodźców. Cześć osób które zatrzymały się w gminie już pojechało dalej do swoich rodzin, czekamy na następnych uchodźców którzy będą trafiać do zbiorczych punktów noclegowych na terenie naszej gminy.
W związku z tym, że brakuje nowych ręczników, pościeli, prześcieradeł przyjmiemy też używane z prośbą by były wyprane, wyprasowane i gotowe do użycia. Brakuje nam łóżeczek dla małych dzieci, potrzebne są czyste materace. Ciągle przyjmujemy środki higieniczne, które są wydawane na bieżąco.
Potrzebujemy żywności takiej jak: makaron, ryż, kasza, cukier, sól, mąka, warzywa w słoikach, sałatki warzywne, fasola w słoikach, gotowe pasteryzowane posiłki, herbata, napoje i soki, mleko pasteryzowane, mleko modyfikowane dla dzieci, słoiczki i gotowe posiłki dla malutkich dzieci.
Godziny przyjmowania darów w Baranówce przy budynku CKiP: sobota 5.03 w godzinach od 9 do 17tej i niedziela 6.03 w godzinach od 9 do 15tej. Dziś jeszcze można przynosić rzeczy od 15 do 18tej i w piątek od 14 do 18tej. Liczymy na Państwa zaangażowanie. Emocje powoli opadają, ale zaangażowanie mieszkańców nadal trwa. Pomagamy naszym sąsiadom jak potrafimy…
Flaga Ukrainy

INFORMACJA URZĘDU GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA DOTYCZĄCA POMOCY DLA UKRAINY

Data publikacji: 2022-03-02

Informujemy, że w ramach koordynacji działań związanych z pomocą  mieszkańcom Ukrainy , Urząd Gminy przygotował specjalną ankietę ( dla wszystkich podmiotów, firm, czy osób prywatnych) które chcą się zaangażować w pomoc dla Ukrainy.

W ankiecie należy  dokładnie określić rodzaj pomocy , który Państwo   chcielibyście zadeklarować.

Urząd Gminy uruchamia też specjalny adres mailowy pomocukrainie@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl na który należy przesyłać deklaracje.

Czytaj całość publikacji " INFORMACJA URZĘDU GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA DOTYCZĄCA POMOCY DLA UKRAINY"

Flaga Ukrainy

Załączniki:

 1. wstępna deklaracja pomocy (plik docx 45KB)

JESTEŚ UCHODŹCĄ Z UKRAINY? SZUKAZ PRACY?

Data publikacji: 2022-03-02

JESTEŚ UCHODŹCĄ Z  UKRAINY? SZUKAZ PRACY?

1

LISTA PRODUKTÓW I ŚRODKÓW, KTÓRYCH NIE WYSYŁAMY W RAMACH POMOCY HUMANITARNEJ

Data publikacji: 2022-03-02

LISTA   PRODUKTÓW   I    ŚRODKÓW,  KTÓRYCH  NIE WYSYŁAMY W RAMACH POMOCY HUMANITARNEJ

LISTA  PRODUKTÓW  I  ŚRODKÓW, KTÓRYCH NIE WYSYŁAMY W RAMACH POMOCY HUMANITARNEJ

LISTA PRODUKTÓW I ŚRODKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE POTRZEBUJĄCYM NA UKRAINIE

Data publikacji: 2022-03-02

LISTA   PRODUKTÓW   I    ŚRODKÓW,  KTÓRE  MOGĄ   BYĆ    PRZEKAZANE   POTRZEBUJĄCYM   NA   UKRAINIE

LISTA  PRODUKTÓW  I  ŚRODKÓW, KTÓRE MOGĄ  BYĆ  PRZEKAZANE  POTRZEBUJĄCYM  NA  UKRAINIE

SPECJALNA INFOLINIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO DLA OBYWATELI UKRAINY SZUKAJACYCH SCHRONIENIA W MAŁOPOLSCE

Data publikacji: 2022-03-01

Została uruchomiona specjalna infolinia Wojewody Małopolskiego. Będzie ona działać wspierająco względem infolinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Pod numerem: 12 210 20 02 będą udzielane informacje Ukraińcom szukającym schronienia w naszym województwie. Infolinia będzie czynna 24 h na dobę.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Link do strony - https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Plakat.

POMOC PSYCHOLOGICZNA W ŚRODOWISKU DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY

Data publikacji: 2022-03-01

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie, w związku ze spodziewanym zapotrzebowaniem na pomoc psychologiczną w środowisku dzieci i młodzieży z Ukrainy, umożliwia bezpłatne wsparcie specjalistów pod specjalnym numerem telefonu: 12 276 90 00.
 
Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Poradni w Skawinie oraz w punktach konsultacyjnych we Wrząsowicach i w Mogilanach, a także za pomocą komunikatorów internetowych po uprzednim ustaleniu formy i czasu kontaktu.
 
Informujemy również, że na stronie konsultanta krajowego oraz konsultantów wojewódzkich z zakresu psychologii klinicznej tworzona jest lista zweryfikowanych miejsc, gdzie osoby (również dorosłe) przybywające z Ukrainy oraz te, których bliscy uczestniczą w działaniach wojennych mogą uzyskać pomoc psychologiczną.
 
Lista dostępna jest pod tym linkiem: http://psychologia-konsultanci.pl/?p=1844
 
 
Zródło: Starostwo Powiatowe w Krakowie
Plakat