Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Wśród realizowanych obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Rehabilitacja kompleksowa”. Formy wsparcia przewidziane w programach PFRON dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

 

Czytaj całość publikacji "Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami"

CZYM ZAJMUJE SIĘ PFRON

Na początek rozszyfrujmy skrót: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON pracuje na rzecz osób niepełnosprawnych. Ułatwia podjęcie pracy i życie wśród  innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie.

Czytaj całość publikacji "CZYM ZAJMUJE SIĘ PFRON "

LOGO - PEFRON. Na zdjęciu jest czerwony tulipan i napis.

UWAGA OPIEKUNOWIE OSÓB NIESAMODZIELNYCH - TRWA NABÓR DO PROJEKTU URUCHOMIENIE CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH Z WIRTUALNĄ BAZĄ WIEDZY

Grupa Interia.pl wraz z Gminą Kocmyrzów Luborzyca, Fundacją Uskrzydleni Wiekiem oraz Małopolskim Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego realizuje projekt Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy współfinansowany z EFS, w ramach poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT.

Głównym celem projektu jest utworzenie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych, zwiększającego dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych i ich opiekunów na terenie 4 gmin (Gmina Komyrzów-Luborzyca, Gmina Michałowice, Gmina Zielonki , Gmina Miejska Kraków,).

Czytaj całość publikacji "UWAGA OPIEKUNOWIE OSÓB NIESAMODZIELNYCH - TRWA NABÓR DO PROJEKTU URUCHOMIENIE CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH Z WIRTUALNĄ BAZĄ WIEDZY "

Załączniki:

  1. Załącznik nr 2 do Regulaminu (plik docx 54KB)
  2. Załącznik nr 1 do Regulaminu (plik docx 94KB)
  3. Regulamin (plik pdf 737KB)
  4. Załącznik nr 3 do Regulaminu (plik docx 50KB)

PROGRAM POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI - MODUŁ III

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Realizatorami programu Modułu III są samorządy powiatowe. Powierzenie realizacji Modułu III programu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy samorządem powiatowym a Oddziałem PFRON.

Czytaj całość publikacji "PROGRAM POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI - MODUŁ III"

INFORMACJA ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON)

Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym - złóż wniosek przez SOW!
Termin mija 31 sierpnia br.

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że w ramach programu Aktywny samorząd do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z takich form wsparcia jak np. dofinansowanie kosztów:

- zakupu sprzętu elektronicznego,
- oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- uzyskania prawa jazdy,
- zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
- zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON)"

WIDEOINFOLINIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło wideoinfolinię dla osób niesłyszących, która zapewnia dostęp do informacji o pandemii koronawirusa (COVID-19).

Wideoinfolinia działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wszystko po to, by osoby głuche, na równi z pozostałymi obywatelami, miały stały dostęp do wsparcia i możliwość skorzystania z pomocy. W akcję zaangażowani są tłumacze Polskiego Języka Migowego z całej Polski, którzy pracują w systemie zmianowym na smartfonach lub laptopach z dostępem do Internetu.

Czytaj całość publikacji "WIDEOINFOLINIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH"

INFORMACJA PFRON DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przypomina, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe.
Wnioski można składać do dnia 4 września 2020 :
- przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl
lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA PFRON DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI BEZ OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA

Niecodzienne okoliczności wymagają niestandardowych działań. Aktualnie lekarze mogą wydawać orzeczenia o niepełnosprawności bez bezpośredniego badania, na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji.
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podpisała rozporządzenie w tej sprawie.

Czytaj całość publikacji "ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI BEZ OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA"

INFORMACJA STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES - PROGRAM POMOCY DZIECIOM

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Nabór wniosków trwa do 5 marca br.
Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.dla-dzieci.spes.org.pl bazy danych.

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES - PROGRAM POMOCY DZIECIOM"

INFORMACJA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

System SOW jest obecnie wdrażany na bardzo szeroką skalę w jednostkach samorządu powiatowego nie tylko na terenie województwa małopolskiego, a także w całej Polsce. W Małopolsce do Systemu Obsługi Wsparcia przystąpiły już wszystkie 22 powiaty.


Czytaj całość publikacji "INFORMACJA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

500+ DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Krzysztof Michałkiewicz odpowiada na pytania:
1. Komu i w jakiej kwocie przysługiwać będzie świadczenie 500 plus?
Świadczenie uzupełniające przysługiwać będzie osobom pełnoletnim, których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w ustawie orzeczeniem.
Będzie to kwota do 500 złotych miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych. W związku z tym osoby, które pobierają w chwili obecnej świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie wynosi ona 1100 zł), będą również miały możliwość ubiegać się o przyznanie świadczenia uzupełniającego. Warto zaznaczyć, że do wspomnianej kwoty 1600 zł nie wliczają się m.in. ewentualne dochody z pracy, zasiłek pielęgnacyjny, alimenty czy renta rodzinna.


Czytaj całość publikacji "500+ DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH"

ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Prezydent podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, która czeka już jedynie na opublikowanie. Przypomnijmy, że ustawa określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Czytaj całość publikacji "ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI "

PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie realizuje pilotażowy program Aktywny samorząd

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Czytaj całość publikacji "PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD"

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w 2018 r w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I
Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów lub ooprogramowania
Obszar A zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Czytaj całość publikacji "UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" "

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - TURNUSY REHABILITACYJNE

Czym jest turnus rehabilitacyjny?
Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej.

Czytaj całość publikacji "PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - TURNUSY REHABILITACYJNE"

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? WEŹ UDZIAŁ W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informujemy, że w roku 2016 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w krakowie realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" . Adresatami programu są osoby niepełnosprawne w wieku do 18 lat , w wieku aktywności zawodowej lub pracujące, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Czytaj całość publikacji "JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? WEŹ UDZIAŁ W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "

PILOTAŻOWY  PROGRAM    DLA OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w roku 2016 kontynuuje realizację pilotażowego programu Aktywny Samorząd . program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj całość publikacji "UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE"

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEUWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Podstawa ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w 14−to dniowym turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i barier technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, należy spełniać następujące warunki:

Czytaj całość publikacji "Podstawa ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"

informacji na temat bezpłatnego projektu związanego z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych

Projekt Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II skierowany jest do osób będącymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, oraz uczelni wyższych, pozostającymi bez zatrudnienia, dla których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończone 30 lat.

Czytaj całość publikacji "informacji na temat bezpłatnego projektu związanego z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych"

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowi informuje o możliwości uzyskania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych (posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności)

Czytaj całość publikacji "Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych"