Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

INFORMACJA

Data publikacji: 2022-03-16

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie Luborzycy
w sprawie

unieważnienia naboru na stanowisko urzędnicze  referent ds. księgowości budżetowej

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

ogłoszonego 24.02.2022 r.

 

  1. Unieważnia się nabór ogłoszony w dniu 24.02.2022 r. na stanowisko urzędnicze  referent ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.
  2. Ogłoszenie o unieważnieniu podlega publikacji na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie Luborzycy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie Luborzycy.

 

Uzasadnienie

Ogłoszeniem z dnia 24.02.2022 r. został wszczęty nabór na stanowisko urzędnicze referent
ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie Luborzycy. Termin składania dokumentów aplikacyjnych został wyznaczony do 31.03.2022 r.

W dniu 12.03.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. 2022, poz. 583) nakładająca na ośrodki pomocy społecznej obowiązek realizacji dodatkowych świadczeń, co związane jest z koniecznością zapewnienia odpowiedniej obsługi kadrowej. Wobec powyższego koniecznym jest zapewnienie na ten celu środków w budżecie jednostki, a tym samym brak będzie środków na utrzymanie zatrudnienia etatowego na stanowisku referent ds. księgowości budżetowej.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza nabór na stanowisko: Referent ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Data publikacji: 2022-02-24

Data publikacji: 24-02-2022r

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze ½ etatu

Przewidywany termin zatrudnienia :  od zaraz

I. Wymagania niezbędne:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. wykształcenie średnie ekonomiczne –lub wyższe ekonomiczne (mile widziany staż pracy)
5. znajomość przepisów, w szczególności: a/ ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, b/ uregulowań podatkowych i ZUS

Czytaj całość publikacji "Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza nabór na stanowisko: Referent ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy"

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY

Data publikacji: 2022-02-02

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie -Luborzycy
ogłasza nabór na stanowisko
ASYSTENT RODZINY
Forma zatrudnienia: umowa zlecenia lub umowa o pracę na zastępstwow  w wymiarze 1/2 etatu.
Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2022r.

 

Czytaj całość publikacji "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY"

PRACA W GOPS DLA OPIEKUNA

Data publikacji: 2021-08-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów do pracy na umowę zlecenie na stanowisku OPIEKUN DOMOWY  na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Zakres obowiązków to pomoc osobom wymagającym wsparcia w codziennych czynnościach życiowych takich jak:

- sporządzanie posiłków, robienie zakupów, sprzątanie, higiena,
- umawianie wizyt u lekarza,
- załatwianie spraw bieżących i urzędowych,
- organizowanie wolnego czasu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z tut. GOPS. 
Tel. 12 387-14-99, 12 387-11-10.

PRACA W GOPS DLA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Data publikacji: 2021-08-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów do pracy na umowę zlecenie na stanowisku Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej  na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Zakres obowiązków to pomoc osobom wymagającym wsparcia w zakresie:

- zapewnienie towarzystwa

- wyjścia, powroty, dojazdy w wybrane miejsca

- asysta w zakupach
- umawianie oraz towarzyszenie w wizytach u lekarza,
- załatwianie spraw bieżących i urzędowych,
- organizowanie wolnego czasu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z tut. GOPS. 
Tel. 12 387-14-99, 12 387-11-10.

PRACA W GOPS DLA OPIEKUNA

Data publikacji: 2021-07-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów do pracy na umowę zlecenie na stanowisku OPIEKUN DOMOWY  na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Zakres obowiązków to pomoc osobom wymagającym wsparcia w codziennych czynnościach życiowych takich jak:

- sporządzanie posiłków, robienie zakupów, sprzątanie, higiena,
- umawianie wizyt u lekarza,
- załatwianie spraw bieżących i urzędowych,
- organizowanie wolnego czasu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z tut. GOPS. 
Tel. 12 387-14-99, 12 387-11-10.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko "referent ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy- praca na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika"

Data publikacji: 2021-07-08

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko "referent ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy- praca na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika" została wybrana Pani Sylwia Knapik zamieszkała gmina Skała.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko "referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS"

Data publikacji: 2021-07-02

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko "referent w dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i  Funduszu Alimentacyjnego " została wybrana Pani Patrycja Zgała zamieszkała gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

PRACA W GOPS DLA OPIEKUNA

Data publikacji: 2021-06-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów do pracy na umowę zlecenie na stanowisku OPIEKUN DOMOWY  na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Zakres obowiązków to pomoc osobom wymagającym wsparcia w codziennych czynnościach życiowych takich jak:

- sporządzanie posiłków, robienie zakupów, sprzątanie, higiena,
- umawianie wizyt u lekarza,
- załatwianie spraw bieżących i urzędowych,
- organizowanie wolnego czasu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z tut. GOPS. 
Tel. 12 387-14-99, 12 387-11-10.

PRACA W GOPS DLA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Data publikacji: 2021-06-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów do pracy na umowę zlecenie na stanowisku Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej  na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Zakres obowiązków to pomoc osobom wymagającym wsparcia w zakresie:

- zapewnienie towarzystwa

- wyjścia, powroty, dojazdy w wybrane miejsca

- asysta w zakupach
- umawianie oraz towarzyszenie w wizytach u lekarza,
- załatwianie spraw bieżących i urzędowych,
- organizowanie wolnego czasu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z tut. GOPS. 
Tel. 12 387-14-99, 12 387-11-10.

Nabór na wolne stanowisko pracy - ASYSTENT RODZINY

Data publikacji: 2021-06-16

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie -Luborzycy
ogłasza nabór na stanowisko
ASYSTENT RODZINY
Forma zatrudnienia: umowa zlecenia lub umowa o pracę na zastępstwo
Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec – sierpień 2021r.

 

Czytaj całość publikacji "Nabór na wolne stanowisko pracy - ASYSTENT RODZINY"

NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA W GOPS

Data publikacji: 2021-06-16

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
ogłasza nabór na stanowisko

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych Wychowawczych i  Funduszu Alimentacyjnego

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Przewidywany termin zatrudnienia : lipiec – sierpień 2021 r


 

Czytaj całość publikacji "NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA W GOPS "

Nabór na wolne stanowisko pracy - ASYSTENT RODZINY

Data publikacji: 2021-05-18

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie -Luborzycy
ogłasza nabór na stanowisko
ASYSTENT RODZINY
Forma zatrudnienia: umowa zlecenia lub umowa o pracę na zastępstwo
Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec – sierpień 2021r.


 

Czytaj całość publikacji "Nabór na wolne stanowisko pracy - ASYSTENT RODZINY"

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza nabór na stanowisko: Referent ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy- praca na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Data publikacji: 2021-03-19

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo

Przewidywany termin zatrudnienia : kwiecień 2021 r

I. Wymagania niezbędne:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. wykształcenie średnie ekonomiczne i 3 lata stażu pracy lub wyższe ekonomiczne (staż pracy nie jest wymagany),

5. znajomość przepisów, w szczególności:

a. ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
b. rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych,
c. rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
d. uregulowań podatkowych i ZUS

Czytaj całość publikacji "Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza nabór na stanowisko: Referent ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy- praca na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika"

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Domu Aktywnego Seniora w Łososkowicach

Data publikacji: 2019-08-08

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Domu Aktywnego Seniora w Łososkowicach zatrudniona została Pani Bernadeta Knafel zamieszkała w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referent ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Data publikacji: 2019-08-07

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referent ds. księgowości budżetowej wybrana została Pani Beata Woźniak zamieszkała Gniazdowice.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza nabór na stanowisko: Referent ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Data publikacji: 2019-07-03

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia : sierpień 2019 r

I. Wymagania niezbędne:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. wykształcenie średnie ekonomiczne i 3 lata stażu pracy lub wyższe ekonomiczne (staż pracy nie jest wymagany),

5. znajomość przepisów, w szczególności:

a. ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
b. rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych,
c. rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
d. uregulowań podatkowych i ZUS

Czytaj całość publikacji "Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza nabór na stanowisko: Referent ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy"

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W DOMU AKTYWNEGO SENIORA W ŁOSOSKOWICACH

Data publikacji: 2019-05-10

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
ogłasza nabór na stanowisko
pracownika socjalnego w Domu Aktywnego Seniora w Łososkowicach

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Przewidywany termin zatrudnienia : czerwiec 2019 r.

Czytaj całość publikacji "NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W DOMU AKTYWNEGO SENIORA W ŁOSOSKOWICACH"

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Data publikacji: 2018-08-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko "pracownika socjalnego" zatrudniona została Pani Ewelina Serdeczna zamieszkała Kraków.

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Data publikacji: 2018-06-27

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
ogłasza nabór na stanowisko
pracownika socjalnego

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Przewidywany termin zatrudnienia : LIPIEC 2018 r

Czytaj całość publikacji "NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO"

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Data publikacji: 2018-02-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko "pracownika socjalnego" zatrudniona została Pani Aneta Lasota zamieszkała Prusy.

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Data publikacji: 2018-01-08

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
ogłasza nabór na stanowisko
pracownika socjalnego

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Przewidywany termin zatrudnienia : LUTY 2018 r

Czytaj całość publikacji "NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO"

Informacja o wyniku naboru na stanowisko "referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS"

Data publikacji: 2017-08-25

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko "referent w dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS " została wybrana Pani Magdalena Dzioba zamieszkała gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

Nabór na stanowisko Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Data publikacji: 2017-07-20

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
ogłasza nabór na stanowisko

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Przewidywany termin zatrudnienia : wrzesień 2017 r

1. Wymagania niezbędne:

a/ posiadanie obywatelstwa polskiego
b/ korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
c/ nieposzlakowana opinia
d/ brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e/ posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
f/ wykształcenie: wyższe - preferowane : administracja, zarządzanie, ekonomia  
 
2.Wymagania dodatkowe:

a/ doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
b/ znajomość obsługi komputera i programów biurowych
c/ umiejętność zachowywania bezstronności w kontakcie z rodziną
d/ umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania współpracy z innymi instytucjami
e/ znajomość  ustaw oraz przepisów wykonawczych do nich:
-  ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- ustawy o świadczeniach rodzinnych ,
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a/ komunikatywność , kreatywność i zdolności organizacyjne
b/ odpowiedzialność, obowiązkowość i rzetelność
d/ odporność na stres
 
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku urzędniczym:
 
a/  udzielanie informacji dotyczących określenia warunków nabywania prawa do świadczenia wychowawczego  oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń
b/ przyjmowanie wniosków, sprawdzanie ich zgodności pod względem merytorycznym i formalnym
c/ rozpatrywanie wniosków o świadczenia wychowawcze
d/ prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniami wychowawczymi
e/ prowadzenie rejestru i ewidencji złożonych wniosków w systemie komputerowym
f/ opracowywanie decyzji administracyjnych
g/ wykonywanie czynności przygotowawczych do egzekucji administracyjnych dotyczących nienależnie pobranych  świadczeń
h/ ujawnianie i przeciwdziałanie nieprawidłowościom w wykorzystaniu świadczeń
i/ podejmowanie działań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku osób pracujących i przebywających poza granicami kraju
j/ wykonywanie innych czynności mających związek z pracą zawodową, zleconych przez Kierownika GOPS
 
5.Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 
a/ wymiar czasu pracy - pełny etat
 
b/ zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa o pracę na czas określony),
 
c/ praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 
d/ miejsce i otoczenie organizacyjno - praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, na parterze w budynku dwupiętrowym, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
e/ informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.
 
6. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys - curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,
3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie:
4. kserokopie świadectw pracy (zaświadczeń lub umów o pracę w przypadku trwania stosunku pracy),
5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
7. oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art.233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe:
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
10. ewentualne referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Uwaga: dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem Referent w GOPS  w terminie do 11 sierpnia 2017 r do siedziby GOPS w Kocmyrzowie-Luborzycy - pok.14A lub na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy , 32-010 Luborzyca 97

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do  GOPS (data nadania nie ma znaczenia).
Aplikacje, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu wiedzy.
 
Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej GOPS oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Luborzyca, dnia 20 lipca 2017 r.
Elżbieta Turek
Kierownik GOPS


 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Data publikacji: 2016-03-09

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko "pracownika socjalnego" została wybrana Pani Monika Korzec zamieszkała gmina Pałecznica.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny.

Data publikacji: 2016-02-17

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta rodziny została wybrana Pani mgr Justyna Doroz zamieszkała gmina Kraków.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Data publikacji: 2016-02-17

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
ogłasza nabór na stanowisko
pracownika socjalnego

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Przewidywany termin zatrudnienia : marzec 2016 r

1. Wymagania konieczne:

a/ posiadanie obywatelstwa polskiego
b/ korzystanie z pełni praw publicznych
c/ nieposzlakowana opinia
d/ posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
e/ wykształcenie: 1/ dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; lub
2) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie

2.Wymagania dodatkowe:

a/ znajomość obsługi komputera i programów biurowych
c/ umiejętność zachowywania bezstronności w kontakcie z rodziną
d/ umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania współpracy z innymi instytucjami
d/ samodzielność i kreatywność w działaniu
e/ znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a/umiejętność empatii
b/ komunikatywność , kreatywność i zdolności organizacyjne
c/ odpowiedzialność, obowiązkowość i rzetelność
d/ odporność na stres

4. Do zakresu zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1) praca socjalna;
2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych
świadczeń;
3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązy
wać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe,samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowaniedziałań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i
środowisk społecznych;
7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie
skutków ubóstwa;
8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową orazinspirowanie powołania instytucji świadczących usługi
służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin5. Wymagane dokumenty:
5. Wymagane dokumenty:

a/ CV
b/ list motywacyjny
Powyższe należy opatrzyć klauzulą: Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r Nr:133, poz.833 z późn. zmianami)
c/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d/ kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów , szkoleń itp.)
e/ kserokopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy.
f/ oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany do wskazanego lekarza medycyny pracy na badania lekarskie wstępne )
g/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
h/ kserokopia dowodu osobistego

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów w/w dokumentów.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem pracownik socjalny w terminie do 14 marca 2016 r do siedziby GOPS w Kocmyrzowie-Luborzycy - pok.14A lub na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy , 32-010 Luborzyca 97

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 387 14 99 - w godz. pracy ośrodka.

Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

Nabór na wolne stanowisko pracy - ASYSTENT RODZINY

Data publikacji: 2015-12-30

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
ogłasza nabór na stanowisko
ASYSTENTA RODZINY
Forma zatrudnienia: umowa zlecenia
Przewidywany termin zatrudnienia : luty 2016 r

1. Wymagania konieczne:

a/ posiadanie obywatelstwa polskiego
b/ korzystanie z pełni praw publicznych
c/ nieposzlakowana opinia
d/ posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
e/ wykształcenie:
* wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. rodziny i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną.
* lub co najmniej wykształcenie średnie uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej 3 -letnim stażem pracy z dziećmi lub rodziną
f/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
g/ kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona lub ograniczona
h/ kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

2.Wymagania dodatkowe:

a/ znajomość obsługi komputera i programów biurowych
b/ wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
c/ umiejętność zachowywania bezstronności w kontakcie z rodziną
d/ umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania współpracy z innymi instytucjami
d/ samodzielność i kreatywność w działaniu
e/ znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a/umiejętność empatii
b/ komunikatywność , kreatywność i zdolności organizacyjne
c/ odpowiedzialność, obowiązkowość i rzetelność
d/ odporność na stres

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wspieranie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny .
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną , indywidualną pracę z wskazanymi przez GOPS rodzinami , udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich funkcji.

W tym celu asystent rodziny ma za zadanie:
- współpracę z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, poradnia wychowawczo- zawodowa, placówki lecznicze, urząd pracy itp.
- pomoc i wsparcie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
- pomoc w racjonalnym zarządzaniu budżetem domowym oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego
- pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny , wspieraniu jej aktywności społecznej
- motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych .

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania - zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym GOPS w porozumieniu z rodziną.
Asystent rodziny będzie wykonywać swą pracę również poza godzinami pracy pracowników socjalnych.

5. Wymagane dokumenty:

a/ CV
b/ list motywacyjny
Powyższe należy opatrzyć klauzulą: Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r Nr:133, poz.833 z późn. zmianami)
c/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d/ kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów , szkoleń itp.)
e/ kserokopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy.
f/ oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany do wskazanego lekarza medycyny pracy na badania lekarskie wstępne )
g/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
h/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
- kserokopia dowodu osobistego

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów w/w dokumentów.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem Asystent rodziny w terminie do 27 stycznia 2016 r do siedziby GOPS w Kocmyrzowie-Luborzycy - pok.14A lub na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy , 32-010 Luborzyca 97

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 387 14 99 - w godz. pracy ośrodka.

Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W Kocmyrzowie-Luborzycy
Elżbieta Turek

Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny.

Data publikacji: 2015-02-02

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta rodziny została wybrana Pani Elżbieta Kaczmarczyk zamieszkała w gminie Kocmyrzów - Luborzyca.

Czytaj całość publikacji "Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny."

Nabór na wolne stanowisko pracy - ASYSTENT RODZINY

Data publikacji: 2014-11-27

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
ogłasza nabór na stanowisko

Czytaj całość publikacji "Nabór na wolne stanowisko pracy - ASYSTENT RODZINY"