Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

INFORMACJA

Data publikacji: 2022-05-11

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY KOCMYRZÓW- LUBORZYCA W 2022 R W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ POD NAZWĄ "ZAPEWNIENIE OPIEKI CAŁODOBOWEJ DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2022 REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ KOCMYRZÓW-LUBORZYCA"

Załączniki:

 1. zarządzenie nr 0050.24.2022 z dnia 11.05.2022 w sprawie otwartego konkursu ofert (plik pdf 135KB)
 2. Zapytanie ofertowe (plik docx 26KB)
 3. Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej (plik docx 16KB)
 4. Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na członków Komisji Konkursowej (plik docx 19KB)
 5. Wzór oferty (plik docx 51KB)
 6. Wzór umowy (plik docx 31KB)

ZARZĄDZENIE Nr 0050.10.2022 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 08.02.2022

Data publikacji: 2022-02-08

Zarządzenie Nr 0050.10.2022 w sprawie wyników konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób pod nazwą "Dowóz mieszkańców gminy Kocmyrzów - Luborzyca  do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach".

Załączniki:

 1. zarządzenie nr 0050.10.2022 z dn. 08.02.2022 r. (plik pdf 450KB)

ZARZĄDZENIE Nr 0050.8.2022 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 01.02.2022

Data publikacji: 2022-02-01

Zarządzenie Nr 0050.8.2022 w sprawie powołania członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób pod nazwą "Dowóz mieszkańców gminy Kocmyrzów - Luborzyca  do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach".

Załączniki:

 1. zarządzenie nr: 0050.8.2022 (plik pdf 687KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2022-01-18

Wójt Gminy Kocmyrzów Luborzyca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kocmyrzów Luborzyca w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób pod nazwą „Dowóz mieszkańców gminy Kocmyrzów Luborzyca do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach”.

Załączniki:

 1. Zarządzenie (plik pdf 2479KB)
 2. Ogłoszenie w sprawie konkursu (plik docx 17KB)
 3. Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów (plik docx 9KB)
 4. Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na członków komisji konkursowej (plik docx 10KB)
 5. Oferta (plik docx 24KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2021-12-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy informuje, że na realizację zadania pod nazwą: Wykonanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu "Dom Aktywnego Seniora" w toku postępowania wyłoniono następujący podmiot:

Pracownia Psychologiczna „Niebieska Jaskółka” Hanna Świerczewska z Krakowa.

INFORMACJA

Data publikacji: 2021-12-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy informuje, że na realizację zadania pod nazwą: Wykonanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu "Dom Aktywnego Seniora" w toku postępowania wyłoniono następujący podmiot:

Pracownia Psychologiczna „Niebieska Jaskółka” Hanna Świerczewska z Krakowa.

Zapytanie ofertowe na zadanie realizowane pn.: Wykonanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu

Data publikacji: 2021-12-14

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: Wykonanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu "Dom Aktywnego Seniora".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik doc 121KB)
 2. Załącznik nr 1 - formularz oferty (plik doc 42KB)
 3. Załącznik nr 2 - załącznik o spełnianiu warunków (plik doc 26KB)
 4. Załącznik nr 3 - wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (plik doc 36KB)
 5. Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw (plik doc 25KB)
 6. Załącznik nr 5 - projekt umowy (plik doc 130KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2021-12-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy informuje, że na realizację zadania  „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kocmyrzów – Luborzyca” na rok 2022, w toku postępowania wyłoniono następujące podmioty:

 1. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta "KOŁO MIECHOWSKIE" w Miechowie do realizacji zadania  udzielenie schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn.
 2. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach Schronisko dla Osób Bezdomnych do realizacji zadania udzielenie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet,  udzielenie schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi oraz udzielenie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE UDZIELENIA SCHRONIENIA W SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH NA ROK 2022

Data publikacji: 2021-11-26

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: "Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik docx 16KB)
 2. zał. nr 1 - wzór umowy (plik odt 20KB)
 3. zał. nr 2 - wzór oferty (plik odt 14KB)
 4. skierowanie (plik odt 11KB)

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY KOCMYRZÓW- LUBORZYCA W 2022 R W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Data publikacji: 2021-11-24

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób pod nazwą „Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych”, ogłoszony Zarządzeniem Nr 0050.67.2021 z dn. 02.11.2021 r. 

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 0050.71.2021 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dn. 24.11.2021 r. (plik pdf 391KB)

ZARZĄDZENIE Nr 0050.69.2021 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 18.11.2021

Data publikacji: 2021-11-18

Zarządzenie Nr 0050.69.2021 w sprawie powołania członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób pod nazwą "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych".

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 0050.69.2021 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 18.11.2021 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej (plik pdf 378KB)

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY KOCMYRZÓW- LUBORZYCA W 2022 R W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Data publikacji: 2021-11-03

Wójt Gminy Kocmyrzów- Luborzyca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kocmyrzów- Luborzyca w 2021r. w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób pod nazwą " Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych".

Załączniki:

 1. zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu (plik pdf 435KB)
 2. ogłoszenie o konkursie (plik pdf 914KB)
 3. ogłoszenie o naborze kandydatów (plik pdf 687KB)
 4. formularz zgłoszeniowy (plik docx 10KB)
 5. oferta (plik docx 23KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Data publikacji: 2021-06-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy informuje, że na realizację zamówienia  „Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Stawiam na rozwój”, w toku postępowania wyłoniono następujący podmiot do realizacji usługi:

Firma Turystyczna JURKOWSKI Wojciech Jurkowski, os. Sikory 41, 34-453 Ochotnica Górna

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty. s (plik pdf 10077KB)

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Stawiam na rozwój”

Data publikacji: 2021-05-31

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usługi-noclegowo – gastronomicznej (obejmującej zapewnienie sali, wyżywienia i noclegów). Wykonawca powinien dysponować obiektem z miejscami noclegowymi o standardzie ***, posiadać basen do dyspozycji uczestników; zaoferowany przez Wykonawcę obiekt powinien znajdować się w miejscowości od siedziby zamawiającego w odległości max. 150 km - trasa dojazdu)

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik docx 805KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2021-02-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy informuje, że na realizację zadania  „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kocmyrzów – Luborzyca” , w toku postępowania wyłoniono następujące podmioty do realizacji zadania:

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA"

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE UDZIELENIA SCHRONIENIA W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH

Data publikacji: 2021-01-21

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: "Udzielenie schronienia w schronisku dla bezdomnych".

Załączniki:

 1. załącznik nr 1 (plik docx 18KB)
 2. załączniki nr 2 (plik docx 17KB)
 3. załącznik (plik docx 15KB)
 4. zapytanie ofertowe (plik docx 27KB)

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY KOCMYRZÓW- LUBORZYCA W 2021R W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Data publikacji: 2021-01-05

Załączniki:

 1. unieważnienie konkursu (plik pdf 258KB)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Z PROJEKTU "STAWIAM NA ROZWÓJ"

Data publikacji: 2020-12-07

-

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY KOCMYRZÓW- LUBORZYCA W 2021R W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Data publikacji: 2020-12-03

Wójt Gminy Kocmyrzów- Luborzyca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kocmyrzów- Luborzyca w 2021r. w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób pod nazwą " Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych".

Załączniki:

 1. -zarządzenie Wójta Gminy (plik pdf 3182KB)
 2. -ogłoszenie o konkursie (plik pdf 8022KB)
 3. -ogłoszenie o naborze kandydatów (plik pdf 632KB)
 4. -formularz zgłoszeniowy (plik pdf 496KB)
 5. -oferta (plik pdf 218KB)

ZARZĄDZENIE 0050.60.2020 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 10.11.2020

Data publikacji: 2020-11-12

ZARZĄDZENIE 0050.60.2020 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 10.11.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu "Stawiam na rozwój" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE 0050.60.2020 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 10.11.2020 (plik pdf 3909KB)
 2. Załacznik Nr 1 (plik docx 818KB)
 3. Załącznik Nr 2 (plik docx 802KB)
 4. Załącznik Nr 3 (plik docx 788KB)
 5. Załącznik Nr 4 (plik docx 796KB)
 6. Załącznik Nr 5 (plik docx 795KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój

Data publikacji: 2020-08-31

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój (plik docx 1539KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz treningów indywidualnych i grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój

Data publikacji: 2020-08-31

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz treningów indywidualnych i grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz treningów indywidualnych i grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój (plik docx 820KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Data publikacji: 2020-08-18

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. (plik docx 805KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój

Data publikacji: 2020-03-04

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój (plik doc 878KB)
 2. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój (plik docx 780KB)

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w procedurze zapytania ofertowego o nr GOPS.4221.DAS.1.2019 na realizację zadania pn. Wykonywanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu Dom Aktywnego Seniora.

Data publikacji: 2019-11-15

Zadanie realizowane w ramach Projektu: Dom Aktywnego Seniora, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.2 Poddziałania 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w procedurze zapytania ofertowego o nr GOPS.4221.DAS.1.2019 na realizację zadania pn. Wykonywanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu Dom Aktywnego Seniora. (plik pdf 477KB)

Informacja po otwarciu ofert z dnia 04.11.2019 r. w procedurze zapytania ofertowego na realizację zadania pn: Wykonywanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu Dom Aktywnego Seniora.

Data publikacji: 2019-11-04

Zadanie realizowane w ramach Projektu: Dom Aktywnego Seniora, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.2 Poddziałania 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. Informacja po otwarciu ofert z dnia 04.11.2019 r. w procedurze zapytania ofertowego na realizację zadania pn: Wykonywanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu Dom Aktywnego Seniora. (plik pdf 218KB)

Zapytanie ofertowe na zadanie realizowane pn.: Wykonanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu Dom Aktywnego Seniora

Data publikacji: 2019-10-23

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: Wykonanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu Aktywny Dom Seniora".

https://bip.malopolska.pl/gopspolecznej6,a,1677024,procedura-zapytania-ofertowego-na-realizacje-zadania-pn-wykonywanie-uslug-psychologicznych-na-potrze.html

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na zadanie realizowane pn.: Wykonanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu Dom Aktywnego Seniora (plik zip 820KB)

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY

Data publikacji: 2019-09-27

Działając w imieniu Zamawiającego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, została podpisana w dniu 23.09.2019 umowa z wykonawcą:

Gabinet Rehabilitacji Marzena Podsiadło ul. Królewska 57, 32-100 Proszowice

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów- Luborzyca nr.00.53.2019 z dnia 23.09.2019roku

Data publikacji: 2019-09-24

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nr.00.53.2019 z dnia 23.09.2019roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym , ubogim oraz zagrożonym wykluczeniem, polegającego na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu " Stawiam na rozwój" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy

Załączniki:

 1. Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów- Luborzyca nr. 00.53.2019 z dnia 23.09.2019roku (plik pdf 1634KB)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Data publikacji: 2019-08-27

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.
W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, z których jedna dostarczona została po terminie składania ofert, tj. 20.08.2019 r. do godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Ponowne zapytanie.

Data publikacji: 2019-08-27

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. II zapytanie. (plik doc 898KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Data publikacji: 2019-08-13

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. (plik doc 898KB)

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nr 0050.38.2019 z dnia 18.07.2019 r.

Data publikacji: 2019-08-08

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nr 0050.38.2019 z dnia 18.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom bezdomnym, ubogim oraz zagrożonym wykluczeniem, polegającego na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu "Stawiam na rozwój" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nr 0050.38.2019 z dnia 18.07.2019 r. (plik pdf 8746KB)

Zawiadomienie o podpisaniu umowy

Data publikacji: 2019-07-15

Działając w imieniu Zamawiającego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. B oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla trzynastu uczestników projektu: Stawiam na rozwój, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, została podpisana w dniu 3.07.2019 umowa z wykonawcą:

Ośrodek Szkolenia Kierowców KROKUS Baranówka 239, 32-010 Kocmyrzów
Zobacz także: archiwum "Przetargi i zapytania ofertowe" (archiwum)...