Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

INFORMACJA O PROJEKCIE „STAWIAM NA ROZWÓJ” ZA 2020 ROK

Data publikacji: 2021-03-12

fepr-małopolska

Działania w ramach projektu w 2020 objęły:

  1. Rekrutacja nowej grupy uczestników do projektu  14 osób, w tym: 12 kobiet i 2 mężczyzn;
  2. Opracowanie Indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników projektu dla nowych uczestników;
  3. Poradnictwo psychologiczne;

Czytaj całość publikacji " INFORMACJA O PROJEKCIE „STAWIAM NA ROZWÓJ” ZA 2020 ROK"

Projekt pn. Stawiam na rozwój

Data publikacji: 2020-01-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy jest realizatorem Projektu pn. Stawiam na rozwój dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 2018-09-01 do: 2021-08-31
Wartość dofinasowania projektu z UE: 556,140.50

Celem głównym projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca.

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie - ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak:

Indywidualne poradnictwo psychologiczne
Indywidualne treningi psychologiczne
Warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej
Poradnictwo rodzinne
Warsztaty kompetencji społecznej w formie stacjonarnej
Warsztaty kompetencji cyfrowych wraz z egzaminem ECDL
Indywidualne doradztwo zawodowe
Indywidualne pośrednictwo pracy
Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania prac
Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.
Staże zawodowe

Życzymy dobrych i spokojnych Świąt

Data publikacji: 2019-12-24

Szanowni Państwo,
Kończy się kolejny rok, w którym, realizowane są przedsięwzięcia
w ramach naszego projektu Stawiam na rozwój.

Co działo się w tym okresie:
- W projekcie uczestniczyło do tej pory w ramach dwóch rekrutacji
prawie 35 mieszkańców Gminy Kocmyrzów Luborzyca.
- Zorganizowano wsparcie psychologiczne w ilości prawie 300 godzin
dla wszystkich Uczestników
- Przeprowadzono warsztaty:
 Komunikacja i współpraca w zespole
 Zarzadzanie własną energią
 Zarzadzanie czasem
 Zarządzanie stresem
 Zarzadzanie emocjami
 Trening - DZIECKO W RODZINIE - komunikacji w rodzinie
z elementami pierwszej pomocy oraz warsztat: uzależnienia
od mediów wśród dzieci i młodzieży
- Przeprowadzono kurs: prawo jazdy kat. B
- Aby ułatwić start na rynku pracy Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem w postaci spotkań z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy
- Przeprowadzono następujące kursy zawodowe umożliwiające podjęcie pracy: kurs makijażu, magazynier z wózkami widłowymi, pomoc kuchenna, krawcowa, sprzedawca z kasą oraz fakturowaniem.
- Uczestnikom projektu przekazano wsparcie w postaci dodatkowej pomocy finansowej.
Ale przede wszystkim pomagano wszystkim uczestnikom poprzez bieżącą pracę socjalną z każdą z osób. Działania te były wykonywane przez Pracowników Socjalnych Ośrodka, aktywnie działających w projekcie.
 

Czytaj całość publikacji "Życzymy dobrych i spokojnych Świąt "

Życzymy dobrych i spokojnych Świąt

Projekt - Stawiam na rozwój

Data publikacji: 2018-10-24

www.stawiam-na-rozwoj.pl