Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

Luborzyca 97
32-010 Luborzyca
tel/fax: (012) 387-14-10
e-mail: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

http://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
tel. 12 634−42−70
tel./fax. 12 423−47−84

http://www.pcpr.powiat.krakow.pl

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

ul. Wąwozowa 34
31-752 Kraków
centrala: (12) 68-68-000
Fax: (12) 645-12-70
e-mail: grodzki@gupkrakow.pl

http://www.gupkrakow.pl

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

ul. Mazowiecka 21
30-019 Kraków
tel.: 12 299-74-95
fax: 12 632-52-15
e-mail: sekretariat@uppk.pl

http://www.uppk.pl

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Filia w Słomnikach

32-090 Słomniki
ul. Kościuszki 64
tel.: 12 388-13-98
fax: 12 388-23-98
e-mail: filia_slomniki@uppk.pl

Starostwo Powiatowe w Krakowie

Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
centrala tel.: 12 634 42 66

http://powiat.krakow.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
tel. 12 39 21 200, faks 12 39 21 438
e-mail: urzad@malopolska.uw.gov.pl

http://www.malopolska.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
tel. 12 63 03 107, 12 63 03 507, faks 12 63 03 126
e-mail: urzad@malopolska.mw.gov.pl

http://www.malopolskie.pl

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

https://www.zus.pl

KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

http://www.krus.gov.pl

Teleadresowe bazy danych 128.000 stowarzyszeń i fundacji

https://spis.ngo.pl

Oferty pracy w portalu praca.pl

https://www.praca.pl

Bezpłatna pomoc prawna

http://www.mamprawnika.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

http://niebieskalinia.info

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy

http://www.niebieskalinia.org

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

http://www.niebieskalinia.pl

PKT.PL - ogromna baza teleadresowa firm i instytucji w całej Polsce

http://www.pkt.pl

Serwis Komorników - m.in. Adresy, telefony do komorników w Polsce

http://www.komornik.pl

Strona zawierająca informacje dotyczące telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111

http://www.116111.pl

Strona programu PAJACYK - programu dożywiania dzieci w szkołach, który prowadzi Polska Akcja Humanitarna

http://www.pajacyk.pl

Strona programu DOBRY RODZIC

http://www.dobryrodzic.pl

Strona kampanii CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

http://www.ciazabezalkoholu.pl

Urząd Zamówień Publicznych

http://www.uzp.gov.pl

Strona Sejmowa

http://www.sejm.gov.pl

Wyszukiwarka ofert pracy

http://www.careerjet.pl

Serwis Urzędów Pracy - m.in. oferty pracy urzędów pracy

http://www.psz.praca.gov.pl

Zielona Linia - serwis m.in. dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Oferty pracy, pomoc.

http://zielonalinia.gov.pl

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

http://www.kcik.pl

Strona poświęcona problemowi narkomanii

http://www.narkomania.org.pl

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

http://www.psychologia.edu.pl