Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

INFORMACJA O PROJEKCIE „STAWIAM NA ROZWÓJ” ZA 2020 ROK

Data publikacji: 2021-03-12

fepr-małopolska

Działania w ramach projektu w 2020 objęły:

  1. Rekrutacja nowej grupy uczestników do projektu  14 osób, w tym: 12 kobiet i 2 mężczyzn;
  2. Opracowanie Indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników projektu dla nowych uczestników;
  3. Poradnictwo psychologiczne;

Czytaj całość publikacji " INFORMACJA O PROJEKCIE „STAWIAM NA ROZWÓJ” ZA 2020 ROK"

UWAGA OPIEKUNOWIE OSÓB NIESAMODZIELNYCH TRWA NABÓR DO PROJEKTU URUCHOMIENIE CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH Z WIRTUALNĄ BAZĄ WIEDZY

Data publikacji: 2020-08-17

fepr-małopolska

Grupa Interia.pl wraz z Gminą Kocmyrzów Luborzyca, Fundacją Uskrzydleni Wiekiem oraz Małopolskim Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego realizuje projekt Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy współfinansowany z EFS, w ramach poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT.

Czytaj całość publikacji "UWAGA OPIEKUNOWIE OSÓB NIESAMODZIELNYCH TRWA NABÓR DO PROJEKTU URUCHOMIENIE CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH Z WIRTUALNĄ BAZĄ WIEDZY "

Załączniki:

  1. Załącznik nr 2 do Regulaminu (plik docx 54KB)
  2. Załącznik nr 1 do Regulaminu (plik docx 94KB)
  3. Załącznik nr 3 do Regulaminu (plik docx 50KB)

NABÓR DO PROJEKTU MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

Data publikacji: 2020-07-13

fepr-małopolska

Województwo Małopolskie w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci w wieku do lat 3 uruchomiło trzeci nabór do Projektu grantowego Małopolska Niania 2.0 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ta inicjatywa Województwa Małopolskiego o wartości ponad 19,5 mln złotych ma na celu stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

Czytaj całość publikacji "NABÓR DO PROJEKTU MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nr 0050.53.2019 z dnia 23.09.2019 r.

Data publikacji: 2019-09-24

efs-logo

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów- Luborzyca nr. 00.53.2019 z dnia 23.09.2019roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym , ubogim oraz zagrożonym wykluczeniem, polegającego na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu " Stawiam na rozwój" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy

Załączniki:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nr 0050.53.2019 z dnia 23.09.2019 r. (plik pdf 1634KB)

ZAPROSZENIE DO PROJEKTU POMOC SZYTA NA MIARĘ

Data publikacji: 2019-06-26

efs-logo

Projekt Pomoc szyta na miarę! jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa i środków własnych Stowarzyszenia Ognisko.

Czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO PROJEKTU POMOC SZYTA NA MIARĘ "


Zobacz także: archiwum "Europejski Fundusz Społeczny, projekty" (archiwum)...