Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

PROJEKT SOCJALNY „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW ” ZAKOŃCZONY

Data publikacji: 2022-05-06

Ponad 2 m-ce (od 14 lutego do 25 kwietni br) trwał realizowany  przez GOPS  projekt socjalny pod nazwą „Szkoła Dla  Rodziców i Wychowawców”

Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej w Prusach a prowadzone były przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka : Joannę Siudek i Patrycję Swatek.

Zachęceni przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, rodzice sami dobrowolnie zgłosili się do udziału w  projekcie - warsztatach umiejętności wychowawczych.

Prowadzone zajęcia miały na celu wsparcie rodziców w budowaniu prawidłowych relacji z dzieckiem oraz poszerzenie kompetencji rodzicielskich.

Program  „Szkoły” obejmował takie zagadnienia, jak:

  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
  • aktywne i wspierające słuchanie
  • motywowanie dziecka do współdziałania
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
  • kary a konsekwencje.

Odbywające się w niewielkiej grupie ( maksymalnie 11 osób, przeciętnie 6-7) spotkania warsztatowe pozwoliły rodzicom ćwiczyć umiejętne komunikowanie się z dzieckiem oraz wymieniać się doświadczeniami i pomysłami na radzenie sobie z trudnościami wychowawczymi.

Atmosfera zaufania i spokoju przyczyniła się również do nawiązania koleżeńskich relacji pomiędzy uczestnikami, co już w trakcie trwania programu zaowocowało nie tylko wymianą numerów telefonów , ale i realnymi planami utworzenia samopomocowej grupy wsparcia   „ My Rodzice”.

Z przeprowadzonej ewaluacji zajęć wynika, że rodzice odnieśli osobiste korzyści z udziału w warsztatach. jako najważniejsze wymienili:

Lepsze zrozumienie potrzeb i właściwego nastawienia do dziecka, pogłębienie wiedzy wychowawczej, uzyskanie wsparcia, wiedzę jak zachować się w pewnych sytuacjach, lepsze rozwiązywanie trudnych sytuacji, częste chwalenie i wczuwanie się w sytuację dziecka, ułatwienie komunikacji, umiejętność konstruktywnego chwalenia, uspokojenie emocji i wynikające  z uświadomienie sobie, że wiele osób ma podobne problemy.

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że poleciliby zajęcia innym rodzicom.

Dlatego też zachęcamy do skorzystania z tej rekomendacji, tym bardziej, że ponieważ projekt cieszył się zainteresowaniem  rodziców z naszej gminy, którzy w trakcie jego trwania  nawiązali między sobą pozytywne i trwałe relacje   - jesienią tut. GOPS planuje kolejną edycję   „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” do udziału w której już dziś serdecznie zapraszamy. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 387 11 10

 

1na zdjęciu widać kobiety sięgającę po pisaki i długopisy, kótre leżą na krześlę w koszyczku.Na zdjęciu widać kilka kobiet , jedna z nich siedzi na krześle i rozwiązuje zadania. dwie pozostałe kobiety idą na swoje miejsca, aby usiąść1
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...