Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Data publikacji: 2022-04-20

Po raz kolejny Powiat krakowski przystąpił do realizacji programu pilotażowego „Aktywny samorząd”.

Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych od 01 marca 2022 r został uruchomiony elektroniczny nabór w systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

 

W 2022 r realizowane będą następujące formy wsparcia:

 

Moduł I – LIKWIDACJA  BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ  SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

 

- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

-pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania

- dofinansowanie do szkoleń  w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej sprzętu elektronicznego

- pomoc w zakupie elektrycznego wózka inwalidzkiego

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka elektrycznego

- pomoc w zakupie protezy kończyny  o III poziomie jakości

-pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej protezy o III poziomie jakości

- pomoc w zakupie elektrycznego skutera inwalidzkiego  lub oprzyrządowania

- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby  

   zależnej

 

Moduł  II   - POMOC   W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA  NA POZIOMIE  WYŻSZYM    POPRZEZ  DOFINANSOWANIE   KOSZTÓW   EDUKACJI

 

- w szkole policealnej

- w kolegium

- w szkole wyższej ( studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie )  prowadzone w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowe, zaoczne a także za pośrednictwem Internetu)

 

Nabór wniosków prowadzony jest elektronicznie pod adresem :

https://sow.pfron.org.pl   za pośrednictwem Systemu obsługi Wsparcia (SOW)

 

Modul I – od 1 marca do 31 sierpnia 2022r

Moduł II  - od 1 września do 10 października 2022 r dla wniosków na rok akademicki 2022/2023

 

Szczegółowe informacje: www.pcpr.powiat.krakow.pl       oraz  www.pfron.org.pl

 

1
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...