Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

WSPARCIE DLA OSÓB, KTÓRE UDZIELIŁY GOŚCINY UCIEKAJĄCYM PRZED WOJNĄ MIESZKAŃCOM UKRAINY

Data publikacji: 2022-03-23

Art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa, że każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który

  ZAPEWNI  ZAKWATEROWANIE  I  WYŻYWIENIE

obywatelom Ukrainy, może być przyznana na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 60 dni.

Gmina może   uzależnić  przyznanie lub wypłatę świadczenia od WERYFIKACJI  WARUNKÓW ZAKWATEROWANIA  I  WYŻYWIENIA.

Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji określiło w swoim rozporządzeniu wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

 

Załączniki:

  1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (plik doc 40KB)
  2. Załącznik do wniosku (plik pdf 170KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...