Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

JEDNORAZOWA POMOC W WYSOKOŚCI 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY

Data publikacji: 2022-03-22

Obywatelowi Ukrainy , którego pobyt jest w Polsce legalny ( ma nadany numer PESEL ) przysługuje jednorazowa pomoc w wysokości 300 zł na utrzymanie – w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież , obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W naszej gminie wniosek o wypłatę składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 

Świadczenie nie wymaga wydania decyzji i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego .

Przyznaje się je jednorazowo, bez względu na dochód.

 

Dane o złożonych wnioskach i udzielonej pomocy będą figurować w Centralnej Bazie Beneficjentów, aby wykluczyć możliwość pobierania świadczenia wielokrotnie.

 

Wzór wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego ( wniosek jest po polsku i po ukraińsku) można pobrać poniżej :

 

Załączniki:

  1. Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe 300 zł (plik docx 25KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...