Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

CZYM ZAJMUJE SIĘ OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Data publikacji: 2022-03-11

Ośrodek Interwencji Kryzysowej  zapewnia kompleksową pomoc psychologiczną dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu poprzez:

  • udzielanie specjalistycznej pomocy w siedzibie Ośrodka oraz w miejscu pobytu,
  • prowadzenie interwencji telefonicznych, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego.

Celem interdyscyplinarnych działań, podejmowanych przez specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

Interwencja kryzysowa ma interdyscyplinarny charakter. Istotnym jej elementem jest również współpraca z ośrodkami pomocy społecznej , służbą zdrowia, Policją, Prokuraturą i wieloma innymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy osób będących w kryzysie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej  jest wielofunkcyjnym Ośrodkiem wsparcia.
Placówka  świadczy  pomoc osobom,  które znalazły się w sytuacji kryzysowej na skutek zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

Oferta pomocy adresowana jest do osób:

  • w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu (próby samobójcze, klęski żywiołowe, przemoc)
  • w obliczu innych poważnych zagrożeń i kryzysów (nadużycia seksualne, uzależnienie)
  • w sytuacjach trudnych psychologicznie (utrata bliskiej osoby, rozwód, konflikty rodzinne, bezrobocie)
  • przeciążonych psychicznie, żyjących w stanie przewlekłego stresu
  • przeżywającym nagłą niekorzystną zmianę w życiu (ciężką chorobę, zdradę partnerską, utratę pracy).

Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań zmierzających do rozwiązania lub poprawy sytuacji klienta. 

Wszyscy mieszkańcy Powiatu Krakowskiego mogą korzystać ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Radziwiłłowskiej w Krakowie.

Kontakt

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 8b
31-026 Kraków

Całodobowy numer interwencyjny:
tel. 12-421-92-82

Sekretariat:
czynny poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
tel.: 12-421-82-42
fax: 12-421-69-76

Wszelkie informacje dotyczące oferty wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej  znajdziecie Państwo na stronie Internetowej pod adresem: http://oik.krakow.pl

Wszelkie formy pomocy realizowane przez w/w Ośrodek są BEZPŁATNE!

 

.

Napis; Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie.
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...