Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

CO MOŻESZ ZROBIĆ KIEDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY

Data publikacji: 2022-02-23

  • Porozmawiaj z kimś komu ufasz.

           Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów.

           Nie   wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto cię krzywdzi a nie ty.

  • Zadzwoń do „Niebieskiej Linii”

            Psychologowie   życzliwie z tobą porozmawiają i pomogą ustalić najlepsze

             i odpowiednie dla ciebie rozwiązanie.

  • Nie usprawiedliwiaj przemocy.

            Nikt nie ma prawa cię bić ani krzywdzić  w jakikolwiek sposób. Za przemoc

            zawsze odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje a nie ty.

  • Wzywaj policję  (tel.997 lub 112) w każdej sytuacji zagrożenia.

            Za każdym razem domagaj się wypełnienia „Niebieskiej Karty”. Policja ma

            obowiązek zareagować na twoje wezwanie i zapewnić ci bezpieczeństwo

  • Szukaj pomocy u specjalistów

         Ustal, gdzie w twojej okolicy znajduje się punkt konsultacyjny, ośrodek  pomocy

            społecznej, specjalistyczny ośrodek dla ofiar przemocy , poradnia odwykowa,

            czy   ośrodek interwencji kryzysowej.

            Kiedy uzyskasz wsparcie , pomoc i informacje – poczujesz się pewniej.

  • Zdobywaj wiedzę prawną

            Pamiętaj, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu.

            Często złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia

            procedur prawnych takich jak: alimenty, eksmisja, czy ograniczenie władzy

           rodzicielskiej. Poznaj swoje prawa!

  • Uwierz, że masz w sobie siłę, żeby zmienić swoje życie .
  • Pamiętaj, jest na świecie wiele osób, które uwolniły się z destrukcyjnych związków i przestały doznawać przemocy.
  • Ty także możesz być jedną z nich !

 

PLAKAT. Napis:  STOP PRZEMOCY.
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...