Aktualności


wsteczWstecz

KTO MOŻE OTRZYMAĆ RENTĘ SOCJALNĄ Z ZUS

2019-08-09

KOMU PRZYSŁUGUJE

Rentę socjalną możesz otrzymać jeśli spełniasz łącznie następujące warunki:

1. jesteś osobą pełnoletnią, czyli masz ukończone 18 lat
2.Lekarz orzecznik ZUS albo komisja lekarska ZUS wyda ci orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
- przed ukończeniem 18 roku życia
- w trakcie nauki (także podczas urlopu dziekańskiego lub wakacji)
-w szkole lub szkole wyższej – zanim skończyłeś 25 lat
- w szkole doktorskiej, na studiach doktoranckich lub podczas aspirantury naukowej.

Jeśli masz nieruchomość rolną , dostajesz rentę rodzinną lub jesteś cudzoziemcem, to aby otrzymać rentę socjalną musisz spełnić dodatkowe określone w przepisach ZUS warunki.

KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE RENTA SOCJALNA

Nie otrzymasz renty socjalnej, jeśli masz prawo do :
- emerytury
- uposażenia w stanie spoczynku
- renty z tytułu niezdolności do pracy
- renty inwalidzkiej
- renty strukturalnej
- zasiłku przedemerytalnego
- świadczenia przedemerytalnego
- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
- jakiegokolwiek świadczenia rentowego z zagranicznej instytucji

Jeśli spełnisz wszystkie warunki możesz otrzymać rentę socjalną:

- na stałe – gdy twoja niezdolność do pracy jest trwała
- na czas określony – gdy twoja całkowita niezdolność do pracy jest okresowa

RENTA SOCJALNA A RENTA RODZINNA

Jeżeli ubiegasz się o rentę socjalną i jednocześnie masz prawo do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (od 1 marca 2019 r – kwota graniczna wynosi : 2200 zł) , to przysługuje ci prawo do obydwu świadczeń.
Łączna kwota renty socjalnej i renty rodzinnej nie może jednak przekraczać kwoty granicznej.
Jeśli przekroczyłeś tę kwotę , dostaniesz obniżoną wysokość renty socjalnej. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (od 1 marca 2019 r – 110 zł)
Renta socjalna nie przysługuje ci, jeżeli kwota twojej renty rodzinnej przekracza kwotę graniczną. W takim przypadku otrzymasz tylko rentę rodzinną.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji