Aktualności


wsteczWstecz

„WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ICH RODZIN W POWIECIE KRAKOWSKIM”

2019-07-10

W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu w Krakowie 3-letniego programu pn. „Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim” , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego .

Opieka wytchnieniowa w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych ze SPEKTRUM AUTYZMU I ICH RODZIN realizowana będzie w okresie od 01 lipca do 15 grudnia 2019 r

Zadanie wykonywane będzie przez „Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu „Być szczęśliwym”” (z siedzibą w Wielkiej Wsi, ul. Winna 16 , tel. 883 883 780 ) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ulicy Filareckiej 17/2 w Krakowie.

Wnioski o przyznanie wsparcia można składać od 1 lipca 2019 r bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Al. Słowackiego 20 lub przesyłać za pomocą operatora pocztowego.

Adresatami programu są rodzice/opiekunowie dziecka ze spektrum autyzmu z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz rodzice/opiekunowie osób ze spektrum autyzmu ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 roku życia .

Opieka wytchnieniowa będzie realizowana poprzez zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku/osobie niepełnosprawnej ze spektrum autyzmu do 24 roku życia opieki na zorganizowanym turnusie odciążeniowym dziennym.

Z pobytu na turnusie odciążeniowym , który może trwać do 10 dni mogą skorzystać raz w roku dzieci/osoby niepełnosprawne ze spektrum autyzmu do 24 roku życia po uprzednim zakwalifikowaniu przez zespół specjalistów – organizatora opieki wytchnieniowej.

Turnusy organizowane będą w formie dziennej a odbywać się będą przez cały tydzień (pięć dni w tygodniu) w godz. od 8.00 do 18.00.

Uczestnictwo niepełnosprawnego dziecka/osoby niepełnosprawnej ze spektrum autyzmu do 24 roku życia w turnusie dziennym jest bezpłatne.

Korzystanie z opieki wytchnieniowej NIE jest zależne od kryterium dochodowego rodziny dziecka/osoby niepełnosprawnej .

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji