Aktualności


wsteczWstecz

HANDEL LUDŹMI - NIE JESTEŚ NA SPRZEDAŻ

2019-07-01

Część pierwsza

Handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa. To przestępstwo polegające na odebraniu wolności tym, którzy padają jego ofiarą i wykorzystaniu ich w celu osiągnięcia korzyści.

Ludzie w trudnym położeniu, słabo wykształceni, bezrobotni, nie mający wystarczających środków do życia a także wszyscy ci , którzy planują wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia są szczególnie narażeni na próbę zwerbowania ich przez grupy przestępcze trudniące się handlem ludźmi.

Na całym świecie ofiary handlu ludźmi, zarówno kobiety jak i mężczyźni, zmuszane są do wyczerpującej pracy, do uprawiania prostytucji, popełniania przestępstw oraz innych aktywności, które przynoszą dochody kontrolującym ich sprawcom.
Ofiary często przewożone są z krajów relatywnie biedniejszych do bardziej zamożnych w których sprawcy mogą osiągnąć wyższe zyski.

W trakcie tego procederu ludzie traktowani są jak towar, przekazywani z rąk do rąk, zastraszani, dręczeni fizycznie i psychicznie.
W wyniku wykorzystania często tracą zdrowie i poczucie własnej wartości a trauma po takich wydarzeniach może towarzyszyć im przez resztę życia.

Zgodnie z polskim prawem handel ludźmi jest zbrodnią polegającą na wykorzystaniu drugiego człowieka w szczególności:
- do pracy przymusowej
- w żebractwie
- w prostytucji, pornografii, i innych formach seks-biznesu
- do popełniania przestępstw
- do pobierania narządów i tkanek

W celu wykorzystania, sprawcy werbują, transportują, przekazują i przetrzymują swoje ofiary, stosując wobec nich przemoc i groźby , uprowadzenie, podstęp, oszustwo a także wręczając lub obiecując korzyści majątkowe ich opiekunom.
Jest to przestępstwo , nawet w sytuacji kiedy ofiara wyrazi zgodę na warunki jakie oferują jej sprawcy.

Przestępstwo to zawsze stanowi poważne naruszenie praw człowieka a także jego godności i wolności.

Handel ludźmi jest w Polsce zagrożony karą od 3 do 15 lat więzienia.

Źródło: MSWiA


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji