Aktualności


wsteczWstecz

RUSZAJĄ TURNUSY ODCIĄŻENIOWE DLA OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2019-06-07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie realizuje program pn.„ Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim” w ramach którego dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego organizowana jest w okresie od 1 czerwca do 15 grudnia 2019 r „opieka wytchnieniowa” wykonywana przez „Małopolskie Hospicjum dla Dzieci”.

Opieka wytchnieniowa realizowana będzie poprzez zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku/osobie niepełnosprawnej do 24 roku życia opieki w zorganizowanym turnusie odciążeniowym.

TURNUS ODCIĄŻENIOWY
polega na zapewnieniu niepełnosprawnemu dziecku/ osobie niepełnosprawnej do 24 roku życia całodobowej opieki lub opieki w trybie dziennym w szczególności poprzez:
a/ udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
b/ pielęgnacji w tym pielęgnacji w czasie choroby
c/ opiece medycznej
d/ opiece higienicznej
e/ niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych
f/ kontaktach z otoczeniem
g/ zapewnieniu miejsca pobytu wyposażonego w niezbędne meble i sprzęt
h/ wyżywienie w tym dietetyczne zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi
i/ utrzymanie czystości
j/ zapewnienie organizacji czasu wolnego
k/ rehabilitację społeczną dla osób niepełnosprawnych w planie indywidualnym dobranym do potrzeb

Adresatami programu są rodzice/opiekunowie :

- dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

- osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 roku życia

Z pobytu na turnusie odciążeniowym , który może trwać 10 dni mogą skorzystać raz w roku nieuleczalnie i przewlekle chore dzieci i osoby do 24 roku życia po uprzednim zakwalifikowaniu ich przez zespół specjalistów organizatora opieki wytchnieniowej.
O zakwalifikowaniu tych osób pod względem medycznym i możliwości zapewnienia im opieki decydują służby medyczne organizatora.

Turnusy organizowane będą w formie całodobowej lub dziennej.
Turnusy dzienne będą odbywać się przez cały tydzień (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8.00 do 18.00.

Planowane terminy turnusów opieki wytchnieniowej:

I. Dzienny: od 01.10 - do 10 października 2019;


II. Całodobowe:
1) od 16 lipca - do 25 lipca 2019 roku;

2) od 19 sierpnia - do 28 sierpnia 2019 roku;

3) od 14 października - do 23 października 2019 roku.

Terminy turnusów mogą ulec zmianie.

W jednym turnusie uczestniczyć może nie więcej niż 5 podopiecznych. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Uczestnictwo w turnusie jest BEZPŁATNE

WNIOSKI o przyznanie wsparcia można składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Al. Słowackiego 20 a także za pomocą operatora pocztowego.

Do wniosku należy wypełnić także ankietę, która zostanie w najbliższym czasie umieszczona na stronie internetowej PCPR w Krakowie w zakładce „Aktualności”.

Ramowy wzór wniosku załączamy poniżej.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji