Aktualności


wsteczWstecz

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NA NOWYCH ZASADACH

2019-05-24

Od 01 lipca 2019 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego 500+ .
Od 01 lipca 2019 r zniesione zostaje kryterium dochodowe obowiązujące dotychczas przy składaniu wniosku na pierwsze dziecko.

Również od tego okresu prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach - rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć stosowny wniosek .

Jeżeli złożenie wniosku nastąpi w okresie od 01 lipca do 30 września 2019 r świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

WAŻNE!

Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 500+ na nowych zasadach będzie można składać w wersji elektronicznej (np. za pośrednictwem swojego banku internetowego ) od 01 lipca 2019 r a w wersji papierowej od 01 sierpnia 2019 r.
Wnioski złożone przed tym terminem NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE !!!

Po ukazaniu się przepisów prawnych z obowiązującymi wzorami formularzy będą one w najbliższych tygodniach dostępne zarówno w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie -Luborzycy , jak i do pobrania ze strony internetowej GOPS: http://www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl

Więcej informacji dot.500+ zawartych jest również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji