Aktualności


wsteczWstecz

BUDŻET OBYWATELSKI 2019

2019-05-15

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację IV edycji Budżetu Obywatelskiego.
Od 27 maja do 17 czerwca 2019 r. będzie trwało zgłaszanie zadań przez mieszkańców.
Mogą to być zadania o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym czy ekologicznym. Działania o charakterze infrastrukturalnym, zgodnie z regulaminem BO, muszą być realizowane na mieniu Województwa Małopolskiego.

Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który ukończył 16 lat. Zadanie na etapie składania musi zostać poparte przez 30 mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat i mieszkają na terenie subregionu, którego dotyczy zadanie.

W tym roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realizację IV edycji Budżetu Obywatelskiego 12 mln złotych. W ramach BO będą mogły być realizowane zadania, których szacunkowy koszt wyniesie minimalnie 50 tys. zł, a maksymalnie 150 tys. złotych.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości współdecydowania o kierunku rozwoju Małopolski i zgłaszania zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Dodatkowe informacje:
https://www.bo.malopolska.pl/index.php/o-budzecie


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji