Aktualności


wsteczWstecz

„AKTYWNIE PRZECIW PRZEMOCY”

2019-05-10

W miniony wtorek – 7 maja 2019 r , zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W ogłoszonym przez Ministerstwo konkursie na powyższe zadanie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy przeszedł pomyślnie przez dwa konkursowe etapy – pierwszy etap wojewódzki – do którego zakwalifikowało się 10 projektów z całej małopolski i drugi etap – ogólnopolski w którym z wyłonionych 10 malopolskich projektów zwyciężyło 5 , w tym projekt naszego GOPS.

Projekt pod nazwą „Aktywnie Przeciw Przemocy” na który uzyskano z MRPiPS kwotę : 10 350 zł zakłada szereg działań związanych z profilaktyką skierowaną do dzieci i młodzieży, rodziców a także seniorów. Będą to zarówno warsztaty tematyczne , szkolenia , jak i materiały informacyjne związane z problematyką zjawiska przemocy.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji