Aktualności


wsteczWstecz

ASYSTENT RODZINY

2019-04-15

Wraz z wejściem w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz częściej zostaje do systemu wsparcia rodziny zaangażowany asystent.
Słowo asystent oznacza osobę, która towarzyszy drugiej osobie w jej życiu, w jej wzrastaniu, w pokonywaniu trudności życiowych.

Idea asystenta rodziny zrodziła się z faktu, że coraz więcej rodzin a także jednostek doświadcza bezradności i niezaradności życiowej oraz wychowawczej
Asystent rodziny dociera do tych rodzin, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb bytowych, psychicznych, rozwojowych.
Często rodziny te są zagrożone wykluczeniem społecznym bądź nie funkcjonują prawidłowo w środowisku.

Zasadniczą metodą postępowania asystenta rodziny jest podążanie za rodziną, za jej członkami i wspieranie ich na drodze do zmiany oraz uzyskania pełnej samodzielności życiowej.
Asystent rodziny pracuje z całą rodziną.. Nie można bowiem pomóc jednej osobie w rodzinie nie pomagając pozostałym .Problemy poszczególnych osób w rodzinie są zwykle ściśle ze sobą powiązane.
Charakterystyczne dla pracy asystenta rodziny jest to, że pracuje on w miejscu zamieszkania rodziny i w miejscu , które wskaże rodzina.

Główne zadania i obowiązki asystenta rodziny wskazał ustawodawca.
Praca asystenta z rodziną to funkcje m.inn. opiekuńcze, doradcze, mediacyjne, wychowawcze.
Asystent ma motywać i aktywizować rodzinę do podejmowania pozytywnych zmian w życiu. Udziela rodzinie wsparcia psychiczno-emocjonalnego ,diagnozuje i monitoruje sytuację rodziny.

Asystent rodziny, aby z powodzeniem mógł realizować nałożone na niego zadania musi posiadać wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje. Powodzeniem w pracy asystenta jest jego harmonijna współpraca z pracownikiem socjalnym, który również ma w kręgu swoich zainteresowań wszechstronną pomoc rodzinie.

Źródło : na podstawie publikacji ROPS – System wspierania i formy pracy z rodziną


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji