Aktualności


wsteczWstecz

NOWA PIĄTKA – PROPOZYCJA PROGRAMOWA DLA POLAKÓW

2019-03-27

1. EMERYTURA PLUS

To świadczenie, które będzie przyznane wszystkim osobom, które pobierają emerytury (zarówno z KRUS, ZUS, jak i mundurową) i renty a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
Każdy emeryt i rencista otrzyma trzynastą emeryturę w wysokości 1100 zł bez konieczności składania wniosków w urzędzie.

2. 500+

Każda rodzina już w lipcu 2019 r otrzyma nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na pierwsze i każde kolejne dziecko do lat 18 roku życia , bez względu na dochody.
Program 500+ na każde dziecko wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i jest działaniem w kierunku wzrostu dzietności w Polsce w przyszłości. Ma też wpływ na rozwój gospodarczy.

3. NIŻSZY PIT

To obniżenie obciążeń podatkowych osób pracujących. Dzięki temu rozwiązaniu Polacy otrzymają wyższe wynagrodzenie za pracę. Zyska na tym 97% obywateli.
Proponowana zmiana to obniżenie PIT z 18 do 17% . Oprócz obniżonego PIT zostaną także podwyższone koszty uzyskania przychodu, co pozwoli na wyższe pensje Polaków.

4. BEZ PIT % DLA MŁODYCH

Tzw. PIT 0% - osoby pracujące, do 26 roku życia będą zwolnione z podatku PIT. Ułatwi to młodym ludziom rozpoczęcie kariery zawodowej i umożliwi zwiększenie wynagrodzenia. Wprowadzana zmiana ma zachęcać do podejmowania pracy w Polsce i zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia dla pracowników do 26 roku życia

5. POŁĄCZENIA LOKALNE

Przywrócenie połączeń autobusowych. Utworzony zostanie fundusz, dzięki któremu będzie możliwe przywrócenie połączeń autobusowych w wielu polskich samorządach. Program pozwoli wyeliminować wiele obszarów wykluczenia komunikacyjnego .Stopniowo zostanie odbudowana komunikacja publiczna oraz uruchomionych zostanie wiele linii o charakterze użyteczności publicznej.

Źródło : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji