Aktualności


wsteczWstecz

CZYM JEST PIECZA ZASTĘPCZA I DLACZEGO DZIECI SĄ UMIESZCZANE W PIECZY ZASTĘPCZEJ ?

2019-03-15

W przypadku gdy rodzice , pomimo udzielonego im wsparcia, nie mogą zapewnić dziecku opieki i wychowania, obejmuje się je jedną z form pieczy zastępczej – rodzinnej lub instytucjonalnej.

Zatem system pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania tym dzieciom.

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka następuje po uzyskaniu zgody- odpowiednio rodziców zastępczych albo prowadzącego rodzinny dom dziecka .

Dziecko pozostaje w pieczy zastępczej do osiągnięcia pełnoletności , lub jeżeli się uczy do 25 roku życia.
Powodów umieszczania dziecka w pieczy zastępczej jest wiele.

Każde dziecko a także jego rodzina ma swoją indywidualną i niepowtarzalną historię. Wszystkie te historie są bez wątpienia skomplikowane, trudne , czasami nawet dramatyczne.

Nałogi rodziców (np. alkoholizm , narkomania, hazard) zaniedbywanie podstawowych obowiązków rodzicielskich , porzucenie dziecka, bezdomność , ale również ciężka uniemożliwiająca opiekę nad dzieckiem choroba, śmierć, pobyt w zakładzie karnym, przemoc – to najczęstsze przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

Ten ostateczny krok jakim jest pozbawienie dziecka możliwości pozostawania pod opieką własnych rodziców, poprzedza zazwyczaj okres pracy z rodziną prowadzonej przez kuratora sądowego, pracownika socjalnego i innych specjalistów. Pracy mającej na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej funkcji, pokonanie kryzysu w jakim się znajduje i w niektórych przypadkach również powrotu dziecka do rodziny.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji