Aktualności


wsteczWstecz

DZIŚ DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

2019-11-21

Dzień Pracownika Socjalnego, przypadający 21 listopada, jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.
Od 28 lat w tym dniu doceniana zostaje praca osób pomagającym potrzebującym.
Upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej.

Kim jest pracownik socjalny?
Pracownik socjalny to zawód, w którego zakresie leży działalność w środowiskach społecznych, w których znajdują się ludzie wymagający pomocy w usamodzielnieniu.
Rola pracownika socjalnego polega na opiece nad potrzebującymi i organizowaniu im pomocy, udzielaniu porad, kierowaniu do właściwych instytucji.
Mówiąc krótko: pracownik socjalny niesie pomoc tym ludziom, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych, nie tylko związanych z problemami materialnymi. Pracownik socjalny zapewnia swoim podopiecznym podstawowe warunki do życia: organizuje im pomoc finansową, rzeczową, a także wsparcie psychologiczne.
Pracownik socjalny zajmuje się osobami bezdomnymi, bezrobotnymi, samotnymi, znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej, osobami uzależnionym od wszelkich używek, rodzinami dysfunkcyjnymi, chorymi i niepełnosprawnymi, byłymi więźniami oraz uchodźcami.
Pracownik socjalny może pracować nie tylko w ośrodku pomocy społecznej, ale także w: domu pomocy społecznej, szpitalu, placówce opiekuńczo-wychowawczej, organizacji pozarządowej, centrum integracji społecznej, klubie integracji społecznej, placówce służby zdrowia, regionalnym ośrodku polityki społecznej, zakładzie karnym.
Może też pracować w świetlicach socjoterapeutycznych, noclegowniach dla bezdomnych, ośrodkach dla osób przewlekle chorych, domach dziecka, klubach seniora, poradniach społeczno-zawodowych, świetlicach socjoterapeutycznych.
W Dniu Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom służb społecznych składamy najserdeczniejsze życzenia.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana


    wsteczWstecz

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji