Aktualności


wsteczWstecz

Szkolenie dla nauczycieli

2019-10-31

W dniach 29-30 października 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zorganizował dla nauczycieli kolejne szkolenie pt. „Skuteczny wychowawca- profilaktyka w szkole ”.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez panią Małgorzatę Godzińską – Woźniak dyr. Ośrodka Terenowego Fundacji Praesterno - w Krakowie.


Celem szkolenia było wyposażenie w wiedzę i umiejętności pozwalające na przeciwdziałanie występowaniu destrukcyjnych form zachowania w klasie – lepsze rozumienie młodych ludzi; mechanizmów, które kierują funkcjonowaniem młodzieży w grupie oraz przeciwdziałanie przemocy w rówieśniczej.


Gminny Ośrodek Społecznej w Kocmyrzowie- :Luborzycy dziękuje nauczycielom za uczestnictwo w szkoleniu.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji