Aktualności


wsteczWstecz

WYBORY 13 PAŹDZIERNIKA A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

2019-09-23

Przed nami wybory do Sejmu i Senatu.
Osobom z niepełnosprawnością przysługuje szereg uprawnień by mogły zagłosować, czasami nawet nie wychodząc z domu.

Wyborcy, którzy z powodu niepełnosprawności mają problem z oddaniem głosu w lokalu wyborczym muszą jednak pamiętać o terminach zgłoszeń i związanych z nimi procedurach !

I tak:
- Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa 30 września 2019 r

- Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o sporządzenie pełnomocnictwa ( dot. głosowania przez pełnomocnika) upływa
4 października 2019 r.

- Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla dostosowanego lokalu upływa
8 października 2019 rDojazd do lokali wyborczych.

Gdy wyborca ma problem z dotarciem do lokalu wyborczego , powinien zgłosić to do urzędu gminy (miasta). W wielu miastach i gminach organy jednostek samorządu terytorialnego zapewniają osobom z niepełnosprawnością i w podeszłym wieku w dojeździe do lokali wyborczych. Jeśli gmina nie zagwarantuje transportu , należy sprawdzić czy nie pomagają lokalne organizacje. O pomoc można też poprosić rodzinę lub przyjaciół.

Pomoc w dniu głosowania.

Podczas głosowania w lokalu wyborczym osoba z niepełnosprawnością może korzystać z pomocy dowolnej osoby – także niepełnoletniej, która może jej towarzyszyć w kabinie i pomóc oddać głos.
„Asystentem” nie może być członek komisji wyborczej lub mąż zaufania.
Komisja wyborcza jest zobowiązana, na prośbę wyborcy z niepełnosprawnością, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych, czyli przeczytania informacji o komitetach wyborczych i zarejestrowanych kandydatach

Pobyt w szpitalach i miejscach odosobnienia .

Jeżeli w miejscach tych przebywa co najmniej 15 osób uprawnionych do głosowania, tworzy się w nich odrębne obwody głosowania.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji