Aktualności


wsteczWstecz

JAK OTRZYMAĆ ORZECZENIE O NIEZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI?

2019-09-20

Osoby, które nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a chcą ubiegać się o świadczenie uzupełniające, będą musiały do wniosku o świadczenie dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku ) i jeśli posiadają – dokumentację medyczną oraz inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla wydania orzeczenia np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej.

Osoby, które mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, powinny je także dołączyć do wniosku.

Lekarz orzecznik wyda orzeczenie na podstawie:

- dokumentacji dołączonej do wniosku (która może zostać uzupełniona w szczególności o opinie lekarza konsultanta albo o wyniki badań dodatkowych lub obserwacji szpitalnej)

- bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie.

Lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł wydać orzeczenie w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji również bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby w stosunku do której ma być ono wydane, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

Natomiast osoby, które już posiadają orzeczenie, muszą pamiętać, że musi ono być ważne w momencie składania wniosku o świadczenie uzupełniające.

ZUS będzie również honorował wydane przed 01 września 1997 r przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenia zaliczające wnioskodawcę do I grupy inwalidów, które nadal zachowały swoją ważność (nie upłynął okres na jaki została orzeczona I grupa inwalidzka).

Orzeczenia nie trzeba składać, jeżeli ZUS już je ma.Źródło: Informator ZUS


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji