Aktualności


wsteczWstecz

JAK WYJECHAĆ DO SANATORIUM

2019-09-16

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego zadaniem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka.
Z sanatorium można skorzystać w ramach pobytów tzw. "komercyjnych" (pełna odpłatność ze strony kuracjusza) oraz kierowanych przez instytucje ubezpieczeniowe (NFZ, ZUS, KRUS).

Skierowanie do sanatorium wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę wskazania i przeciwwskazania oraz w przypadku dorosłych – zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Lekarz podejmuje decyzję o zasadności wystawienia skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
Skierowanie przesyłane jest do Funduszu na adres Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie (lub delegatur terenowych w Tarnowie, Nowym Sączu lub Nowym Targu).
Rodzaj leczenia uzdrowiskowego (szpital, sanatorium, rehabilitacja (szpitalna, sanatoryjna)) określa zatrudniony w NFZ lekarz specjalista z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej po dokonaniu oceny skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego.
Oddział Funduszu wysyła do każdego Pacjenta, którego skierowanie na leczenie uzdrowiskowe uzyskało aprobatę lekarza specjalisty do leczenia w warunkach uzdrowiskowych informację o jego rozpatrzeniu.
Pismo jest wysyłane w terminie 30 dni od daty wpływu skierowania do Oddziału Funduszu i zawiera informację dotyczącą profilu leczenia, zakresu świadczeń i przypuszczalnego czasu oczekiwania na realizację leczenia.

Skierowania z pozytywną kwalifikacją są potwierdzane przez NFZ wg kolejności ich składania. Potwierdzając skierowanie oddział wojewódzki NFZ określa mi.in. odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego, datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania. Dokumentacja przesyłana jest następnie na adres ubezpieczonego - nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego.

Skierowanie, którego NFZ nie potwierdzi z powodu braków merytorycznych lub formalnych jest zwracane lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który je wystawił - z równoczesną informacją dla ubezpieczonego o przyczynie odmowy.
Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia. W przypadku gdy czas oczekiwania na świadczenie jest dłuższy niż 18 miesięcy, Oddział Funduszu odsyła skierowanie do lekarza kierującego celem przeprowadzenia jego aktualizacji (weryfikacji). Powyższe nie wymaga wystawiania nowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe i nie wiąże się ze zmianą kolejki oczekujących.
Skierowanie do szpitala uzdrowiskowego NFZ pokrywa w całości koszty opieki medycznej, zabiegów oraz zakwaterowania i wyżywienia. Bezpłatne jest również leczenie sanatoryjne i szpitalne dzieci. W przypadku dziecka skierowanego na leczenie sanatoryjne pod opieką osoby dorosłej – opiekun pokrywa pełny koszt swojego pobytu zgodnie z cennikiem zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, do którego dziecko zostało skierowane na leczenie.
Natomiast osoby dorosłe skierowane na leczenie uzdrowiskowe do sanatorium muszą pokryć część kosztów zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Opłaty pobierane są bezpośrednio w sanatoriach - w zależności od standardu pokoju, którymi dysponują poszczególne sanatoria - przed rozpoczęciem pobytu. Pacjent dokonuje wyboru standardu pokoju, biorąc pod uwagę możliwości świadczeniodawcy. Także transport – bez względu na formę leczenia – odbywa się na koszt Pacjenta.
Rozpoczęcie leczenia następuje w dniu określonym w potwierdzonym przez Fundusz skierowaniu. Pierwszy dzień rozpoczyna się o godzinie 14:00, a ostatni dzień kończy się o godzinie 12:00.
Źródło: NFZ


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji