Aktualności


INFORMACJA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2019-10-11

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

System SOW jest obecnie wdrażany na bardzo szeroką skalę w jednostkach samorządu powiatowego nie tylko na terenie województwa małopolskiego, a także w całej Polsce. W Małopolsce do Systemu Obsługi Wsparcia przystąpiły już wszystkie 22 powiaty.

Więcej w zakładce: Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych


SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO POŚWIĘCONE PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH

2019-10-09

W miniony poniedziałek (7.10.19) odbyło się kolejne już w tym roku spotkanie działającego przy GOPS, Zespołu Interdyscyplinarnego d.s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Uczestnikami spotkania byli zarówno pracownicy socjalni, jak i nauczyciele miejscowych szkół, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a także policjanci z Komisariatu Policji w Słomnikach.

Więcej : w zakładce: Przeciwdziałanie Przemocy . Zespół Interdyscyplinarny


CZYM ZAJMUJE SIĘ SĄD RODZINNY?

2019-10-07

Sąd rodzinny, jako jeden z wydziałów sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich), zajmuje się przede wszystkim:

- sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
- sprawami dotyczącymi demoralizacji i czynów karalnych nieletnich
- postępowaniami w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i psychotropowych.

Jest on również jako jedyny uprawniony do umieszczenia dziecka poza jego naturalnym środowiskiem rodzinnym lub wyznaczenia mu rodziny zastępczej.

czytaj całość publikacji "CZYM ZAJMUJE SIĘ SĄD RODZINNY?"


PATOSTREAMING - ZAGROŻENIEM DLA DZIECI

2019-10-04

Według definicji opracowanej przez Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę” tzw. patostreaming to treści prezentowane w sieci w postaci transmisji internetowej (stream) fragmentów transmisji (shoty), filmów, zdjęć i innych form przekazu w których nadawca lub grupa nadawców prezentują zachowania sprzeczne z normami społecznymi, niosące demoralizujący przekaz, obejmujący zachowania takie jak: przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna.
Promują zażywanie substancji psychoaktywnych, gloryfikują poniżanie i lekceważenie innych.

Więcej w zakładce: Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


OFERTA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

2019-10-02

Przedstawiamy poniżej przydatne linki, które przybliżą nam ofertę NFZ w dziedzinie poprawy dostępności pacjentów do informacji:

czytaj całość publikacji "OFERTA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA"


NGO – CO TO SĄ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ?

2019-09-30

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw.

czytaj całość publikacji " NGO – CO TO SĄ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ?"


IV SESJA GMINNEJ RADY SENIORÓW

2019-09-27

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie IV Sesji Gminnej Rady Seniorów pod przewodnictwem Pani Danuty Sokół.
W posiedzeniu tym uczestniczyli również: Wójt Gminy Marek Jamborski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Turek oraz Wiceprzewodniczący Rady LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa Jerzy Kozik.
Więcej : w zakładce Seniorzy


MAŁOPOLSKI „TELE-ANIOŁ”

2019-09-27

Przypominamy, że wciąż trwa nabór do projektu Małopolski „Tele-Anioł” skierowanego do osób niesamodzielnych.
Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, chorą i potrzebujesz wsparcia oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zgłoś się do projektu!

czytaj całość publikacji "MAŁOPOLSKI „TELE-ANIOŁ” "


RODZICU, ZADBAJ O KONDYCJĘ SWOJEGO UCZNIA

2019-09-25

Wakacje minęły, zaczęła się szkoła. Dla niektórych to powrót do starych znajomych, dla innych zmiana otoczenia i nowe wyzwania.

Niektórzy uczniowie czekają na ten moment z zaciekawieniem i podekscytowaniem, dla innych oznacza to stres. Martwią się czy poradzą sobie z nauką, obawiają się czy zostaną zaakceptowani.

Zobacz o czym trzeba pamiętać wysyłając małego człowieka do szkoły i jak sprawić, by nie kojarzyła mu się źle.

czytaj całość publikacji "RODZICU, ZADBAJ O KONDYCJĘ SWOJEGO UCZNIA"


WYBORY 13 PAŹDZIERNIKA A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

2019-09-23

Przed nami wybory do Sejmu i Senatu.
Osobom z niepełnosprawnością przysługuje szereg uprawnień by mogły zagłosować, czasami nawet nie wychodząc z domu.

Wyborcy, którzy z powodu niepełnosprawności mają problem z oddaniem głosu w lokalu wyborczym muszą jednak pamiętać o terminach zgłoszeń i związanych z nimi procedurach !

czytaj całość publikacji "WYBORY 13 PAŹDZIERNIKA A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE"


JAK OTRZYMAĆ ORZECZENIE O NIEZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI?

2019-09-20

Osoby, które nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a chcą ubiegać się o świadczenie uzupełniające, będą musiały do wniosku o świadczenie dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku ) i jeśli posiadają – dokumentację medyczną oraz inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla wydania orzeczenia np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej.

czytaj całość publikacji "JAK OTRZYMAĆ ORZECZENIE O NIEZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI?"


ZAWIADOMIENIE O IV SESJI GMINNEJ RADY SENIORÓW

2019-09-19

Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się IV Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.

więcej: w zakładce Seniorzy


PORTAL „EMPATIA”

2019-09-18

Słyszymy często w mediach, szczególnie przy świadczeniach 500+, że wnioski można składać za pomocą tzw. ”empatii”. Czym zatem jest „empatia” ?

Empatia (oficjalnie empa@tia) to jeden z portali informacyjno-usługowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przez które można aplikować o różnego rodzaju świadczenia. Można to zrobić całkowicie bezpiecznie, bez konieczności odwiedzania urzędów.

Portal emp@tia jest przeznaczony w szczególności do osób i rodzin poszukujących pomocy państwa.

czytaj całość publikacji "PORTAL „EMPATIA”"


REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KLUBU SENIORA

2019-09-17

Trwają prace modernizacyjne pomieszczeń w budynku komunalnym pełniącym funkcję biblioteki wraz ze świetlicą wiejską w Kocmyrzowie, celem przystosowania ich i zapewnienia właściwych standardów dla utworzenia Klubu Seniora w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca. W dalszej kolejności adaptowane pomieszczenia zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia.
Więcej : w zakładce Seniorzy


WYCIECZKA SENIORÓW Z NASZEJ GMINY DO KAZIMIERZA DOLNEGO

2019-09-16

W minioną sobotę, grupa prawie 60 Seniorów z naszej gminy wzięła udział w zorganizowanej przez Gminną Radę Seniorów wycieczce do Kazimierza Dolnego.
Logistycznie wszystko zaplanowały i dopięły na ostatni guzik Panie: Krystyna Zbroja i Danuta Sokół.
Dzięki ich zaangażowaniu , wszystko przebiegło zgodnie z planem – był sprawny autokar z doświadczonym kierowcą, punktualny wyjazd, a w Kazimierzu czekał już na Seniorów przewodnik i zamówione meleksy. Seniorom dopisywały humory i nawet pogoda była wymarzona na wyjazd.

Więcej: w zakładce Seniorzy


JAK WYJECHAĆ DO SANATORIUM

2019-09-16

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego zadaniem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka.
Z sanatorium można skorzystać w ramach pobytów tzw. "komercyjnych" (pełna odpłatność ze strony kuracjusza) oraz kierowanych przez instytucje ubezpieczeniowe (NFZ, ZUS, KRUS).

czytaj całość publikacji " JAK WYJECHAĆ DO SANATORIUM"


APLIKACJA MOBILNA „MOJA KOMENDA”

2019-09-13

Aplikacja mobilna „Moja Komenda” została przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policję w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Jest to aplikacja bezpłatna opracowana na urządzenia mobilne bazujące na systemach operacyjnych Android oraz iOS.
Aplikacja, po jej zainstalowaniu, może pracować w trybie off-line, jednak jej pełne funkcjonalności są widoczne przy zapewnieniu dostępu do sieci Internet.
Baza danych zawiera informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane kontaktowe ponad 8 tysięcy dzielnicowych z terenu kraju.

czytaj całość publikacji " APLIKACJA MOBILNA „MOJA KOMENDA”"


500+ DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

2019-09-11

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Krzysztof Michałkiewicz odpowiada na pytania:
1. Komu i w jakiej kwocie przysługiwać będzie świadczenie 500 plus?
Świadczenie uzupełniające przysługiwać będzie osobom pełnoletnim, których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w ustawie orzeczeniem.
Będzie to kwota do 500 złotych miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych. W związku z tym osoby, które pobierają w chwili obecnej świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie wynosi ona 1100 zł), będą również miały możliwość ubiegać się o przyznanie świadczenia uzupełniającego. Warto zaznaczyć, że do wspomnianej kwoty 1600 zł nie wliczają się m.in. ewentualne dochody z pracy, zasiłek pielęgnacyjny, alimenty czy renta rodzinna.

Więcej w zakładce: Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych


ZAPRASZAMY NA TARGI SENIORA

2019-09-09

Tegoroczna 3 edycja Targów Seniora odbędzie się w dniach 27-28 września 2019 r w godzinach od 10.00 do 17.00 w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO w Krakowie (ul. Galicyjska 9).

Zaproszenie skierowane jest głównie do osób w sędziwym wieku, jednak mile widziani są wszyscy goście, dla których aktywizacja seniorów jest ważnym tematem.

Więcej w zakładce: Seniorzy.


DZIEŃ SENIORA W BARANÓWCE

2019-09-09

W miniony czwartek- 5 września 2019r w Baranówce , Zarząd Koła nr 4 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, podobnie jak w latach poprzednich, zorganizował dla swoich Członków uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Seniora”.

Więcej w zakładce: Seniorzy


KURATOR SĄDOWY

2019-09-06

W codziennym życiu – często w sytuacjach związanych z naruszaniem prawa - możemy się spotkać z pojęciem KURATOR SĄDOWY.

Kim zatem jest ów kurator sądowy?
Kurator sądowy – to funkcjonariusz publiczny pełniący swoje obowiązki w zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym , diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

czytaj całość publikacji "KURATOR SĄDOWY"


FAKTY I MITY NA TEMAT DOPALACZY

2019-09-04

1.Produkt o tej samej nazwie zawiera określoną liczbę i rodzaj substancji – to MIT !

Produkty o tej samej nazwie zakupione w kilku różnych miejscach miały inne składy i stężenia substancji psychoaktywnych.

2. Powszechnie uważa się, że ich użytkownikami w Polsce są przede wszystkim nastolatki - to MIT !

Młodzież nie jest obecnie największą grupą użytkowników dopalaczy. Większość z nich stanowią młodzi dorośli (19-24 lat) i dorośli do 40 lat.

3. Dopalacze można stosować rekreacyjnie – to MIT !

To narkotyki, na dodatek często powodujące nie tylko zatrucia, ale i doprowadzające do śmierci. W najnowszym raporcie GIS na temat nowych substancji psychoaktywnych podano, że w 2018 r. zanotowano 4260 przypadków interwencji medycznych związanych z zatruciem lub podejrzeniem zatrucia NSP (Nowymi Substancjami Psychoaktywnymi)

czytaj całość publikacji "FAKTY I MITY NA TEMAT DOPALACZY"


„INTEGRACJA” DZIAŁALNOŚĆ I POMOC NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2019-09-02

INTEGRACJĘ tworzą organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja. Jej działalność zaczęła się 25 lat temu od wydawania skromnego pisma „Integracja”.

INTEGRACJA, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zespołowi profesjonalistów i wysokiej rozpoznawalności marki w środowisku organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, jest obecnie jedną z największych organizacji w Polsce.

Założycielem i wieloletnim prezesem INTEGRACJI był Piotr Pawłowski (1966-2018).

Więcej: w zakładce Seniorzy

czytaj całość publikacji "„INTEGRACJA” DZIAŁALNOŚĆ I POMOC NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"


PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

2019-08-30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie rozpoczyna w miesiącu wrześniu kolejną edycję programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Spotkania w/w grupy odbywać się będą raz w tygodniu , popołudniami w wymiarze 3 godzin zegarowych.
Cały program obejmuje 60 godzin dydaktycznych ( 15 spotkań)

Więcej w zakładce: Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


NARKOTYKI – ZAGROŻENIE WŚRÓD MŁODYCH I DOROSŁYCH

2019-08-28

Niemal 2 proc. dorosłych Polaków zadeklarowało w 2018 roku, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy było pasażerami w samochodzie prowadzonym przez kierowcę znajdującym się pod wpływem narkotyków. To nie jest marginalny problem, to kilkaset tysięcy ludzi.
Tak alarmował na Ogólnopolskiej Konferencji „Narkotyki - Narkomania. Polityka. Nauka i Praktyka” w czerwcu tego roku dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Piotr Jabłoński, cytując badania z września 2018 roku.

czytaj całość publikacji "NARKOTYKI – ZAGROŻENIE WŚRÓD MŁODYCH I DOROSŁYCH"


PODZIĘKOWANIA

2019-08-27

GOPS składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom , które bezinteresownie przekazują do Ośrodka używaną , ale w dobrym stanie odzież i obuwie.
Czasami osoby przynoszą też zabawki czy książeczki z których ich dzieci już „wyrosły” i przestały się nimi bawić.

Ofiarowane rzeczy są czyste – ubrania wyprane, wyprasowane , obuwie też nie jest zniszczone a zabawki sprawne i dzięki temu z pewnością rzeczy te będą wykorzystane przez osoby potrzebujące, stanowiąc dla nich istotną pomoc.


OPÓŹNIENIE PROGRAMU POMOC ŻYWNOŚCIOWA – PODPROGRAM 2019 ------- INFORMACJA BANKU ŻYWNOŚCI W KRAKOWIE

2019-08-26

Szanowni Państwo,
Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie podprogramu POPŻ 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przetargów na dostarczanie żywności przeprowadzonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze  i decyzją Krajowej Izby Odwoławczej, która uznała je jako wady nieusuwalne, KOWR musiał unieważnić całe postępowanie.

czytaj całość publikacji "OPÓŹNIENIE PROGRAMU POMOC ŻYWNOŚCIOWA – PODPROGRAM 2019 ------- INFORMACJA BANKU ŻYWNOŚCI W KRAKOWIE"


MAŁOPOLSKI TELE- ANIOŁ – POMOC NOSZONA NA RĘCE

2019-08-23

Małopolski Tele-Anioł, to innowacyjny projekt, którego celem jest objęcie opieką niesamodzielnych osób mieszkających w Małopolsce.

Pod skrzydła Tele-Anioła trafiły już tysiące osób, ale rekrutacja wciąż trwa.

Małopolski Tele-Anioł wspiera osoby najbardziej potrzebujące w naszym województwie, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności potrzebują pomocy. Zapewnia realną opiekę między innymi dzięki opasce bezpieczeństwa.

czytaj całość publikacji "MAŁOPOLSKI TELE- ANIOŁ – POMOC NOSZONA NA RĘCE"


UWAGA PACJENCI ONKOLOGICZNI I ICH BLISCY !

2019-08-22

Stowarzyszenie UNICORN zaprasza pacjentów onkologicznych i ich bliskich na 8-tygodniowy, bezpłatny kurs redukcji stresu metodą Mindfulnessa.

Spotkania będą się odbywać w Krakowie, ul.Kopernika 19e.

Pierwsze spotkanie już 28 sierpnia !

Zapisy i informacje pod nr.tel. 12 425 11 02 od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00


UWAGA , RODZICE DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH !

2019-08-21

Informujemy, że w Rabce-Zdroju działa Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św.Tereski.

Ośrodek zapewnia indywidualne specjalistyczne wsparcie w zakresie:

-rehabilitacji ruchowej
- terapii widzenia
- logopedii
- orientacji w przestrzeni
- opieki psychologicznej.

czytaj całość publikacji "UWAGA , RODZICE DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH !"


SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !

2019-08-19

Oszuści działający metodą "na wnuczka" czy "na policjanta" wciąż oszukują starszych ludzi i wyłudzają pieniądze.

Coraz częściej członkowie grup przestępczych podają się za policjantów CBŚP bądź funkcjonariuszy zajmujących się rozpracowywaniem oszustów.

Bądźmy ostrożni i nie ufajmy takim telefonom! Prawdziwi policjanci NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie i NIGDY nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie.

Więcej : w zakładce Seniorzy


ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

2019-08-16

Prezydent podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, która czeka już jedynie na opublikowanie. Przypomnijmy, że ustawa określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Więcej : w zakładce: Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych


500+ i 300+ W NASZEJ GMINIE

2019-08-14

Od pierwszego lipca 2019 r program 500+ został rozszerzony na pierwsze dziecko,. Zniesione zostało również kryterium dochodowe a sam wniosek na świadczenie wychowawcze został uproszczony.
Od 01 lipca można było składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną ,a od 01 sierpnia również w wersji papierowej.

Jak wygląda składanie wniosków na 500+ w naszej gminie?

czytaj całość publikacji "500+ i 300+ W NASZEJ GMINIE"


Z SENIORAMI I SŁONECZNIKAMI W ROLI GŁÓWNEJ

2019-08-14

W minioną niedzielę (11 sierpnia) przy remizie w Krzysztoforzycach, odbyła się miła uroczystość z Seniorami i słonecznikami w roli głównej.

Impreza odbyła się dzięki dużemu zaangażowaniu i pracy radnej Rady Seniorów z Krzysztoforzyc – Pani Bogusławy Król oraz miejscowych Seniorek , jak również sołtysa wsi i radnego gminy w jednej osobie – Pana Antoniego Treli . Miłym gościem była Pani Danuta Sokół reprezentująca jako Przewodnicząca - Gminną Radę Seniorów.

Więcej w zakładce: Seniorzy

Dołączone pliki:


MASZ FIRMĘ ? WŁĄCZ SIĘ DO PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY

2019-08-12

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta ułatwia rodzinom 3+ aktywne spędzanie czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

czytaj całość publikacji "MASZ FIRMĘ ? WŁĄCZ SIĘ DO PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY"


KTO MOŻE OTRZYMAĆ RENTĘ SOCJALNĄ Z ZUS

2019-08-09

KOMU PRZYSŁUGUJE

Rentę socjalną możesz otrzymać jeśli spełniasz łącznie następujące warunki:

1. jesteś osobą pełnoletnią, czyli masz ukończone 18 lat
2.Lekarz orzecznik ZUS albo komisja lekarska ZUS wyda ci orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
- przed ukończeniem 18 roku życia
- w trakcie nauki (także podczas urlopu dziekańskiego lub wakacji)
-w szkole lub szkole wyższej – zanim skończyłeś 25 lat
- w szkole doktorskiej, na studiach doktoranckich lub podczas aspirantury naukowej.

czytaj całość publikacji "KTO MOŻE OTRZYMAĆ RENTĘ SOCJALNĄ Z ZUS"


JESTEŚ OSOBĄ AKTYWNĄ W WIEKU 60+ I CHCESZ POŻYTECZNIE SPĘDZAĆ CZAS ? DOM AKTYWNEGO SENIORA W ŁOSOSKOWICACH CZEKA NA CIEBIE

2019-08-07

Seniorze, spędzasz samotnie czas w domu? Rodzina wychodzi do pracy a ty masz nadmiar czasu wolnego? A może mieszkasz samotnie a chciałbyś poznać nowych ludzi, mieć z kim porozmawiać czy oddać się pasji na którą nigdy wcześniej nie wystarczało ci czasu?
Zapisz się na zajęcia Domu Aktywnego Seniora w Łososkowicach .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina , że cały czas trwa nabór do powyższej placówki .Pozostało jeszcze kilkanaście wolnych miejsc.

czytaj całość publikacji "JESTEŚ OSOBĄ AKTYWNĄ W WIEKU 60+ I CHCESZ POŻYTECZNIE SPĘDZAĆ CZAS ? DOM AKTYWNEGO SENIORA W ŁOSOSKOWICACH CZEKA NA CIEBIE"


ZABURZENIA PSYCHICZNE U OSÓB W NASZYM OTOCZENIU

2019-08-05

Co czwarty Polak ma przynajmniej raz w życiu problemy ze zdrowiem psychicznym. Jednak zaburzenia psychiczne wciąż są postrzegane jako wstydliwe i są powodem bolesnego wykluczania. Zdecydowana większość z tych stanów nie stwarza żadnego zagrożenie dla otoczenia, ale wiele osób woli trzymać się od takich problemów z daleka.

czytaj całość publikacji "ZABURZENIA PSYCHICZNE U OSÓB W NASZYM OTOCZENIU"


CHOROBA PARKINSONA - NIE PRZEGAP WCZESNYCH OBJAWÓW

2019-08-02

To choroba, która powoli, krok po kroku, wyłącza człowieka z normalnego życia. Jednak wczesne wykrycie pozwala na spowolnienie jej postępu i w związku z tym – zachowanie sprawności na dłużej. Podpowiadamy, jakie mogą być jej pierwsze, mało oczywiste zwiastuny.
Liczbę Polaków chorych na Parkinsona szacuje się na 85-100 tys., lecz zdaniem ekspertów, wskutek starzenia się naszego społeczeństwa liczba ta w kolejnych dekadach będzie się zwiększać.

Więcej : w zakładce Seniorzy


OFERTA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

2019-07-31

Przedstawiamy poniżej przydatne linki, które przybliżą nam ofertę NFZ w dziedzinie poprawy dostępności pacjentów do informacji:

Telefoniczna Informacja Pacjenta

Dzwoniąc pod numer 800 190 590 będzie można dowiedzieć się m.in. jak uzyskać kartę EKUZ, jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie znajduje się najbliższy szpital, w jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta czy też jakich formalności należy dopełnić by skorzystać z leczenia uzdrowiskowego. W celu zagwarantowania wysokiej jakości obsługi Pacjentów, rozmowy są nagrywane.

http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/800-190-590-telefoniczna-informacja-pacjenta,225.html

czytaj całość publikacji "OFERTA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA"


SENIORZE – PAMIĘTAJ O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ !

2019-07-29

Na naszej stronie wielokrotnie już zamieszczaliśmy artykuły o pozytywnej roli ruchu w życiu osób starszych.
Być może część Seniorów po przeczytaniu tych wiadomości zaprzyjaźniła się z kijkami do nordic walking albo z rowerem. Być może Seniorzy zaczęli ćwiczyć , ale zabrakło im wytrwałości, zniechęcili się trudnościami , czy wreszcie rozchorowali się a później mimo wyzdrowienia nie powrócili do aktywności.
W dzisiejszym artykule podpowiemy jak wrócić do aktywności po dłuższej przerwie.Więcej : w zakładce Seniorzy


UZALEŻNIENIA SENIORÓW - CICHY PROBLEM

2019-07-26

Osoby, które właśnie wycofały się z życia zawodowego są szczególnie zagrożone uzależnieniem od alkoholu czy leków. Są też w grupie, która jest szczególnie narażona na szkody z nim związane.
Osoby starsze to siłą rzeczy najwięksi konsumenci leków. Te zaś mogą wchodzić w interakcje zarówno między sobą, jak i z alkoholem. W najlepszym wypadku doprowadzi to tego, że choroba, na którą osoba starsza przyjmuje leki, nie będzie skutecznie leczona, w najgorszym – może dojść nawet do śmierci lub trwałej niepełnosprawności.
Więcej w zakładce: seniorzy
Czy nadużywanie alkoholu i leków bardziej ryzykowne dla seniora?
Więcej : w zakładce Seniorzy


CO TO JEST ELEKTRONICZNA RECEPTA?

2019-07-25

Papierowa recepta wystawiana przez lekarza i dawana do ręki pacjentowi – to rozwiązanie , które jest dla nas oczywiste podczas wizyty u lekarza.

Ale ta sytuacja powoli się zmienia – wchodzą do codziennego życia coraz to nowsze technologie i sposoby komunikacji a nasz świat staje się coraz bardziej skomputeryzowany.

Nowe rozwiązanie , które od dawna działa już w wielu krajach Europy to e-recepta.

czytaj całość publikacji "CO TO JEST ELEKTRONICZNA RECEPTA?"


BITE DZIECI WYRASTAJĄ NA LUDZI Z PROBLEMAMI

2019-07-22

Kary fizyczne nie działają. Dzięki nim dziecko uczy się m.in. manipulować, jak uniknąć kary, zamiast rozumieć, dlaczego powinno zachowywać się w określony sposób. Dlatego bite dzieci mogą mieć problemy z przestrzeganiem zasad życia społecznego.

czytaj całość publikacji "BITE DZIECI WYRASTAJĄ NA LUDZI Z PROBLEMAMI"


WYCIECZKA SENIORÓW DO WROCŁAWIA

2019-07-19

Wczoraj (18 lipca) ponad 40 osobowa grupa mieszkańców naszej gminy (głównie Seniorów) miała okazję zwiedzić Wrocław.

W programie jednodniowej wycieczki było zwiedzanie wrocławskiej starówki oraz obejrzenie (będącej najważniejszym punktem programu) Panoramy Racławickiej – monumentalnego dzieła malarskiego Jana Styki i Wojciecha Kossaka upamiętniającego 100 rocznicę insurekcji kościuszkowskiej.

Więcej w zakładce: Seniorzy

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (17 fot.)...


  CO ROBIĆ GDY DZIECKO UCIEKNIE Z DOMU

  2019-07-19

  Wakacje to okres, kiedy młodzi ludzie najczęściej decydują się na ucieczkę z domu. Bywa, że lato "na gigancie" spędzają już nawet dzieci poniżej 10 roku życia. Kiedy wielu rodziców przeżywa niewyobrażalną tragedię związaną z ucieczką swojego dziecka, policjanci robią wszystko, by je odnaleźć.

  czytaj całość publikacji "CO ROBIĆ GDY DZIECKO UCIEKNIE Z DOMU"


  III Sesja Gminnej Rady Seniorów

  2019-07-18

  W dniu 18 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyła się III Sesja Gminnej Rady Seniorów.

  W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni Goście, w osobach: Wójta Gminy Marka Jamborskiego, pani Anety Kuźniak – Pałetko – Dyrektor Działu Finansowania Projektów Innowacyjnych „Interia”, pani Renaty Wiss – działaczki społecznej, jednej z inicjatorek powstania GRS, pani Mai Moczyńskiej-Papki, kierującej Stowarzyszeniem”Rusz Się!” oraz pani Eweliny Serdecznej - pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Więcej w zakładce: Seniorzy

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


   DODATKOWE MIEJSCA NA WYJAZD KOLONIJNY DLA DZIECI Z NASZEJ GMINY !

   2019-07-17

   Kolejny już rok Kuratorium Oświaty w Krakowie jest organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego.

   Jak już wcześniej informowaliśmy , w tym roku nasza gmina otrzymała początkowo 6 miejsc kolonijnych dla uczniów szkół podstawowych.
   Natomiast w lipcu dostaliśmy aż dodatkowych 10 miejsc .

   czytaj całość publikacji "DODATKOWE MIEJSCA NA WYJAZD KOLONIJNY DLA DZIECI Z NASZEJ GMINY !"


   MAMA 4+ DLA 49 TYSIĘCY OSÓB

   2019-07-17

   W ciągu czterech miesięcy (III-VI ) złożono 55,1 tysięcy wniosków o świadczenie „Mama 4 +”.
   Wśród ubiegających się o wsparcie zdecydowaną większość stanowią kobiety
   ( ponad 54,7 tys.) Mężczyzn, którzy wychowali czworo lub więcej dzieci było 141.

   Wśród ubiegających się o świadczenie największą grupę wiekową liczącą ponad 40 tys. stanowią osoby między 60 a 69 rokiem

   czytaj całość publikacji "MAMA 4+ DLA 49 TYSIĘCY OSÓB"


   SESJA GMINNEJ RADY SENIORÓW

   2019-07-15

   W nadchodzący czwartek – 18 lipca 2019 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, parter, sala ślubów odbędzie się III Sesja Gminnej Rady Seniorów.

   Porządek obrad:

   1. Przedstawienie porządku obrad.
   2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej II Sesji Gminnej Rady Seniorów.
   3. Rozmowa z zaproszonymi Gośćmi: Panią Renatą Wiss, Panią Grażyną Bebak, Panią Mają Moczyńską-Papką.
   4. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
   5. Zatwierdzenie planu pracy na rok 2019.
   6. Interpelacje i wnioski członków Gminnej Rady Seniorów do Prezydium.


   UWAŻAJMY NA UPAŁY

   2019-07-12

   Lato w pełni. Choć ostatnie dni dały nam nieco odetchnąć niższymi temperaturami, ekstremalne upały jakich doświadczamy w tym roku to trudna sytuacja dla naszego organizmu. Niektóre osoby reagują na nie omdleniem lub zasłabnięciem.

   Sprawdź, jak unikać takich sytuacji i co robić, gdy ktoś zemdleje.

   czytaj całość publikacji "UWAŻAJMY NA UPAŁY"


   „WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ICH RODZIN W POWIECIE KRAKOWSKIM”

   2019-07-10

   W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu w Krakowie 3-letniego programu pn. „Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim” , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego .

   Opieka wytchnieniowa w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych ze SPEKTRUM AUTYZMU I ICH RODZIN realizowana będzie w okresie od 01 lipca do 15 grudnia 2019 r

   czytaj całość publikacji "„WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ICH RODZIN W POWIECIE KRAKOWSKIM”"

   Dołączone pliki:


   HANDEL LUDŹMI - GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Część czwarta – ostatnia

   2019-07-08

   Pamiętaj!

   Handel ludźmi to przestępstwo zagrożone karą od 3 do 15 lat więzienia.

   Jeżeli ktoś zmusza lub nakłania cię do prostytucji, kradzieży czy pracy w nieludzkich warunkach….
   Jeśli ktoś ci grozi lub cię szantażuje.....

   TO ZNACZY, ŻE JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA I MASZ PRAWO DO BEZPŁATNEJ OCHRONY I WSPARCIA !

   czytaj całość publikacji "HANDEL LUDŹMI - GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Część czwarta – ostatnia"


   AKCJA „MAŁA NAKRĘTKA – WIELKA NADZIEJA ” ZAKOŃCZONA

   2019-07-05

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy składa serdeczne podziękowania mieszkańcom Gminy, druhom Ochotniczej Staży Pożarnej w Łuczycach oraz Szkołom Podstawowym w szczególności: Szkole Podstawowej w Łuczycach, Prusach, Kocmyrzowie oraz Pietrzejowicach, za udział w akcji „Mała Nakrętka – Wielka Nadzieja”.
   Akcja „Mała Nakrętka – Wielka Nadzieja” dzięki Państwa pomocy przeszła nasze wszelkie oczekiwania- za co bardzo serdecznie dziękujemy.
   W miesiącu czerwcu 2019 roku, tut. ośrodek zebrał ponad 30 ogromnych worków pełnych kolorowych nakrętek.

   Zebrane nakrętki podobnie jak w latach ubiegłych zostały przekazane Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.
   Uzyskany z ich sprzedaży dochód przeznaczony będzie na opiekę nad ciężko chorymi ludźmi.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


    HANDEL LUDŹMI - WYJEŻDŻASZ NA WAKACJE ? Część trzecia.

    2019-07-05

    Wakacje to czas odpoczynku, poznawania nowych przyjaciół, dobrej zabawy i możliwość przeżycia niezwykłej przygody.

    Pamiętaj jednak, że przygoda może czasami zamienić się w koszmar !

    ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ I NIE DAJ SIĘ WYKORZYSTAĆ !

    czytaj całość publikacji "HANDEL LUDŹMI - WYJEŻDŻASZ NA WAKACJE ? Część trzecia."


    HANDEL LUDŹMI - WYJEŻDŻASZ DO PRACY ? Część druga

    2019-07-03

    Jeżeli planujesz wyjazd do pracy za granicę, pamiętaj, że to nie tylko szansa na to żeby sobie dorobić albo rozpocząć lepsze życie, ale również ryzyko.

    WYJEŻDŻAJĄC ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ !

    czytaj całość publikacji "HANDEL LUDŹMI - WYJEŻDŻASZ DO PRACY ? Część druga"


    PRACA W GOPS DLA OPIEKUNA

    2019-07-02

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku OPIEKUN DOMOWY na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

    czytaj całość publikacji "PRACA W GOPS DLA OPIEKUNA"


    SPOTKANIE SENIORÓW W GOSZCZAŃSKIM LESIE

    2019-07-02

    W minioną niedzielę – 30 czerwca na polanie goszczańskiego lasu spotkało się aż 50 Seniorów z naszej gminy, aby miło spędzić letni czas.


    Więcej w zakładce: Seniorzy

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


     JUŻ DZIŚ RUSZA PROGRAM 500+ NA NOWYCH ZASADACH

     2019-07-01

     1 lipca 2019 r to pierwszy dzień obowiązywania nowych zasad dot. świadczenia wychowawczego 500+
     Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.
     Przypominamy , że wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a dopiero od 1 sierpnia drogą tradycyjną (wersja papierowa - w urzędzie lub listownie pocztą).

     czytaj całość publikacji " JUŻ DZIŚ RUSZA PROGRAM 500+ NA NOWYCH ZASADACH"


     HANDEL LUDŹMI - NIE JESTEŚ NA SPRZEDAŻ

     2019-07-01

     Część pierwsza

     Handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa. To przestępstwo polegające na odebraniu wolności tym, którzy padają jego ofiarą i wykorzystaniu ich w celu osiągnięcia korzyści.

     Ludzie w trudnym położeniu, słabo wykształceni, bezrobotni, nie mający wystarczających środków do życia a także wszyscy ci , którzy planują wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia są szczególnie narażeni na próbę zwerbowania ich przez grupy przestępcze trudniące się handlem ludźmi.

     czytaj całość publikacji " HANDEL LUDŹMI - NIE JESTEŚ NA SPRZEDAŻ"


     KOLONIE LETNIE DLA DZIECI Z NASZEJ GMINY.

     2019-06-28

     Kolejny już rok Kuratorium Oświaty w Krakowie jest organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego.

     W tym roku nasza gmina otrzymała 6 miejsc kolonijnych dla uczniów szkół podstawowych.

     czytaj całość publikacji "KOLONIE LETNIE DLA DZIECI Z NASZEJ GMINY."


     ZAPROSZENIE DO PROJEKTU „POMOC SZYTA NA MIARĘ ”

     2019-06-26

     Projekt „Pomoc szyta na miarę!” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa i środków własnych Stowarzyszenia „Ognisko”.

     czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO PROJEKTU „POMOC SZYTA NA MIARĘ ”"


     KONKURS PLASTYCZNY „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

     2019-06-24

     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.

     czytaj całość publikacji "KONKURS PLASTYCZNY „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”"


     DOPALACZE WCIĄŻ GROŹNE !!! ROZPOCZĘŁY SIĘ WAKACJE - RODZICE / OPIEKUNOWIE - ZWRACAJCIE UWAGĘ NA TO CO ROBIĄ WASZE DZIECI !!!

     2019-06-21

     Okres letni, w tym głównie wakacje i związana z tym duża ilość czasu wolnego sprzyja eksperymentowaniu przez dzieci i młodzież z różnymi środkami psychoaktywnymi. Do najniebezpieczniejszych z nich należą tzw. dopalacze (ang. smarts). Jest to termin używany potocznie i określa grupy różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym. Oficjalna, ustawowa nazwa tzw. dopalaczy to środki zastępcze.

     czytaj całość publikacji "DOPALACZE WCIĄŻ GROŹNE !!! ROZPOCZĘŁY SIĘ WAKACJE - RODZICE / OPIEKUNOWIE - ZWRACAJCIE UWAGĘ NA TO CO ROBIĄ WASZE DZIECI !!! "


     BEZPIECZNA WODA

     2019-06-19

     Rozpoczęły się wakacje- czas wypoczynku, ciepłej pogody i szukania ochłody w wodzie.

     I znów jak co roku usłyszymy w mediach o seriach utonięć czy też nieszczęśliwych wypadków związanych ze skokami do wody a spowodowanych bezmyślnością , brakiem wyobraźni czy w przypadku dorosłych często spożytym alkoholem.

     Może warto więc przypomnieć szczególnie młodym osobom o pewnych zasadach , które być może uchronią ich przed kalectwem a czasami nawet może uratują im życie.

     czytaj całość publikacji "BEZPIECZNA WODA"


     DZIEŃ PRACODAWCY

     2019-06-18

     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracodawców Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zaprasza w każdą trzecią środę miesiąca aż do godz.19.30 na „Dzień Pracodawcy”

     Dokładne daty „Dnia Pracodawcy” to:
     19 czerwiec, 17 lipiec, 21 sierpień, 18 wrzesień, 16 październik, 20 listopad,
     18 grudzień 2019 r.

     czytaj całość publikacji "DZIEŃ PRACODAWCY"


     SENIORZE – DBAJ O KRĘGOSŁUP !

     2019-06-17

     Kręgosłup to oś szkieletu. Ogromnie ważna, bo umożliwia poruszanie się . Niestety schorzenia kręgosłupa to obecnie jedna z chorób cywilizacyjnych.
     Jak dbać o kręgosłup?

     Więcej: w zakładce Seniorzy


     MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

     2019-06-14

     Kilka dni temu informowaliśmy na naszej stronie (patrz artykuł : RUSZAJĄ TURNUSY ODCIĄŻENIOWE DLA OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH),że z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie turnusy odciążeniowe realizowane będą przez Małopolskie Hospicjum dla Dzieci , które swoją siedzibę ma w Krakowie przy ul. Otmętowej 4.

     Przy tej okazji chcielibyśmy przedstawić bliżej Państwu tę jakże ważną organizację.

     czytaj całość publikacji "MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI"


     POLICJA OSTRZEGA - UWAŻAJ NA FAŁSZYWE WIADOMOŚCI !

     2019-06-12

     W związku z pojawiającymi się telefonami i wiadomościami od obywateli o otrzymywanych wiadomościach wysyłanych rzekomo przez funkcjonariuszy Policji informujemy, że Polska Policja w przesyłanych, drogą elektroniczną, wiadomościach, nigdy nie wysyła żadnych linków do stron, czy też spakowanych plików, które odbiorca powinien sam rozpakować.

     czytaj całość publikacji "POLICJA OSTRZEGA - UWAŻAJ NA FAŁSZYWE WIADOMOŚCI !"


     V MAŁOPOLSKI KONGRES KOBIET POD HASŁEM PRZEWODNIM - „BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE”

     2019-06-10

     Małopolski Kongres Kobiet to pierwsze i największe w regionie, apolityczne i niekomercyjne wydarzenie społeczno-kulturalne adresowane do kobiet, które każdego roku przyciąga ponad 1000 uczestniczek (i uczestników) z całej Małopolski i województw ościennych.
     Organizowany jest od 2014 roku przez krakowskie Stowarzyszenie „Most Kobiet”, którego misją są działania na rzecz wzajemnego wspierania, inspirowania, aktywizowania, rozwoju i integracji kobiet, poprawy jakości życia oraz zwiększania czynnego udziału kobiet w życiu społecznym, naukowym, kulturalnym, publicznym, etc.

     czytaj całość publikacji "V MAŁOPOLSKI KONGRES KOBIET POD HASŁEM PRZEWODNIM - „BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE”"


     MOŻESZ POMÓC INNYM ZOSTAJĄC RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

     2019-06-10

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
     Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.
     Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

     czytaj całość publikacji "MOŻESZ POMÓC INNYM ZOSTAJĄC RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ "


     REALIZACJA PROJEKTU - SPOTKANIE SENIORÓW Z PRAWNIKIEM.

     2019-06-07

     W ramach realizowanego przez tut. Ośrodek projektu pt. „ Aktywnie przeciw przemocy „ w dniu 06.06.2019 r. odbyło się spotkanie z seniorami mieszkańcami naszej gminy - uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia „Jesienny Liść” , członkami Gminnej Rady Seniorów.

     czytaj całość publikacji "REALIZACJA PROJEKTU - SPOTKANIE SENIORÓW Z PRAWNIKIEM. "


     RUSZAJĄ TURNUSY ODCIĄŻENIOWE DLA OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

     2019-06-07

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie realizuje program pn.„ Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim” w ramach którego dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego organizowana jest w okresie od 1 czerwca do 15 grudnia 2019 r „opieka wytchnieniowa” wykonywana przez „Małopolskie Hospicjum dla Dzieci”.

     Opieka wytchnieniowa realizowana będzie poprzez zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku/osobie niepełnosprawnej do 24 roku życia opieki w zorganizowanym turnusie odciążeniowym.

     czytaj całość publikacji "RUSZAJĄ TURNUSY ODCIĄŻENIOWE DLA OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

     Dołączone pliki:


     CZYM ZAJMUJE SIĘ PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA?

     2019-06-05

     Do zadań głównych należy:

     1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;
     2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
     3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
     4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

     czytaj całość publikacji "CZYM ZAJMUJE SIĘ PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA?"


     HIV i AIDS

     2019-06-03

     HIV to ludzki wirus upośledzenia (niedoboru) odporności. Może wywołać zespół nabytego upośledzenia odporności – AIDS. Problem HIV i AIDS na świecie jest jednym z głównych problemów zdrowia publicznego. Według danych UNAIDS pod koniec 2016 r. na świecie żyło około 36,7 milionów osób z HIV/AIDS.

     czytaj całość publikacji "HIV i AIDS"


     BADANIE DOTYCZĄCE SYTUACJI RODZIN

     2019-05-31

     Na prośbę Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Samorządu Województwa Małopolskiego przekazujemy poniżej informację dotyczącą badania pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwie podkarpackim i małopolskim , ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”

     czytaj całość publikacji "BADANIE DOTYCZĄCE SYTUACJI RODZIN"


     WARTO OBEJRZEĆ (W KINIE, NA DVD) – „JANKA”

     2019-05-29

     Polecamy Państwu do obejrzenia film „Janka” wyreżyserowany w 2018 r przez Adelę Kaczmarek-Siwińską , z muzyką Grzegorza Turnaua.

     Jest to filmowa opowieść o życiu szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej – Janiny Ochojskiej.
     Pełen kontrastów i kolorów portret dzielnej i odważnej kobiety.
     W dzieciństwie Janina zachorowała na polio. Zagrożona wtórnym paraliżem wyjechała do Francji na operację. „Mam teraz żelazny kręgosłup” – śmieje się.
     „To jest konstrukcja tak trwała , że gdy w 1994 roku spadłam do przepaści wracając z Sarajewa, nic mi się nie stało”
     Szpitale, operacje, tęsknota za rodziną, edukacja poza domem ukształtowały jej osobowość. Została astronomem, ale odkryła inne powołanie.

     czytaj całość publikacji "WARTO OBEJRZEĆ (W KINIE, NA DVD) – „JANKA”"


     UZALEŻNIENIE NASTOLATKÓW OD INTERNETU

     2019-05-27

     Blisko 1/3 nastolatków może mieć problem z uzależnieniem od sieci – wynika z kolejnego badania przeprowadzonego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK na temat korzystania z internetu przez polskie nastolatki.
     Problem wydaje się być większy w grupie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów niż w grupie młodzieży szkół średnich.

     Z roku na rok obniża się wiek, w którym dzieci po raz pierwszy samodzielnie korzystają z internetu.

     czytaj całość publikacji "UZALEŻNIENIE NASTOLATKÓW OD INTERNETU"


     GRATULACJE DLA WÓJTA GMINY

     2019-05-27

     Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce.
     Uroczystość odbyła się w Belwederze.

     Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca Pan Marek Jamborski został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI.

     GRATULUJEMY!

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NA NOWYCH ZASADACH

      2019-05-24

      Od 01 lipca 2019 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego 500+ .
      Od 01 lipca 2019 r zniesione zostaje kryterium dochodowe obowiązujące dotychczas przy składaniu wniosku na pierwsze dziecko.

      czytaj całość publikacji "ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NA NOWYCH ZASADACH"


      ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

      2019-05-23

      Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Miejscowe Koło Pszczelarzy w Kocmyrzowie zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy na szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

      Szkolenie odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. od godziny 17.00 w Nowym Dworze w Goszycach. Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma specjalny certyfikat.

      Wszystkie osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Panem Piotrem Domonikowskim Starostą Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod nr 12 387-14-70. Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie jest niezbędne w celu m.in. przygotowania odpowiedniej liczby certyfikatów.


      OŚRODEK ADOPCYJNY „DZIEŁO POMOCY DZIECIOM”

      2019-05-22

      Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom” jest jednym z czterech ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa małopolskiego.
      Działa od 24 lat.
      Zatrudnienie w Ośrodku doświadczeni specjaliści zapewniają pomoc psychologiczną i prawną kobietom, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.
      Ośrodek poszukuje jednocześnie wartościowych kandydatów do przysposobienia dzieci, organizuje i przeprowadza szkolenia według zatwierdzonego Przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej programu autorskiego „Dzieło Pomocy Dzieciom”.

      czytaj całość publikacji "OŚRODEK ADOPCYJNY „DZIEŁO POMOCY DZIECIOM”"


      BEZPIECZNY POWIAT KRAKOWSKI

      2019-05-21

      Gminy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy tut. Ośrodku Pomocy Społecznej zainicjował w Szkole Podstawowej w Goszczy cykl zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w rodzinie w ramach programu „ Bezpieczny Powiat Krakowski”.

      więcej w zakładce ; Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


      Zaproszenie na warsztaty haftu

      2019-05-20

      W imieniu Stowarzyszenia Kreatywnych Seniorów "Jesienny Liść" w Luborzycy zapraszamy chętnych do udziału w warsztatach haftu ludowego.
      Zapewniamy materiały i narzędzia do wyszywania. Wykonane prace po zakończeniu wystawy organizowanej na zakończenie staną się własnością uczestników warsztatów.


      Więcej w zakładce ; Seniorzy


      UWAGA! OSTATNI TYDZIEŃ NA ZŁOŻENIE WNIOSKU W PROJEKCIE „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

      2019-05-20

      Przypominamy , że już tylko do 24 maja 2019 r , do godz. 16.00 można składać wnioski w tegorocznej edycji programu „Małopolska Niania 2.0”

      Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach projektu przyjmowane będą do dnia 24 maja 2019 r do godz.16.00

      czytaj całość publikacji "UWAGA! OSTATNI TYDZIEŃ NA ZŁOŻENIE WNIOSKU W PROJEKCIE „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”"


      II SESJA GMINNEJ RADY SENIORÓW

      2019-05-17

      W dniu wczorajszym odbyła się druga sesja Gminnej Rady Seniorów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

      Podczas sesji, prowadzonej przez Przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów – Panią Danutę Sokół , Wójt Gminy przyjął ślubowanie od tych członków Gminnej Rady Seniorów , którzy z przyczyn losowych nie uczestniczyli w poprzedniej sesji.

      Zaproszony na obrady przedstawiciel Poradni Rehabilitacyjnej „Madzia” Pan Piotr Serafin przybliżył Seniorom zasady funkcjonowania Domu Aktywnego Seniora w Łososkowicach i odpowiedział na liczne pytania zebranych osób.

      czytaj całość publikacji "II SESJA GMINNEJ RADY SENIORÓW "


      MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZIN

      2019-05-15

      Dzisiaj -15 maja - obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin.

      To doskonała okazja, by przypomnieć, jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywa właśnie rodzina.
      To w niej wszystko się zaczyna. To ona kształtuje charakter i postawę wzrastających w niej dzieci. To rodzice przekazują pozytywne wzory i wartości swoim dzieciom .
      To rodzina uczy młode pokolenie szacunku do seniorów – dziadka, babci.
      To w rodzinie uczy się odróżniać dobro od zła.

      Drodzy Rodzice, Dzieci, Drodzy Dziadkowie – spędźcie dzisiejszy dzień razem, cieszcie się i świętujcie!

      To Wasz dzień, to Dzień Rodziny.


      II SESJA GMINNEJ RADY SENIORÓW

      2019-05-15

      W dniu 16 maja 2019 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się II Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.

      Więcej w zakładce: SENIORZY

      czytaj całość publikacji "II SESJA GMINNEJ RADY SENIORÓW"


      BUDŻET OBYWATELSKI 2019

      2019-05-15

      Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację IV edycji Budżetu Obywatelskiego.
      Od 27 maja do 17 czerwca 2019 r. będzie trwało zgłaszanie zadań przez mieszkańców.
      Mogą to być zadania o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym czy ekologicznym. Działania o charakterze infrastrukturalnym, zgodnie z regulaminem BO, muszą być realizowane na mieniu Województwa Małopolskiego.

      czytaj całość publikacji "BUDŻET OBYWATELSKI 2019"
      Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

      przejdź do góry...

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

      Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji