Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

PONAD 100 TYSIĘCY ZŁOTYCH POZYSKANYCH Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO NA REALIZACJĘ PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Data publikacji: 2021-05-13

Logo flaga i herb PL

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim  na realizację programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Przygotowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wniosek o przyznanie środków  Funduszu Solidarnościowego został rozpatrzony pozytywnie i dzięki temu gmina  otrzyma kwotę aż 110 762 zł  przeznaczoną na realizację usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla  osób niepełnosprawnych.

Celem programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”  jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia i poprawa ich funkcjonowania  w środowisku.

Program finansowany jest w całości ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego i pozwoli na zrealizowanie ponad 2 tysięcy godzin usług asystentów osobistych dla  osób niepełnosprawnych, uczestniczących w programie.

PLAKAT

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ POMOCY SPOŁECZNEJ- ZADANIE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Data publikacji: 2021-05-07

Logo flaga i herb PL, wojewoda małopolski i logo gops

W bieżącym roku Gmina Kocmyrzów-Luborzyca  złożyła do Wojewody Małopolskiego  wniosek  na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dofinansowanie  umożliwiające rozwój pomocy społecznej  poprzez organizację  konsultacji i szkoleń prawnych  dla pracowników Ośrodka a także organizację poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców gminy.

 

Czytaj całość publikacji "DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ POMOCY SPOŁECZNEJ- ZADANIE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA"