Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Data publikacji: 2021-06-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy informuje, że na realizację zamówienia  „Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Stawiam na rozwój”, w toku postępowania wyłoniono następujący podmiot do realizacji usługi:

Firma Turystyczna JURKOWSKI Wojciech Jurkowski, os. Sikory 41, 34-453 Ochotnica Górna

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty. s (plik pdf 10077KB)

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Stawiam na rozwój”

Data publikacji: 2021-05-31

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usługi-noclegowo – gastronomicznej (obejmującej zapewnienie sali, wyżywienia i noclegów). Wykonawca powinien dysponować obiektem z miejscami noclegowymi o standardzie ***, posiadać basen do dyspozycji uczestników; zaoferowany przez Wykonawcę obiekt powinien znajdować się w miejscowości od siedziby zamawiającego w odległości max. 150 km - trasa dojazdu)

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik docx 805KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2021-02-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy informuje, że na realizację zadania  „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kocmyrzów – Luborzyca” , w toku postępowania wyłoniono następujące podmioty do realizacji zadania:

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA"

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE UDZIELENIA SCHRONIENIA W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH

Data publikacji: 2021-01-21

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: "Udzielenie schronienia w schronisku dla bezdomnych".

Załączniki:

 1. załączniki nr 2 (plik docx 17KB)
 2. załącznik (plik docx 15KB)
 3. zapytanie ofertowe (plik docx 27KB)
 4. załącznik nr 1 (plik docx 18KB)

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY KOCMYRZÓW- LUBORZYCA W 2021R W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Data publikacji: 2021-01-05

Załączniki:

 1. unieważnienie konkursu (plik pdf 258KB)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Z PROJEKTU "STAWIAM NA ROZWÓJ"

Data publikacji: 2020-12-07

-

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY KOCMYRZÓW- LUBORZYCA W 2021R W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Data publikacji: 2020-12-03

Wójt Gminy Kocmyrzów- Luborzyca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kocmyrzów- Luborzyca w 2021r. w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób pod nazwą " Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych".

Załączniki:

 1. -zarządzenie Wójta Gminy (plik pdf 3182KB)
 2. -ogłoszenie o konkursie (plik pdf 8022KB)
 3. -ogłoszenie o naborze kandydatów (plik pdf 632KB)
 4. -formularz zgłoszeniowy (plik pdf 496KB)
 5. -oferta (plik pdf 218KB)

ZARZĄDZENIE 0050.60.2020 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 10.11.2020

Data publikacji: 2020-11-12

ZARZĄDZENIE 0050.60.2020 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 10.11.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu "Stawiam na rozwój" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE 0050.60.2020 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 10.11.2020 (plik pdf 3909KB)
 2. Załacznik Nr 1 (plik docx 818KB)
 3. Załącznik Nr 2 (plik docx 802KB)
 4. Załącznik Nr 3 (plik docx 788KB)
 5. Załącznik Nr 4 (plik docx 796KB)
 6. Załącznik Nr 5 (plik docx 795KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój

Data publikacji: 2020-08-31

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój (plik docx 1539KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz treningów indywidualnych i grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój

Data publikacji: 2020-08-31

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz treningów indywidualnych i grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz treningów indywidualnych i grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój (plik docx 820KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Data publikacji: 2020-08-18

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. (plik docx 805KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój

Data publikacji: 2020-03-04

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój (plik doc 878KB)
 2. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój (plik docx 780KB)

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w procedurze zapytania ofertowego o nr GOPS.4221.DAS.1.2019 na realizację zadania pn. Wykonywanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu Dom Aktywnego Seniora.

Data publikacji: 2019-11-15

Zadanie realizowane w ramach Projektu: Dom Aktywnego Seniora, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.2 Poddziałania 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w procedurze zapytania ofertowego o nr GOPS.4221.DAS.1.2019 na realizację zadania pn. Wykonywanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu Dom Aktywnego Seniora. (plik pdf 477KB)

Informacja po otwarciu ofert z dnia 04.11.2019 r. w procedurze zapytania ofertowego na realizację zadania pn: Wykonywanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu Dom Aktywnego Seniora.

Data publikacji: 2019-11-04

Zadanie realizowane w ramach Projektu: Dom Aktywnego Seniora, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.2 Poddziałania 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. Informacja po otwarciu ofert z dnia 04.11.2019 r. w procedurze zapytania ofertowego na realizację zadania pn: Wykonywanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu Dom Aktywnego Seniora. (plik pdf 218KB)

Zapytanie ofertowe na zadanie realizowane pn.: Wykonanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu Dom Aktywnego Seniora

Data publikacji: 2019-10-23

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: Wykonanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu Aktywny Dom Seniora".

https://bip.malopolska.pl/gopspolecznej6,a,1677024,procedura-zapytania-ofertowego-na-realizacje-zadania-pn-wykonywanie-uslug-psychologicznych-na-potrze.html

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na zadanie realizowane pn.: Wykonanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu Dom Aktywnego Seniora (plik zip 820KB)

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY

Data publikacji: 2019-09-27

Działając w imieniu Zamawiającego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, została podpisana w dniu 23.09.2019 umowa z wykonawcą:

Gabinet Rehabilitacji Marzena Podsiadło ul. Królewska 57, 32-100 Proszowice

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów- Luborzyca nr.00.53.2019 z dnia 23.09.2019roku

Data publikacji: 2019-09-24

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nr.00.53.2019 z dnia 23.09.2019roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym , ubogim oraz zagrożonym wykluczeniem, polegającego na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu " Stawiam na rozwój" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy

Załączniki:

 1. Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów- Luborzyca nr. 00.53.2019 z dnia 23.09.2019roku (plik pdf 1634KB)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Data publikacji: 2019-08-27

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.
W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, z których jedna dostarczona została po terminie składania ofert, tj. 20.08.2019 r. do godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Ponowne zapytanie.

Data publikacji: 2019-08-27

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. II zapytanie. (plik doc 898KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Data publikacji: 2019-08-13

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. (plik doc 898KB)

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nr 0050.38.2019 z dnia 18.07.2019 r.

Data publikacji: 2019-08-08

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nr 0050.38.2019 z dnia 18.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom bezdomnym, ubogim oraz zagrożonym wykluczeniem, polegającego na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu "Stawiam na rozwój" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nr 0050.38.2019 z dnia 18.07.2019 r. (plik pdf 8746KB)

Zawiadomienie o podpisaniu umowy

Data publikacji: 2019-07-15

Działając w imieniu Zamawiającego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. B oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla trzynastu uczestników projektu: Stawiam na rozwój, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, została podpisana w dniu 3.07.2019 umowa z wykonawcą:

Ośrodek Szkolenia Kierowców KROKUS Baranówka 239, 32-010 Kocmyrzów

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. B oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla trzynastu uczestników projektu: Stawiam na rozwój

Data publikacji: 2019-06-06

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. B oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla trzynastu uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Załączniki:

 1. Załączniki (plik doc 833KB)
 2. Zapytanie ofertowe (plik doc 891KB)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Data publikacji: 2019-06-03

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. B oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla trzynastu uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 8.05 r. do godziny 14:00.

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy.

Data publikacji: 2019-05-02

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy. (plik doc 964KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Usługa noclegowo-gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Data publikacji: 2019-05-02

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: Usługa noclegowo-gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Usługa noclegowo-gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu Stawiam na rozwój. Zamówienie prowadzone w ramach projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. (plik doc 895KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. B oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla trzynastu uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Data publikacji: 2019-05-02

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą:Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. B oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla trzynastu uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. B oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla trzynastu uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. (plik doc 891KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój

Data publikacji: 2019-04-19

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą: Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój (plik doc 877KB)
 2. Załączniki do zapytania ofertowego (plik docx 780KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące Organizacji i przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów interpersonalnych dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Data publikacji: 2019-01-23

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pod nazwą

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące Organizacji i przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów interpersonalnych dla uczestników projektu: Stawiam na rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy."

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik doc 924KB)
 2. Załączniki (plik docx 782KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia pobytu w schronisku osobom bezdomnym z terenu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

Data publikacji: 2018-12-28

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie pobytu w schronisku osobom bezdomnym z terenu Gminy Kocmyrzów -Luborzyca w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1197KB)
 2. Umowa (plik pdf 1125KB)
 3. Oferta (plik pdf 676KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI GRUPOWEGO TRENINGU INTERPERSONALNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "STAWIAM NA ROZWÓJ"

Data publikacji: 2018-12-05

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację grupowego treningu interpersonalnego dla uczestników projektu "Stawiam na rozwój".

Szczegóły w załącznikach:

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 1371KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik pdf 363KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2018-10-17

W dniu 17.10.2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy, podpisał umowę na realizację zadania pt. Pełnienie funkcji specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu "Stawiam na rozwój".
Realizatorem usługi będzie INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ SPOŁECZNYCH "DIAGNOSIS" Arkadiusz Dudek z siedzibą: Luszowice, ul.Górna 29a NIP: 6281949494

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PEŁNIENIA FUNKCJI SPECJALISTY DS. INDYWIDUALNEJ DIAGNOZY POTRZEB W RAMACH PROJEKTU "STAWIAM NA ROZWÓJ"

Data publikacji: 2018-10-02

Zapytanie ofertowe:

Załączniki:

 1. OFERTA KONKURENCYJNOŚCI (plik docx 112KB)
 2. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 563KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2018-10-01


W dniu 01.10.2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy, podpisał umowę dotyczącą koordynacji projektu "Stawiam na rozwój".
Realizatorem usługi będzie CENTRUM EDUKACYJNO SZKOLENIOWE SONDA SP Z O O z siedzibą: Majora Pilota Stefana Janusa 18/2; 31-571 Kraków, NIP 9442257255, reprezentowane przez Macieja Karmińskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE KOORDYNACJI PROJEKTU "STAWIAM NA ROZWÓJ"

Data publikacji: 2018-09-11

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE KOORDYNACJI PROJEKTU (plik docx 11KB)
 2. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE KOORDYNACJI PROJEKTU (plik odt 16KB)

Zobacz także: archiwum "Przetargi i zapytania ofertowe" (archiwum)...