Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

INFORMACJA O PROJEKCIE „STAWIAM NA ROZWÓJ” ZA 2020 ROK

Data publikacji: 2021-03-12

fepr-małopolska

Działania w ramach projektu w 2020 objęły:

 1. Rekrutacja nowej grupy uczestników do projektu  14 osób, w tym: 12 kobiet i 2 mężczyzn;
 2. Opracowanie Indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników projektu dla nowych uczestników;
 3. Poradnictwo psychologiczne;

Czytaj całość publikacji " INFORMACJA O PROJEKCIE „STAWIAM NA ROZWÓJ” ZA 2020 ROK"

UWAGA OPIEKUNOWIE OSÓB NIESAMODZIELNYCH TRWA NABÓR DO PROJEKTU URUCHOMIENIE CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH Z WIRTUALNĄ BAZĄ WIEDZY

Data publikacji: 2020-08-17

fepr-małopolska

Grupa Interia.pl wraz z Gminą Kocmyrzów Luborzyca, Fundacją Uskrzydleni Wiekiem oraz Małopolskim Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego realizuje projekt Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy współfinansowany z EFS, w ramach poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT.

Czytaj całość publikacji "UWAGA OPIEKUNOWIE OSÓB NIESAMODZIELNYCH TRWA NABÓR DO PROJEKTU URUCHOMIENIE CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH Z WIRTUALNĄ BAZĄ WIEDZY "

Załączniki:

 1. Załącznik nr 2 do Regulaminu (plik docx 54KB)
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu (plik docx 94KB)
 3. Załącznik nr 3 do Regulaminu (plik docx 50KB)

NABÓR DO PROJEKTU MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

Data publikacji: 2020-07-13

fepr-małopolska

Województwo Małopolskie w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci w wieku do lat 3 uruchomiło trzeci nabór do Projektu grantowego Małopolska Niania 2.0 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ta inicjatywa Województwa Małopolskiego o wartości ponad 19,5 mln złotych ma na celu stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

Czytaj całość publikacji "NABÓR DO PROJEKTU MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nr 0050.53.2019 z dnia 23.09.2019 r.

Data publikacji: 2019-09-24

efs-logo

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów- Luborzyca nr. 00.53.2019 z dnia 23.09.2019roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym , ubogim oraz zagrożonym wykluczeniem, polegającego na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu " Stawiam na rozwój" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy

Załączniki:

 1. Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nr 0050.53.2019 z dnia 23.09.2019 r. (plik pdf 1634KB)

ZAPROSZENIE DO PROJEKTU POMOC SZYTA NA MIARĘ

Data publikacji: 2019-06-26

efs-logo

Projekt Pomoc szyta na miarę! jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa i środków własnych Stowarzyszenia Ognisko.

Czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO PROJEKTU POMOC SZYTA NA MIARĘ "

RODZICU - SZUKASZ NIANI ? TRWA NABÓR DO PROJEKTU MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

Data publikacji: 2019-05-13

efs-logo

Przypominamy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił nabór do współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu
Małopolska Niania 2.0 - edycja 2019
Do wzięcia udziału w projekcie a tym samym do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zaprasza rodziców / opiekunów dzieci do lat 3, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego , rodzicielskiego i wychowawczego.

Dofinansowanie może wynosić maksymalnie 1 600 zł/mies lub 2 250 zł/mies rodzicom znajdującym się w trudniejszej sytuacji materialnej - nie dłużej niż przez okres 12 m-cy.

Czytaj całość publikacji "RODZICU - SZUKASZ NIANI ? TRWA NABÓR DO PROJEKTU MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0 "

WKRÓTCE DOM AKTYWNEGO SENIORA W ŁOSOSKOWICACH ROZPOCZNIE DZIAŁALNOŚĆ

Data publikacji: 2019-05-06

efs-logo

W najbliższych tygodniach rozpocznie działalność Dom Aktywnego Seniora w Łososkowicach - projekt realizowany przez NZOZ MADZIA Poradnia Rehabilitacji Leczniczej w Kocmyrzowie w partnerstwie z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca.

Czytaj całość publikacji "WKRÓTCE DOM AKTYWNEGO SENIORA W ŁOSOSKOWICACH ROZPOCZNIE DZIAŁALNOŚĆ"

Ulotka

ROPS OGŁASZA NABÓR DO PROJEKTU MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

Data publikacji: 2019-05-06

efs-logo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza nabór do współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu
Małopolska Niania 2.0
Do wzięcia udziału w projekcie a tym samym do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zaprasza rodziców / opiekunów dzieci do lat 3, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego , rodzicielskiego i wychowawczego

Czytaj całość publikacji "ROPS OGŁASZA NABÓR DO PROJEKTU MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0 "

WNIOSEK NA KLUB SENIOR + DOFINANSOWANY !

Data publikacji: 2019-02-13

efs-logo

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs na dofinansowanie w ramach Programu SENIOR +

Wniosek na Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Kocmyrzów,
złożony przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca na liście wniosków do dofinansowania.

Z przyjemnością możemy Państwa poinformować, iż złożona przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oferta o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach otwartego Konkursu ofert - Program Wieloletni SENOR+ na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Kocmyrzów, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca została zakwalifikowana do dofinansowania.

Czytaj całość publikacji "WNIOSEK NA KLUB SENIOR + DOFINANSOWANY !"

WNIOSEK GOPS WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZAKWALIFIKOWANY DO KOLEJNEGO ETAPU KONKURSOWEGO

Data publikacji: 2019-02-06

efs-logo

W grudniu 2018 roku został złożony przez nasz Ośrodek wniosek do otwartego konkursu ofert Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2019.

Czytaj całość publikacji "WNIOSEK GOPS WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZAKWALIFIKOWANY DO KOLEJNEGO ETAPU KONKURSOWEGO"

WNIOSEK GOPS  WSPIERANIE JEDNOSTEK  SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU  SYSTEMU  PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  W  RODZINIE  ZAKWALIFIKOWANY DO KOLEJNEGO ETAPU KONKURSOWEGO

WNIOSEK NA KLUB SENIOR + ZŁOŻONY

Data publikacji: 2019-01-07

efs-logo

W miniony czwartek(3 stycznia) został złożony przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach otwartego Konkursu ofert - Program Wieloletni Senior+ na lata 2015- 2020 , edycja 2019 r.

Czytaj całość publikacji "WNIOSEK NA KLUB SENIOR + ZŁOŻONY"

UBIEGAMY SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTU.

Data publikacji: 2019-01-02

efs-logo

W grudniu 2018 roku został złożony przez nasz Ośrodek wniosek do otwartego konkursu ofert Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2019.
Celem głównym projektu będzie podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz promowanie prawidłowych wzorców zachowania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz wzmocnienie współpracy między instytucjami.
 

RUSZYŁ  PROJEKT  "STAWIAM  NA   ROZWÓJ"

Data publikacji: 2018-09-27

efs-logo W dniu wczorajszym w Centrum Rozwoju Seniorów w Staniątkach odbyło się uroczyste przekazanie przez marszałków województwa umów na realizację projektów unijnych gminom, które uzyskały dofinansowania do swoich projektów.
 
Wśród gmin, które skorzystają ze wsparcia jest również nasza gmina, w imieniu której Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 3-letni projekt "Stawiam na rozwój "  na realizację którego udało się pozyskać środki w wysokości ponad 570 000 zł

Czytaj całość publikacji "RUSZYŁ  PROJEKT  "STAWIAM  NA   ROZWÓJ""

RUSZYŁ  PROJEKT  RUSZYŁ  PROJEKT 

RUSZYŁ NABÓR DO PROJEKTU MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

Data publikacji: 2018-09-25

efs-logo

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ogłosił nabór do projektu Małopolska Niania 2.0.
Do wzięcia udziału w projekcie zaproszeni są rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 , nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Wnioski o przyznanie wsparcia przyjmowane są od 25 września 2018 do 8 października 2018 do godz.16.00
Rodzice zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do zatrudnienia niani mogą składać wnioski:
-za pomocą poczty elektronicznej (przesłanie podpisanego skanu wypełnionego wniosku oraz załączników na adres mailowy:
niania@rops.krakow.pl

Czytaj całość publikacji "RUSZYŁ NABÓR DO PROJEKTU MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0 "

Załączniki:

 1. Regulamin Projektu Małopolskiego Niania 2.0 (plik pdf 944KB)
 2. Wzór umowy uaktywniającej (plik docx 823KB)
 3. Wniosek o przyznanie wsparcia (plik docx 837KB)

POSZUKUJESZ OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3? WKRÓTCE RUSZA PROJEKT MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

Data publikacji: 2018-09-24

efs-logo Samorząd Województwa Małopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu Małopolska Niania 2.0, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zapraszamy mieszkańców gminy do skorzystania z projektu Małopolska Niania.
Wkrótce ruszy nabór do projektu.

Czytaj całość publikacji "POSZUKUJESZ OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3? WKRÓTCE RUSZA PROJEKT MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"

UWAGA OPIEKUNOWIE OSÓB STARSZYCH I NIESAMODZIELNYCH ! TO DLA WAS JEST TEN PROJEKT !

Data publikacji: 2018-09-10

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że od czerwca 2018 r współpracuje ze Spółdzielnią Socjalną "Merchant" z Krakowa w ramach realizacji projektu wspierającego faktycznych opiekunów osób starszych i niesamodzielnych z terenu Krakowa i Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Do chwili obecnej do projektu przystąpiło już kilku mieszkańców naszej gminy, ale nadal można się zgłaszać do projektu.

Czytaj całość publikacji "UWAGA OPIEKUNOWIE OSÓB STARSZYCH I NIESAMODZIELNYCH ! TO DLA WAS JEST TEN PROJEKT !"

UMOWA  NA  REALIZACJĘ  PROJEKTU  PRZEZ  GOPS   PODPISANA

Data publikacji: 2018-08-17

efs-logo W dniu 10 sierpnia 2018 roku pomiędzy Małopolskim  Centrum  Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie - wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu STAWIAM  NA  ROZWÓJ  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa 9.Region spójny społecznie Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja -projekty konkursowe z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "UMOWA  NA  REALIZACJĘ  PROJEKTU  PRZEZ  GOPS   PODPISANA"

17 SIERPNIA 2018 R ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY ZDROWIA DLA KOBIET

Data publikacji: 2018-07-25

efs-logo 17 sierpnia 2018 r w Centrum Kultury i Promocji w Baranówce odbędą się Warsztaty zdrowia dla kobiet przeznaczone dla kobiet w wieku 50-69 lat (ur.1968-1949), jako uprawnione uczestniczki Programu Profilaktyki Raka Piersi NFZ, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Rozpoczęcie spotkania o godz. 14.30
Wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa telefonicznie: 12 633 02 18, 503 777 651

Czytaj całość publikacji "17 SIERPNIA 2018 R ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY ZDROWIA DLA KOBIET"

WSPÓŁPRACA GOPS ZE SPÓŁDZIELNIĄ SOCJALNĄ W REALIZACJI PROJEKTU - POMOCĄ DLA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY

Data publikacji: 2018-07-16

efs-logo Opiekujesz się starszą, niesamodzielną osobą? Nie możesz poradzić sobie w kwestiach związanych z opieką? Potrzebujesz wyjść z domu na kilka godzin, aby pozałatwiać ważne sprawy a nie masz z kim zostawić osoby będącej pod twoją opieką? Chciałabyś porozmawiać o swoich problemach z kimś kto ma podobną do twojej sytuację?
ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU!!

Czytaj całość publikacji "WSPÓŁPRACA GOPS ZE SPÓŁDZIELNIĄ SOCJALNĄ W REALIZACJI PROJEKTU - POMOCĄ DLA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY"


Zobacz także: archiwum "Europejski Fundusz Społeczny, projekty" (archiwum)...