Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W MIEJSCE MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Data publikacji: 2020-10-16

Dotychczasowe Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (funkcjonowało pod tą nazwą od listopada 2015 r.) od 6 października zmieniło się w Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zmienia się także zakres kompetencji resortu - obszar Praca przeniesiony został do nowopowstałego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego powołał Marlenę Maląg, dotychczasową minister rodziny, pracy i polityki społecznej, na stanowisko Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.W skład Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej zabezpieczenie społeczne i "rodzina

Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:

- ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
- funduszy emerytalnych;
- pomocy społecznej i świadczeń dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;
- przeciwdziałania patologiom;
- rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, w szczególności dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
- ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej;
- kombatantów i osób represjonowanych;
- koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych

Dział rodzina obejmuje sprawy:

- uwarunkowań demograficznych w kraju,
- opieki nad dzieckiem do lat 3,
- ochrony i wspierania rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,
- rozwoju systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem,
- koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny i dziecka,
- współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny i dziecka.
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...