Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

SZKOLENIE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Data publikacji: 2020-10-02

W dniu 28.09.2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy zorganizował szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w ramach realizacji Programu Osłonowego - Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie projektu Rodzina wolna od przemocy.

Więcej w zakładce: Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

Celem szkolenia było podkreślenie ważności współpracy i komunikacji między instytucjami powołanymi do Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podczas szkolenia zostały przedstawione zadania , jak i role członków grup roboczych. Omówione zostały typy przemocy , jak również zwrócono uwagę na pojawiającą się coraz częściej kolejną formę przemocy jaką jest nadopiekuńczość.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...