Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

EKONOMIA SPOŁECZNA - PRACA DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA NIE DLA ZYSKU

Data publikacji: 2020-09-30

Ekonomia społeczna i solidarna - czyli jaka?

Taka, w której działalność komercyjna służy społeczeństwu m.in. poprzez zatrudnianie i integrację osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.W ekonomii społecznej i solidarnej chodzi przede wszystkim o drugiego człowieka. Celem nie jest więc zysk, ale działanie na rzecz społeczeństwa - poprzez zatrudnianie i integrację osób niepełnosprawnych, bezdomnych, seniorów, czyli osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dzisiaj w Polsce działa ok. 94 tys. podmiotów ekonomii społecznej.

W powstałej w ubiegłym roku bazie znajduje się blisko 1150 podmiotów, które uzyskały status przedsiębiorstwa społecznego. To m.in. spółdzielnie socjalne, fundacje, spółki non profit, stowarzyszenia. Różne branże, lokalizacje, skala działalności, ale jeden cel - działanie na rzecz innych.

W 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po raz pierwszy zorganizowało ogólnopolski konkurs dla podmiotów ekonomii społecznej Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

To specjalne wyróżnienie dla tych podmiotów, które skutecznie łączą działalność ekonomiczną z zaangażowaniem społecznym.

Źródło: MRPiPS
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...