Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

CO TO JEST ALERT RCB ?

Data publikacji: 2020-09-25

W ostatnich tygodniach wiele osób otrzymuje na swoje telefony komórkowe powiadomienia o nazwie Alert RCB.
Skąd są wysyłane, czego dotyczą i jak z nimi postępować?

Oto kilka pytań i odpowiedzi.
1.Jak się zapisać na Alert RCB?

Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia
. Komunikaty będą wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

2.Jak często będę otrzymywać Alerty RCB?
Wiadomości tekstowe (SMS) są wysyłane tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy zagrożone jest bezpośrednio życie i zdrowie. W zależności od zaistniałych okoliczności.
Alert RCB jest wysyłany dla bezpieczeństwa, tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy bezpośrednio zagrożone jest życie. Otrzymują go osoby przebywające na obszarze potencjalnego zagrożenia. Wiadomość z ostrzeżeniem ma pomóc uniknąć niebezpieczeństwa lub zminimalizować jego skutki. Otrzymują go wszyscy, bez wyjątków, abonenci sieci komórkowych.

3.Czy to, że otrzymałem #AlertRCB oznacza, że mój numer jest w specjalnej bazie danych?
Nie. Wiadomości (SMS) są rozsyłane przez operatorów sieci komórkowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ani żaden organ administracji zaangażowany w tworzenie Alertu RCB nie gromadzi, ani nie przetwarza Państwa danych. Zadaniem administracji publicznej, w tym RCB jest jedynie poinformowanie będących w niebezpieczeństwie osób o istniejącym zagrożeniu.

4.Na jakiej podstawie powstaje Alert RCB?
Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, urzędów i instytucji centralnych np. IMGW oraz urzędów wojewódzkich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego non stop monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń - 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

5.Dlaczego nie dostałem ostrzeżenia, chociaż wieczorem przeszła przez moje miasto burza?
Alert RCB jest uruchamiany tylko w najpoważniejszych sytuacjach. Nie każde zjawisko atmosferyczne niesie z sobą bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. Informacje o stopniu zagrożenia wynikają z prognoz przygotowywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

6.Czy Alert RCB działa tylko podczas wakacji i ferii czy przez cały rok?
Alert RCB jest rozsyłany do abonentów telefonów komórkowych na zagrożone tereny przez cały rok. Można się go spodziewać o każdej porze dnia i nocy, bez względu na dzień tygodnia. Wszystko zależy od aktualnej sytuacji związanej z ewentualnym zagrożeniem życia i zdrowia.

7. Skąd #AlertRCB będzie wiedział, że znajduje się na obszarze objętym zagrożeniem?
Operatorzy telefonii komórkowej będą wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) z #AlertemRCB na wskazane przez dyrektora RCB obszary. Decydujące jest tutaj przebywanie w zasięgu stacji bazowej (BTS), który jest położony na terenie objętym potencjalnym zagrożeniem.

8.W jaki sposób muszę mieć ustawiony telefon, żeby otrzymać #AlertRCB?
Nie trzeba specjalnie ustawiać telefonu. Ważne jest, żeby był włączony oraz żeby był w zasięgu sieci telefonii komórkowej.

9. Czy użytkownicy telefonów na zasadzie prepaid również otrzymają #AlertRCB?
Tak. Użytkownicy prepaid również są objęci systemem #AlertRCB i otrzymują wiadomości tekstowe (SMS) z ostrzeżeniami.

10.Jakie zjawiska atmosferyczne będą uwzględniane w #AlertachRCB?
#AlertRCB uwzględnia każde zjawisko atmosferyczne, które stanowi zagrożenie dla życia. Niestety nie wszystkie, zwłaszcza lokalne zdarzenia, da się odpowiednio wcześniej przewidzieć. Często lokalny podmuch wiatru może powalić np. uszkodzone drzewo, co może stanowić zagrożenie dla życia.

Ważne jest, żeby bez względu na otrzymanie lub nie #AlertuRCB zachować najważniejsze zasady bezpieczeństwa.


Źródło: portal Senior.pl


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...