Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOTYCZĄCA PROBLEMÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Data publikacji: 2020-09-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy w związku z przystąpieniem do opracowania diagnozy społecznej oraz Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2026 zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy o wypełnienie kolejnej , krótszej niż poprzednia :) ANONIMOWEJ ANKIET, dot. niepełnosprawności, która posłuży zidentyfikowaniu problemów społecznych w naszej gminie. Liczymy na podobny jak przy poprzedniej ankiecie oddźwięk!
W ciągu 2-ch dni wpłynęło prawie 140 ankiet!
Bardzo Państwu dziękujemy :)

Wyniki przeprowadzonej diagnozy będą pomocne także przy przygotowywaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej Gminy.
Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu.
Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.
Wystarczy kliknąć w podany niżej link, odpowiedzieć na pytania, a następnie kliknąć WYŚLIJ.

GOPS serdecznie dziękuje za każdą przesłaną ankietę.

LINK DO ANKIETY:
https://niepelnosprawnosckl.webankieta.pl/

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...