Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

WPŁYW POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW NA STAN ZDROWIA

Data publikacji: 2020-08-05

Stan zdrowia jest uzależniony od wielu czynników.
Zakres wpływu poszczególnych czynników określił w latach siedemdziesiątych XX wieku Marc Lalonde przedstawiając koncepcję tzw. pól zdrowia.
Te pola to cztery najważniejsze czynniki wpływające na zdrowie.

Są nimi :
- STYL ŻYCIA, który w około 50% decyduje o stanie zdrowia
- CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE , które w około 20% wpływają na stan zdrowia
- CZYNNIKI BIOLOGICZNE (GENETYCZNE), które także w 20% decydują o stanie zdrowia
- ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA , której wpływ na stan zdrowia szacuje się na około 10%

A zatem najistotniejszymi elementami oddziałującymi na stan naszego zdrowia i to takimi, na które można skutecznie wpływać są styl życia oraz środowisko życia.

Najważniejsze składowe STYLU ŻYCIA to:

- aktywność fizyczna
- odżywianie
- stosowanie używek: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie substancji psychoaktywnych

CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE mające wpływ na stan zdrowia można częściowo modyfikować , aby uniknąć negatywnych skutków zdrowotnych.

Wśród czynników tych można wymienić : warunki klimatyczno-ekologiczne, zanieczyszczenie otoczenia, warunki środowiska pracy , warunki bytowe, socjoekonomiczne w rodzinie, otoczenie elektroniczne i komunikacyjne

CZYNNIKI GENETYCZNE mają wpływ na funkcjonowanie organizmu, w tym występowanie lub skłonność do pewnych chorób .
Należy jednak pamiętać ,że podłoże genetyczne nie determinuje zdrowia w stopniu decydującym a duża część tak zwanego obciążenia genetycznego wynika raczej z dziedziczenia ryzykownych nawyków stylu życia, niż rzeczywistych genetycznych predyspozycji.

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...