Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

NIE JESTEŚ NA SPRZEDAŻ - HANDEL LUDŹMI

Data publikacji: 2021-07-16

Zgodnie z polskim prawem handel ludźmi jest zbrodnią polegającą na wykorzystaniu  drugiego człowieka w szczególności:

-do pracy przymusowej

-w żebractwie

-w prostytucji , pornografii i innych formach seks-biznesu

- w niewolnictwie domowym

- do popełniania przestępstw

-do pobierania narządów i tkanek

W celu wykorzystania, sprawcy werbują, transportują , przekazują i przetrzymują swe ofiary, stosując wobec nich przemoc i groźby, uprowadzenie, podstęp, oszustwo, nadużywając stosunku zależności, wykorzystując ich krytyczne położenie a także wręczając lub obiecując korzyści majątkowe ich opiekunom.

 

Jest to przestępstwo, nawet  w sytuacji kiedy ofiara wyrazi zgodę na warunki jakie oferują jej sprawcy.

 

Przestępstwo to zawsze stanowi poważne naruszenie praw człowieka także jego godności i wolności.

Handel ludźmi jest w Polsce zagrożony karą od 3 do 15 lat więzienia.

 

Gdzie szukać pomocy?

 

Jeśli ktoś zmusza lub nakłania cię do prostytucji, kradzieży czy pracy w nieludzkich warunkach......

Jeśli ktoś ci grozi lub cię szantażuje...

 

To znaczy,ż e jesteś ofiarą przestępstwa i masz prawo do bezpłatnej ochrony i wsparcia.

 

Kto może pomóc?

 

Infolinia dla Ofiar handlu ludźmi: 22 628 01 20

 

Krajowe Centrum Interwencyjno Konsultacyjne ofiar handlu ludźmi 

 

Policja Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

 

Więcej informacji znajdziesz na :www.handelludzmi.eu


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...