Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

CZYM ZAJMUJE SIĘ PFRON

Data publikacji: 2021-07-12

Na początek rozszyfrujmy skrót: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON pracuje na rzecz osób niepełnosprawnych. Ułatwia podjęcie pracy i życie wśród  innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie.

Celem działań PFRON jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych a także dbanie o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych.

PFRON wpiera osoby niepełnosprawne

Troszczy się o utrzymanie miejsc pracy. Przekazuje pracodawcom dopłaty do pensji zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych Pomaga przedsiębiorcom i rolnikom płacić składki ZUS. Płaci za pobyt uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej. Ponosi koszty zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej.

Prowadzi partnerską współpracę z samorządami. Dzięki temu dociera do osób, które najbardziej potrzebują  pomocy.

Pomaga osobom z różnymi potrzebami. Co roku ogłasza konkursy na działania, które rozwiązują ich problemy. Wybiera organizacje, które są w tym najlepsze.

Budżet  PFRON  tworzą wpłaty od pracodawców oraz dotacja z budżetu państwa.

Źródło: https://www.pfron.org.pl/

 

LOGO - PEFRON. Na zdjęciu jest czerwony tulipan i napis.
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...