Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

OCHOTNICZE HUFCE PRACY

Data publikacji: 2021-06-30

Młodzież jest częścią rodziny. Dlatego Ministerstwo Rodziny udziela jej w razie potrzeby wsparcia i opieki.

W centrum działań Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej znajduje się zwłaszcza młodzież z różnych przyczyn zagrożona wykluczeniem społecznym.

Na jej rzecz działają nadzorowane przez Ministerstwo Rodziny Ochotnicze Hufce Pracy wspierające młodych ludzi na drodze do samodzielności życiowej i zawodowej.

OHP są instytucją państwową, której misją jest wspieranie zagrożonej marginalizacją młodzieży w procesie kształcenia, wychowania i integracji społecznej oraz przygotowanie jej do pełnienia ról społecznych i zawodowych.

W kilkuset jednostkach OHP znajdujących się na terenie całego kraju młodzież zdobywa wykształcenie oraz kompetencje społeczne i zawodowe konieczne w dorosłym i odpowiedzialnym życiu. Młodzi ludzie w wieku 15-25 lat uzyskują wszechstronną pomoc dydaktyczną i pedagogiczną, także w ramach bezpłatnej opieki internatowej.

OHP opiekuje się trzydziestoma tysiącami młodych ludzi, którym umożliwia kształcenie w ponad sześćdziesięciu zawodach, przygotowując ich jednocześnie do możliwie płynnego wchodzenia na rynek pracy. W tym celu OHP współpracują z pracodawcami, a także realizują projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz wdrażają programy wymiany międzynarodowej.

Źródło :MRPiPS

 

 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...