Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

PRAWA DZIECKA

Data publikacji: 2021-06-01

Dzisiaj – 1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka.

Warto przy tej okazji przypomnieć o prawach tej najmłodszej części naszego społeczeństwa.

Każde dziecko wymaga „szczególnej opieki i troski w tym właściwej opieki prawnej” (Preambuła Konwencji o Prawach Dziecka )

Mimo, że twoja pociecha jest od ciebie słabsza fizycznie i psychicznie, oraz jest zależna finansowo i materialnie (albo właśnie DLATEGO, że tak jest) powinieneś o nią dbać, jak o najcenniejszy skarb na świecie.

 

Pamiętaj!

Dziecko ma bardzo kruchą konstrukcję, każda rysa zostawia na nim swój ślad.

Mimo tak młodego wieku i braku doświadczeń  twoje dziecko od chwili poczęcia ma już dużo praw, które gwarantują mu przepisy i konwencje.

 

W Polsce prawa dziecka są określane według trzech szczegółowych kryteriów:

 

 • ochrony przed pewnymi formami zachowań: opuszczeniem, złym traktowaniem, wykorzystywaniem
 • prawa dostępu dziecka do pewnych świadczeń i usług: edukacji, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa socjalnego itp.
 • uczestnictwa, jako prawa dziecka do współdecydowania o sobie i wolności uczestniczenia.

 

Prawa i wolności gwarantowane każdemu dziecku (wg. Konwencji Praw Dziecka)

 

 • prawo do opieki i ochrony
 • prawo do poszanowania godności i nietykalności osobistej
 • prawo do swobody myśli, światopoglądu i religii
 • prawo do ochrony więzi rodzinnych
 • prawo do edukacji
 • prawo do ochrony zdrowia
 • prawo do odpowiedniego standardu życia
 • prawo do prywatności
 • prawo do znajomości swych praw
 • szczególną pomoc i troskę
 •  wobec dzieci niepełnosprawnych

 

Oczywiście, dzieci mają nie tylko prawa , ale i obowiązki, które wynikają z ról jakie pełnią np.: roli ucznia, członka rodziny, członka jakiejś społeczności, uczestnika zajęć itp. Jest to np. obowiązek przestrzegania norm i zasad obowiązujących w danym środowisku, realizacji określonych obowiązków społecznych, respektowania nakazów, zakazów itp.

 

 

 

 

plakat dzieci z życzeniami z okazji dnia dziecka
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...