Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Data publikacji: 2021-05-28

30 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

 To święto wszystkich dzieci, które znalazły opiekę i miłość u rodziców zastępczych, to również święto tych, którzy stali się rodziną dla dziecka, które przyjęli do swojego życia i domu.

Czym jest rodzicielstwo zastępcze?

 

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka stanowią tymczasową formę opieki nad dziećmi. Umieszczenie małoletniego następuje, co do zasady na podstawie orzeczenia sądu.

Dziecko może przebywać w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, a jeżeli kontynuuje naukę nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, za zgodą rodziców zastępczych.

 

Utworzenie rodziny zastępczej bądź prowadzenie rodzinnego domu dziecka (w przeciwieństwie do adopcji inaczej zwanej przysposobieniem) nie powoduje powstania  więzi rodzinno-prawnej pomiędzy rodzicami zastępczymi a dzieckiem.

 

Stan cywilny ich podopiecznego nie ulega zmianie, dziecko nie przyjmuje nazwiska opiekunów a rodzice zastępczy nie przejmują w pełni władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

 Nie powstaje również obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka (z wyjątkiem rodzin zastępczych spokrewnionych)

Rodzina zastępcza sprawując osobistą opiekę nad dzieckiem w wypełnianiu swych funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.

 

 

zdjęcie rodziny
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...