Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

ADOPCJA – SZANSA NA BYCIE RODZICEM DLA DZIECKA CZEKAJĄCEGO NA MIŁOŚĆ.

Data publikacji: 2021-05-26

„Co to znaczy być adoptowanym?

To znaczy, że wyrosłem nie w brzuchu mamy , ale w jej serduszku”

Szymon, lat 13

Każde dziecko potrzebuje bezwarunkowej miłości, akceptacji i ciepła rodzinnego domu.

Niestety, nie dla każdego dziecka los był tak łaskawy, aby miało szczęście wzrastać od  urodzenia w rodzinie , która mu to zapewni.

 

Dzieci pozbawione możliwości wychowywania się w rodzinie biologicznej, dźwigające bogaty jak na swój wiek bagaż (często trudnych) doświadczeń czekają.

Czasami czekają  pozostawione w szpitalu, czasami przebywają w pogotowiach opiekuńczych czy też  placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Wszystkie pragną jednego – bycia kochanym !

 

Na szczęście, jest jednak wśród nas wielu ludzi, którzy pragną otworzyć swoje serce, swój dom i swoją rodzinę na przyjęcie tych dzieci.

 

Jedną z form stworzenia takiemu dziecku rodziny jest adopcja.

 

Adopcja(łac. adoptio) – przysposobienie, usynowienie – to forma przyjęcia do rodziny osoby obcej, stwarzająca stosunek podobny do pokrewieństwa. Jest to przybranie dziecka (często w wieku dziecięcym ) za swoje.

Adopcja jest więc uznaniem za swoje dziecka, które zostało urodzone przez inną matkę.

 

Sytuacja prawna, psychologiczna, materialna, moralna tego dziecka staje się taka, jaką ma dziecko biologiczne-  urodzone i wychowywane w rodzinie naturalnej.

Dlatego adopcja nie oznacza wzięcia „sieroty” na wychowanie, lecz przyjęcie obcego dziecka jako własnego.

Najważniejszym celem adopcji jest dobro dziecka.

 

Adoptować można jedynie osobę małoletnią, czyli osobę, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia i nie wstąpiła w związek małżeński.

Jeśli dziecko ukończyło 13 lat, wymagana jest jego zgoda do orzeczenia adopcji.

 

Aby dziecko mogło trafić do rodziny adopcyjnej , musi na to pozwalać jego sytuacja prawna tzn. gdy rodzice biologiczni  zrzekli się swoich praw rodzicielskich, zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, lub gdy dziecko jest sierotą zupełną.

Dziecko z jedną z wyżej opisanych sytuacji prawnych zgłaszane jest do  ośrodka adopcyjnego.

Ośrodek adopcyjny gromadzi i sporządza dokumentację oraz dokonuje kwalifikacji dziecka do adopcji.

 Tylko dzieci zakwalifikowane przez ośrodek adopcyjny  mogą być umieszczane w rodzinach adopcyjnych .

 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...