Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAKOWIE

Data publikacji: 2021-05-17

W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu w Krakowie Uchwałą Nr VII/66/2019
z dnia 27 marca 2019 roku 3-letniego programu pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim” zmienionego Uchwałą Nr XIX/211/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr 149/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie powierzenia realizacji w roku 2021 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i ich rodzin - opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

 

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim realizowana będzie w okresie od        10 maja do 30 listopada 2021 roku.

 

W drodze otwartego konkursu ofert zadanie to realizowane jest przez Fundację „Mój Sen” z siedzibą w Wielkiej Wsi, 32-089 Wielka Wieś, ul. Krakowska 74, tel.:  606 108 663,                   w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ul. Filareckiej17/2 w Krakowie.

           

Wnioski o przyznanie wsparcia można składać od 10 maja 2021 r., bezpośrednio            w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20,           a także za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041).

 

Opieka wytchnieniowa będzie realizowana poprzez zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku/osobie niepełnosprawnej ze spektrum autyzmu do 24 roku życia opieki na zorganizowanym dziennym turnusie odciążeniowym.

Adresatami programu są rodzice/opiekunowie dzieci ze spektrum autyzmu, z orzeczeniem               o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz rodzice/opiekunowie osób ze spektrum autyzmu ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 roku życia.

Z pobytu na turnusie odciążeniowym, który może trwać 10 dni mogą skorzystać raz         w roku dzieci/osoby niepełnosprawne ze spektrum autyzmu do 24 roku życia po uprzednim zakwalifikowaniu przez zespół specjalistów - organizatora opieki wytchnieniowej.

 

Turnusy organizowane będą w formie dziennej, odbywać się będą przez cały tydzień (pięć dni w tygodniu), 6 godzin dzienne, w godz. od 8.00 do 18.00.

Uczestnictwo niepełnosprawnego dziecka/osoby niepełnosprawnej ze spektrum autyzmu do 24 roku życia w turnusie dziennym jest bezpłatne.

Korzystanie z opieki wytchnieniowej nie jest zależne od kryterium dochodowego rodziny dziecka/osoby niepełnosprawnej.   

 

          Ramowy wzór wniosku (druk do wypełnienia) znajduje się na stronie internetowej PCPR w Krakowie :  www.pcpr.powiat.krakow.pl, w zakładce „aktualności”.

 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...