Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka „Moja EkoRodzina”

Data publikacji: 2021-04-29

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza XIV Małopolski Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, którego tegoroczna edycja zatytułowana jest „Moja EkoRodzina”.

To już kolejne wydarzenie, w trakcie którego promujemy rodzicielstwo zastępcze. Zwracamy uwagę na potrzebę ciągłego zwiększania liczby rodzin, które podejmują się tej niezwykle ważnej roli zapewnienia dzieciom potrzebującym wsparcia, otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi oraz dającego poczucie bezpieczeństwa.

W Małopolsce pieczę zastępczą tworzy prawie 2 tysiące rodzin, w których swoją bezpieczną przystań odnalazło ponad 3 tysiące dzieci. Z myślą o nich i w związku z przypadającycm na 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego -  organizujemy małopolskie obchody tego święta i zapraszamy do  udziału w niezwykłym wydarzeniu obejmującym zarówno rodzinny Konkurs jak i uroczystą Galę finałową.

Dotychczasowe edycje Konkursu potwierdzają, że tworzenie prac konkursowych, w gronie najbliższych, wyzwala kreatywność, budzi talenty, ale stanowi również doskonałą przestrzeń do naturalnej edukacji. 

W roku bieżącym zaproponowana tematyka ma na celu pobudzenie świadomości ekologicznej i zachęcenie do podejmowania świadomych działań chroniących środowisko naturalne w duchu Eko Małopolska.

Do udziału w Konkursie zapraszamy małopolskie rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze spokrewnione, niespokrewnione, a także rodziny zastępcze specjalistyczne.

Dzieci i rodziny biorące udział w Konkursie mają za zadanie wykonanie pracy o tematyce ekologicznej, przedstawiającej możliwe zachowania proekologiczne w bliższym, czy dalszym otoczeniu.

Tematyka prac może w szczególności:

  • Zachęcać do ekologicznego stylu życia w domu, szkole, najbliższym otoczeniu, na wycieczkach, poprzez ukazanie jego różnorodnych form (np. segregacja śmieci, ekologiczne pranie, stosowanie naturalnych opakowań).
  • Podkreślać istotność proekologicznego stylu życia dla utrzymania środowiska naturalnego w dobrym stanie.
  • Zachęcać do dbałości o wspólne dziedzictwo kulturowo – przyrodnicze Małopolski poprzez w szczególności ukazywanie jej naturalnego piękna i zagrożeń wynikających z działalności szkodliwej dla środowiska.


Szczegółowy opis formy, w jakiej prace powinny być wykonane zawiera regulamin konkursu.

Na Laureatów czekają interesujące nagrody, a dla wszystkich Uczestników podarunki!!!

Prace wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami należy składać w siedzibie ROPS (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku Podawczym) lub nadsyłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: Konkurs  „Moja EkoRodzina”) w terminie do 12 maja 2021 r. Decyduje data wpływu pracy do ROPS.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać  telefonicznie: pod numerem: 12 422-06-36 w. 21. lub kierując zapytania na adres e-mail: asyc@rops.krakow.pl

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie i przygotpowania prac, które będą wyrazem wspólnego spędzania czasu i aktywności w gronie rodzinnym!!!

Pliki do pobrania:
ze strony ROPS w Krakowie
https://rops.krakow.pl/aktualnosci/konkurs-dla-rodzin-zastepczych-i-rodzinnych-domow-dziecka-moja-ekorodzina
 
 
 
Zródło ; ROPS w Krakowie

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...