Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

30 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI.

Data publikacji: 2021-04-30

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzycy działający przy tut. Ośrodku Pomocy Społecznej informuje, że 30 kwietnia   obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.

W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i kodeksem rodzinnym i opiekuńczym.

Od 2010 r. zapisany jest w nich wprost zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim.
Bicie dzieci nie jest dobrą metodą wychowawczą
Ma oczywiście działanie natychmiastowe, jednak jego efekty uboczne sprawiają, że naprawdę nie jest skuteczny.
Jeśli stosujemy wobec dziecka przemoc, uczymy że:
 wygrywa silniejszy,
 kłamstwa,
 bite dziecko samo będzie używało w przyszłości przemocy.
Przysłowiowe klapsy mogą jedynie uczyć, że przemoc rozwiązuje problemy, że w obawie przed karą lepiej skłamać niż przyznać się do winy, że rodzicom nie można ufać. Bicie powoduje, że koło się zamyka. Dawanie klapsów jest niewłaściwym zachowaniem: bardzo łatwo przejść od jednego, pozornie nieszkodliwego klapsa do regularnego bicia.

Jak mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak "Bicie dziecka jest porażką wychowania, przegraną dorosłego z własną frustracją i świadectwem braku jego kompetencji wychowawczych. Rodzinny, ciepły i bezpieczny dom nie może istnieć przy stosowaniu przemocy. Natomiast pozytywne rodzicielstwo może obejść się bez przemocy. Pozytywny rodzic, to taki, który posiada umiejętność radzenia sobie z dzieckiem w sposób bezprzemocowy, ucząc go odpowiedzialności i poszanowania praw każdego człowieka."


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...