Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

DLACZEGO JEDNI MŁODZI LUDZIE SIĘ UZALEŻNIAJĄ A INNI NIE

Data publikacji: 2021-04-23

Używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych może mieć kilka wymiarów – od eksperymentowania , poprzez nadużywanie aż do uzależnienia.

Uzależnienia zawiera w sobie wszystkie elementy szkodliwego przyjmowania alkoholu i innych substancji oraz wywołuje istotne zmiany w mózgu młodego człowieka.

Naukowcy wyodrębnili specyficzne czynniki, które zwiększają u osób młodych ryzyko uzależnienia od alkoholu i innych substancji , zwane  czynnikami ryzyka jak i te, które takie ryzyko zmniejszają, czyli tzw. czynniki chroniące.

 

Do czynników ryzyka zaliczamy:

 

 • Niestabilne środowisko domowe, w szczególności takie w którym :      

            -rodzice lub rodzic nadużywa alkoholu lub narkotyków

           - rodzice lub rodzic cierpi na choroby psychiczne

           - obecne są konflikty oraz przemoc

 • Niepowodzenia w szkole, wagarowanie
 • Słabe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych
 • Akceptację lub aprobatę zachowań związanych  z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych w  środowisku rodzinnym , szkolnym, czy rówieśniczym
 • Deficyt w rozwoju poznawczym
 • Dostępność alkoholu lub innych używek
 • Młody wiek

 

Do czynników ochronnych zaliczamy:

 

 • Silne i pozytywne więzi rodzinne
 • Jasne, określone oczekiwania wobec dzieci, w tym zwłaszcza w kontekście ich obowiązków oraz obowiązujących zakazów
 • Zaangażowanie rodziców w życie dziecka
 • Sukcesy szkolne
 • Pozytywne relacje z rówieśnikami
 • Umiejętność radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami
 • Posiadanie pasji i zainteresowań

 

Skuteczne zapobieganie uzależnieniu od alkoholu i innych narkotyków powinno przede wszystkim polegać na rozwijaniu czynników ochronnych i minimalizowaniu czynników ryzyka.

 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...