Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

„WSPIERAMY RODZINY – KOMPLEKSOWY PROGRAM POWIATU KRAKOWSKIEGO”

Data publikacji: 2021-04-14

Powiat Krakowski przystąpił do realizacji projektu  „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”

Okres realizacji projektu trwa od 01 marca 2021 do do 28 lutego 2023 r!

Projekt skierowany jest do :

I. Kandydatek i kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka .

II.  Osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

III.  Dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych zadań:

I. Szkolenie dla kandydatek i kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka:

 • Szkolenie przewidziane jest dla 10 uczestniczek/uczestników (tj. 5 rodzin) obejmuje 100 godzin szkoleniowych i 10 godzin warsztatów z rodzinami zastępczymi
 • Rekrutacja do szkolenia trwa od 01 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
 • Szkolenie odbędzie się od 01 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

 

II. Szkolenia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą

 • Szkolenia podzielono na dwa cykle. Jeden cykl przewidziany jest dla 14 uczestniczek/uczestników (tj. 7 rodzin) obejmuje 32 godziny szkolenia.

 I cykl:

 • Rekrutacja do szkolenia trwa od 01 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Szkolenie odbędzie się od 01 września 2021 r do 30 września 2021 r.

 

  II cykl:

 • Rekrutacja do szkolenia trwa od 01 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Szkolenie odbędzie się od 01 września 2021 r do 30 września 2021 r.

 

III. Program wsparcia dzieci i młodzieży do 18 r.ż. oraz ich rodzin

Program wsparcia podzielono na dwie edycje. Jedna edycja przewiduje uczestnictwo 20 osób (10 dzieci i młodzieży do 18 r.ż.  oraz 10 rodziców)

 

Obejmuje następujące działania:

- porady prawne

- pomoc psychologiczna

- grupowe zajęcia prowadzone przez psychologa

- pomoc terapeuty uzależnień

- korepetycje dedykowane dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego

 

I edycja:

 • Rekrutacja do programu  trwa od 01 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Realizacja programu odbędzie się od 01 września 2021 r do 28 lutego  2022 r.

 

II edycja:

 • Rekrutacja do programu  trwa od 01  kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r.
 • Realizacja programu odbędzie się od 01 września 2022 r do 28 lutego  2023 r.

 

WAŻNE !

 • Udział w projekcie jest bezpłatny
 • Rekrutacja do projektu  : Biuro Projektu  - Starostwo Powiatowe w Krakowie , al. Słowackiego 20  parter: pokoje: 6 i 9
 • Szkolenia na terenie miasta Kraków
 • Realizacja programu wsparcia (zadanie III) w PCPR – Filia w Skawinie
 • Dla rodzin zapewniony jest transport do miejsc świadczonego wsparcia (dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)
 • Nie mogą być objęte wsparciem osoby  lub rodziny zagrożone ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym uzyskujące wsparcie w ramach działań towarzyszących w programie Operacyjnym pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Źródło: Informacja  PCPR Kraków


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...