Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

PROGRAM RZĄDOWY „WSPIERAJ SENIORA” PRZEDŁUŻONY NA PIERWSZY KWARTAŁ BIEŻĄCEGO ROKU

Data publikacji: 2021-01-29

Przed zakażeniem koronawirusem powinny być szczególnie chronione osoby starsze. To dla nich powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.
 

Dzięki programowi Wspieraj Seniora osoby w wieku powyżej 70 lat , które nie mogą mieć zabezpieczonych potrzeb w inny sposób ( np. z pomocą rodziny, sąsiadów , znajomych ) będą mogły uzyskać niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów w postaci np. niezbędnych produktów spożywczych, środków czystości czy też artykułów higienicznych , które następnie zostaną dostarczone do domu seniora.

Senior może również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwiania drobnych spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa , dostarczenia ciepłego posiłku itp.

WAŻNA UWAGA!
KOSZTY ZAKUPÓW POKRYWA SENIOR!

Jak uzyskać pomoc?
1. Osoba starsza, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię ( 22 505 11 11 ).

Można również dzwonić bezpośrednio do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej ( 12 387 11 10 )

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę za pomocą specjalnej aplikacji do ośrodka pomocy społecznej

3. Pracownik ośrodka kontaktuje się z seniorem , weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia czyli ustala szczegóły np. co należy kupić danemu seniorowi , za jaką kwotę , w jakiej ilości itp. Koszty zakupów pokrywa senior.

4. Ośrodek pomocy społecznej organizuje i realizuje usługę w sposób ustalony w danej gminie .

Zadanie realizowane jest przez gminy, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. W pomoc włącza się również Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.


Więcej informacji na stronie: https://wspierajseniora.pl

PLAKAT - Wspieraj seniora
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...